Gå til hovedinnhold

Mennesket mot Naturen

Vi vokser i tall mer enn naturen noen gang har sett før. Det er klart at naturen må treffe mottiltak. Mennesket vokser som sopp og bakteriekolonier og vi flytter på de naturlige stoffene. Noe samles i dynger og noe settes inn i nye, for naturen lite nyttede kretsløp. Naturen må reagere på veksten vår.

Forurensingsdebatten er gjort opp og bokført som el-bilkjøp i nasjonens regnskap.

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Augvalds hellige ku

Det grunnleggende gode med Haugalandet er landskapet. Resten må vi arbeide for. Hogaland er urnavnet vårt. Fruktbart landskap som gir beite for dyrebare kyr. Kanskje det var innvandrende germanske stammer som gav landskapet navn. For å holde kyr, leve og la leve. En livsform som ble samlet til ett rike. Norgesveldet Håkonar Håkonsons.

Karmøy FK

I kommunesammenslåingens ånd og siden Haugesund fikk bestemme navnet på flyplassen "Haugesund Lufthavn Karmøy", kan FKH bytte navn til "Karmøy Fotballklubb Haugesund".
NFF won't mind, FIFA won't mind, Sponsors won't mind. Let's do it!
Flyplass på Karmøy, Stadion i Haugesund. Billig.