Too Much of a Good Thing


Sykehusene må få én ansatt for mange. Dermed vil kvaliteten øke av seg selv. Deretter kan vi starte med å bygge kvalitet inn i utskrivelser, pleie, diagnostikk, kirurgi, mottak og pasienters ombud. Helsevesenet er utslitt på kvalitet. Pasienten jeg tenker på er utslitt av behandling og mangel på behandling. Det kunne ha vært unngått med kvalitet i lege og pleie.

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Borgermester bak søyler og gardiner

Utsikten fra Jåttå