Augvalds Vestland, Vestland

"Hálf og Hálfsrekkene" forteller om et mektig rike plassert mellom Sør-Rogaland og Nord-Hordaland med "fjellstroka innafor" som jaktterreng. Handel og herjing foregikk over hele Nord-Europa.
Den historiske påliteligheten i denne og andre sagaer er omtrent lik. Her er en annen makttilknytning enn Snorres løsning for Hårfagre. I en diskusjon rundt Snorres motiver er her en annen argumentasjon, men med liknende hensikt. Legitimere makt, og aller mest maktbruken som måtte til for å skape et rike. Altså var her et rike vi ikke må glemme. Kanskje restaurere. Og investere i. Flytte penger fra ørkesløs handel i lagerskur til å bygge et moderne, legitimert samfunn.
Et sunnt Vestlandsfylke med full indre og ytre sirkulasjon.

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Borgermester bak søyler og gardiner

Byggsympati