Gå til hovedinnhold

Saksøk Byene

Byer forbereder søksmål mot oljeselskaper og oljefond for sin elendige situasjon. Hvordan kom de på den tanken helt av seg selv?
Oljefond og oljeselskap kan gå til motsøkssmål fordi det har vært alminnelig kjent, og formelt kjent fra 1970 (Roma-avtalen 1971) at vi belaster miljøet til døde.
Byenes rolle er at i disse siste 40-50 årene har de ikke søkt å forbedre situasjonen. De fleste byene har lagd infrastruktur for å ta imot økende tafikk. Kollektivtrafikk har ikke blitt prioritert. Derfor er byene skyldige i egen situasjon. De har ønsket bilen velkommen med parkeringshus parkeringsflater.
Det norske oljefondet skulle for lengst ha vært nyttet til å forandre trafikken i Norge, som et eksempel for resten av verden, av hensyn til verden. Nå vil pengehandlere ha tak i dette fondet fra produksjonen i Nordsjøen. Å få verdensbyene til å saksøke Norge er bare en alternativ måte å få tak i oljefondet på.
Politikerne i denne perioden har en bør å bære. Stortinget er en farlig plass å ta seg en Tornerose-blund.
Høyre bør være innforstått med at statskasser verden over er under press fra privat sektor. Bygging av mur mellom USA og Mexico er en metode for å stenge av den amerikanskestatskassen. Arabiske oljefond er like attraktive for private investorer som den norske statskassen ved oljefondet. Alle andre parti bør ha en nasjonalfølelse som søker å drive Norge på et fornuftig og menneskelig vis. Produksjon av varer og fortjeneste er ikke kapitalisme. Å kjøpe penger med penger er kapitalisme. Den suger ut alt som er mulig.

Å saksøke oljeselskap via byenes selvpåførte problem er et slikt forsøk på å få tak i de største kapitalsamlingene. Byplanlegging og overfylte byer har gått hånd i hånd siden 1800 tallet. Byene og regjeringene har villet situasjonen vi er i. Statsminister Erna Solberg fra Høyre har flere ganger oppfordret oss til å holde forbruket oppe, også å øke forbruket vårt. Dette betyr økt forbruk av olje i byene i stedet for alternativ planlegging, bosetting, transport og rekreasjon.

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Borgermester bak søyler og gardiner

Sammenslåing av kommuner krever nytt rådhus. Et spennende amfi nær T-forbindelsen der alle er velkomne og alle politiske møter er nettkringkastet av kommunen selv.Haugesunds eksisterende rådhus kan rives slik dets inspirasjonsbygg, Festiviteten, ble tatt ut av tiden. Rådhuset kan også bli et billedgalleri for modernismen, husets egen epoke. Som formspråk for moderne demokrati fungerer det ikke.

Tomatfjes

Hvorfor dra ut på landet for å ilegge bøndene avgift når det er Oslo som er miljøproblemet?
Hvordan gikk det med denne miljøbobla?
Miljøkrisen vår er global. Tomatdyrking har sitt kraftbehov om tomatene produseres i Norge eller i Nederland eller Spania. Miljøpartiene Frp, Høyre og Venstre ser det ikke slik. De lar import av tomater foregå uten miljøavgift. De har ikke mandat innen EU slik at de kan øke avgiftene i Nederland og Spania. Det de kan gjøre er å kompensere norsk toamtproduksjon for å gi like vilkår som EU, eller legge på importørene en miljøavgift da produksjon og miljøforurensing er global. Import er global forurensing og må miljøbeskattes for sin produksjons og transportforurensing.
Importørene slipper unna med forurensingen sin fordi de er nær politikerne, også kallt korridorpolitikk. Minkfarmene på heia ble skviset fra miljøkvisene i Oslo.
Tomatdyrkerne på naturgass må betale CO2-avgift mens tomatimportørene på dieselavgass slipper å betale for Tomatimporten som foregår…