Viking sub-cruises

Hvorfor har ikke Norge utviklet miniubåter som kan feste seg til motorløse cruise skip og føre dem bort fra forlisets landkjenning? «Tirpitz» ble satt ut av spill av miner montert av mini-ubåter.Hvorfor har ikke kraftlagene langs kysten vår brukt sponsorpenger på slike utviklinger i stedet for å drikke pappvin på fotballens sponsor-»events»?

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Borgermester bak søyler og gardiner

Utsikten fra Jåttå