Høyrestaten

Vi har underutviklede land. Nå har vi underutviklede rike land. Sosial rettferd er innviklet og avviklet. Menneskepotensialet er ikke utnyttet fordi fellesordninger og privatløsninger ikke er lagd, men framtvunget til minstemål.
Norske politikere bruker Parisavtalen tl å groome seg selv og landet. Resultatet for miljøet er smålig. Gå inn for redusert forbruk, så kommer tallene av seg selv. Høyt forbruk er overordnet negativt bidrag til miljøødeleggelsene, forsøpling som klimaforandring. Gå imot bankvesenets anbefalinger. Skap en briljant fremtid!

Kantinestyrerne har begynt. Varetransporten er neste. Matprodusentene vil alltid ha sultne å glede.

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Borgermester bak søyler og gardiner

Byggsympati