Gå til hovedinnhold

Innlegg

Viser innlegg fra 2018

Tomatfjes

Hvorfor dra ut på landet for å ilegge bøndene avgift når det er Oslo som er miljøproblemet?
Hvordan gikk det med denne miljøbobla?
Miljøkrisen vår er global. Tomatdyrking har sitt kraftbehov om tomatene produseres i Norge eller i Nederland eller Spania. Miljøpartiene Frp, Høyre og Venstre ser det ikke slik. De lar import av tomater foregå uten miljøavgift. De har ikke mandat innen EU slik at de kan øke avgiftene i Nederland og Spania. Det de kan gjøre er å kompensere norsk toamtproduksjon for å gi like vilkår som EU, eller legge på importørene en miljøavgift da produksjon og miljøforurensing er global. Import er global forurensing og må miljøbeskattes for sin produksjons og transportforurensing.
Importørene slipper unna med forurensingen sin fordi de er nær politikerne, også kallt korridorpolitikk. Minkfarmene på heia ble skviset fra miljøkvisene i Oslo.
Tomatdyrkerne på naturgass må betale CO2-avgift mens tomatimportørene på dieselavgass slipper å betale for Tomatimporten som foregår…

Hva Rådmannen Ikke Vet

Rådmannen skal ha alle tallene våre i hodet.
Han vet ikke hvor mange eller hvor mye.

Det er synd og skam fordi utregningene hans legger føringer og dekker til virkeligheten. Rådmannen må bli flinkere til å samle inn kunnskap og gjøre den om til tall vi får lese. Hva koster fotballen?

Feilplassert Energi

Haugaland Kraft feilplasserer verdiene vi skaper når de ukontrollert gir dem ut til hobbydrift som fotball. Haugalandet trenger industri som gir inntekter.
Haugaland Kraft har gjort FKH til en e-sport utøvd av trenere og annen ledelse.

Pårørende-journal

Norge må innføre en journal ført av pårørende med samme status som pasientjournalen. I mellomtiden må alle aktive pårørende føre sin egen journal for at ikke travelhet og stress skal komme sykehus og pleiehjem til gode. Pårørende-journalen skal komme pasienten til gode og dermed bidra til økt kvalitet i behandling og pleie.

Politikerspråket

Politiske løfter om mer, er løfter om økt forbruk.
Språk som karikerer personer eller gruppe, parti, er ikke bare mobbing, men også tilslørende av eget innhold og andres innhold.

Solberg er redd Krf går feil vei. Det skal virke som om Høyre og hun er på en tydelig vei, “En Lysende Sti”, som fører til et bedre sted. Det finnes ikke veier eller steder i politikken eller livet, bare livssituasjoner. “Den Smale Vei “ er et gammeldags bilde om å følge de som er på rett vei.

Politikere som øker forbruket vårt tror ikke på klimaforverringene.
El-bilsalget forutsetter økt skroting av gode biler, altså økt produksjon.
El- bil er en god løsning der eksos fortettes, som i byer. En nødvendig løsning er redusert bruk av bil. Det krever mye mer innsats enn å sette avgifter.

Myk Syklist

Byene våre har ikke råd til å skille fotgjengere fra syklister og syklister fra biler. Den gamle ordningen med fortau for fotgjengere og vei for hest og bil er ikke mulig å omdefinere uten problem.
Fotgjengerne er mest sårbare og utsatt for både bil og jernrørene og skuldrene til syklister. Påkjørsel i 20-30km/t er som harde slag med jernstenger.

Syklisten må få automatisk skyld ved påkjørsel av fotgjenger da syklisten er spesielt utstyrt for å gjøre skade. Samme forhold mellom bilist og syklist. Bilist i sentrum er pålagt f.eks. 30 km/t og det totale ansvaret for påkjørsler. Syklist må også ha det totale ansvar for påkjørsler. Når vi ikke kan bygge om sentrum og gi egne ferdselsårer til bil, sykkel og fot, må vi regulere juridisk.
Mosjonssykling kan klare å ta hensyn til gående, men sykkeltrening hjem fra jobb er selvutøvd risikosport og må over på bane slik gatefotball en gang ble lagt til fotballbaner. Sykkeltrening på vei med fartsgrense og overordnet ansvar for ikke å skade tredj…

Konservativ Omdreining

Når konservative påstår seg å være bevegelige og i utvikling, hva er det som går rundt sammen med revolusjonen, og hva er det som blir fast og ikke flytter seg, forandrer seg?
Når verden er i utvikling skal vi stå på grunnlaget, men grunnlaget er i endring. Ønsker vi å være navet i revolusjonen, eller de løse gjenstandene ved periferien?
Det politiske språket vi får tredd nedover oss hindrer tenking. Det er meningen med hele tenkehetten.
Kan politikerne tenke med det offentlige språket de har? Kan de lage et bedre samfunn med det språket de bruker? De stempler hverandre i stedet for å samarbeide om det vi kan samles om.

Helskrudde Frp-velgere

Frp’s helomvending ved bomstasjonene er et triks for å omsette valgstemmene i kroner som de kan ha på deling med Høyre.
Jeg regner med at neste omdreining av skruen er planlagt allerede. Velgerne får vite det etter neste Stortingsvalg; om de fremdeles vil bli skrudd.

Masseimportens Endelikt

Masseproduksjonen skaffet oss velstand, men maskinen kan ikke skrues av. Den kverner i vei, den store kvernen. Vi har lite av masseproduksjon. Vi har masseimport. Vi har åpnet gapet og kvernen maler.
Vi kveles av importerte kjemiske vaskemidler når én Sunlight er nok.

Vi blir skadet av Høyres dødelige importvåpen. The Weapon of Mass Imports.

L'État Libre

Høyre er ikke i politikken for å gjøre staten slankest mulig i liberalismens ånd. De er der for å fete opp staten så der blir rikelig å dele ut. Ikke alle får, bare Skattemidlenes Venner.
Liberalistene i Høyre får ikke slippe til. Det hadde vært partiets visse død.

Massepolitikere

1900 tallets masseproduksjon har ført oss til de store krigene og forsøpling av hele kloden. Håndverksprodukter har vært reservert for de rike, de få som ble rike på massenes arbeid. Imponerende kunstverk og produkter er dyre fordi de er sjeldne eller det har kostet mye arbeid å lage dem for hånd.
Mennesket og kloden vi går på hadde hatt det bedre om vi hadde porsjonert produksjonen. Det heter politikk og er vanskeligere enn politikerne er helt modige på å få til. De få rike vil bli pittelitt fattigere, og alle ville fått en lettelse. Det er ikke en gang snakk om å fordele godene. Det blir for ambisiøst for politikerne vi har.

Privatisér Elitefotballen

Kommunekassen, Kraftlagkassen, Boliglagskassen. Alle disse kan ikke holde oppe betalingsfotballen. Moralen i disse pengekassene er at de skal sikre og drifte felles grunnverdier. Haugalandet har hoderegnet 100 000 innbyggere. FKH trekker i snitt 3000. FKH og tilskuerne er med andre ord en 3%-minoritet subsidiert i beste NAV-stil. Bergen, Hordaland og Brann er i samme forholdstall.

Elitefotballen spiller på oppfatningen av god, gammel klubbånd. Alle møtte opp, og alle samlet inn annonser til kampprogramm og årbok. Ånden har forlatt stadion og pengene er blitt dop. De kaller seg profesjonelle men er avhengig av giverglede. Det er på tide å bli profesjonell; ha sin egen inntekt.

50-årskrigen

Siden 6-dagerskrigen og siden oljerasjoneringen med sine rasjoneringsmerker og bilfrie søndager har humanismen rasert kloden med sin reduserte forståelse av mennesket. Krig og sult er dominerende og synlig. Masseproduksjon er mindre synlig. Weapons of Mass Destruction ble forstått som våpen, mens kloden blir massedestruert av krig, transport og et masseforbruk “en detail”.

Oslo har profilert seg på 50-årskrigen. Osloavtalen er mislykket og Hovedstaden vil ha godt av å bli mer jordnær. Om Oslo vil vokse ut i nærkommunene må de ha med seg gaver. Oslo må gi bort arbeidsplasser som tilnærmingsgaver. 4000 arbeidsplasser til Asker, f.eks. Det ville også gjøre Oslo til en lettere by å reise inn til og en lettere by å markedsføre. Okka By, Oslo, vil kunne bli millionby. Fortetning vil bli et aldrende begrep ganske snart. Byen med de store hagene og pustende grønnløvet vil skille sg ut. Det kan være verdt groomingen av nabokommunene om hovedstaden kan bli regnet med blant millionbyene. Verden…

Lov Adm

Å administrere en lov er blitt til å sabotere loven eller dens intensjon. Å redusere samfunnets evne til å utøve loven er å sabotere lovstyring.
Med lov skal landet bygges; og loven håndheves. Kvalitet er utsatt for tyngdekraften. Den synker over tid; raskt eller langsomt. Kvalitetsdropp er synlig.

Privatisér Fotballen!

Fotballklubber med ansatte spillere er ikke amatørklubber på dugnad lenger. Eliteklubbene eksisterer ikke for familier og barn. De er firma med over 30 ansatte og budsjetter rundt 100 millioner kroner. Der er ingen grunn til at stat, kommuner og boligbyggelag skal være profesjonell fotballs viktigste inntekt og formue. Private firma sponser med små beløp. Det minner om gammel klubbvirksomhet. Sponsing skjer ofte gjennom kommunalt eide kraftlag, og fotballfirmaenes produksjonslokale, stadion, er for det meste eid av kommunene. Mange firma kunne tenkt seg slike gode forhold å arbeide under. Der er ingen hjelpetrengende innen norsk profesjonell fotball og kommunene har gjort et stort arbeid med mange treningsfelt for amatørene. Fotball er ikke kommunal omsorg for de som trenger hjelp. Kommunen kan bruke pengene til å sponse sykepleierstillinger fordi fotball er lykkespill med få vinnere og lav nytteverdi.
Kommunene har ikke behov for å kontrollere massene. Snittallet på FKH-kamp er 3 % …

Venstremedisin

Dengang nazistene oppdaget nittentrettitallets legevitenskap gikk alt galt. Nå er Venstre framme på Høyresiden med eksperimenter om hvorvidt menneskebarna føler smerte eller ikke. Føler kanskje ikke Høyre smerte ved en Venstre-separasjon?

Faktamanøver

Faktasjekk denne om du tør! Ap er det politiske partiet som har blitt mest utsatt for fysisk vold.
Frp sier at de er det politiske partiet som har blitt mest utsatt for fysisk vold. Denne påstanden er faktasjekket. Hva hjelper det? Etter 22. juli 2011 sa Siv Jensen på TV at Arbeiderpartiet for all del ikke måtte få bruke drapene politisk. Ap var i sjokk og hadde ingen tanker, men Siv Jensen passet på at ingen tok selvbildet fra henne og Frp. Faktasjekk TV arkivene i dagene etter attentatet.
Etter at hun fikk sitte med pengesekken vår har hun vært merkelig stille.

El-betong

Det er for lett å være politiker. Når det synes rett å gi lettelser til dieselbiler så gir politikerne med reklamesmil. Når det synes rett å forby dieselbiler byttes smilene med bekymringsfjes. For å produsere nok elektrisitet demmer verden opp innsjøer, mennesker blir flyttet bort fra jordene og ut av dalene. Dette skjer fordi noen skal shoppe uten eksos i byene. Mobiltelefoner og Bitcoin krever sitt og plener skal klippes elektrisk til alle døgnets tider. Hovedingrediensen i demningene som bygges er betong. Hovedingrediensen i byer som bombes og skytes i filler er betong. Betong forurenser i produksjon og destruksjon. Les BBC-artikkel. Sommertemperaturene er nå i 2018 på det høyeste i manns minne. Forrige topp var 1947, to år etter andre verdenskrig. Da gikk der med mer diesel og betong enn noen gang før. Vi må ta krigføring inn i miljøregnskapet.


Gleden ved Overforbruk

Arbeiderpartiet har ikke satt igang sitt nye jeg. De satser all sin framtid på å vinne de politiske diskusjonene på TV, eller på Sette-Stortinget i Arendal. Ap trenger 1 til 3 forandringer som folk vil bli med på. Ap må skape noe vi har bruk for. Noe Høyre ikke kan være med på. Høyre har delingslinjer innad. Der er et skille mellom industri-Høyre, handels-Høyre og finans-Høyre. Import maksimeres i dag til overforbruk. Dersom Ap øker produksjon og eksport i Norge vil dette belaste handels-Høyre i den grad at partiet ikke kan gå med på at Norge skal bli en eksportnasjon, en nasjon som tjener egne penger og blir i stand til å investere i videre produksjon. Ap vil belaste en vesentlig del av Høyre samtidig som de bygger Norges evne til å stå balansert.
Overimport er forurensing vi klarer oss uten. Folket er gått lei av alt som ligger og flyter.

Humania Ego

Samtidig som religioner fraskrives all uttalerett er det blitt klart at humanismen har spilt falitt. Den menneskelige idealismen når ikke opp mot grådighet, idioti, redsel og sinne; menneskets ønske om å ødelegge alt som lever, bare for egovinning.

Det Borgerlige Diktatur

Sylvi Listhaug ønsker å fronte de norske arbeiderne. Da må hun godta å bli kjørt bakfra og ikke lede. 1.mai er arbeidernes dag. De er alle ansatte, også de som er medlemmer i fagorganisasjonen, også de som er underdanige overfor sjef og bedriftseier i alle ting og tanker. Det er de frie og franke som har kjempet fram verdigheten. Dagen er deres. Den tilhører ikke noen andre enn oss alle. Den er til minne om og til styrking av jordens alle ansatte. Hva er det borgerlige 1. mai talere vil si som ikke kan vente til i morgen og ikke ble sagt inntil i går? I fem år har de administrert de rettighetene som ansatte har kjempet fram. Hvorfor forstyrre minnetalen og hvorfor framheve seg selv i minnestunden? Om Sylvi Listhaug, Siv Jensen, Erna Solberg og Trine Skei Grande vil overbevise ansatte om noe annet, så er firkløveret godt sammensatte sosialdemokrater og må være glade for at noen har kjempet fram et rettferdig samfunn de kan klare å styre. De har bestemt seg for å være festbtremser på h…

Sprekken kom til Slutt

Politikere med personlig seksualbrist. Ap med sprekk i motorblokken. Haugesund Ap går i brudd med LO og Internasjonalen. Sprekken i Ap går ikke internt, men ift LO, selvsagt. Ap står nærmere de borgerlige partiene enn til arbeidere ansatt i bedrifter og organiserte i LO. På denne siden av sprekken er de nøyaktig lik Høyre.
Høyre og Ap må danne regjering sammen. Da slipper Høyre unna gjøkungen Frp. Samarbeidet blir til Norsk Sosialdemokratisk Parti (H/Ap) eller NSD (H-Ap) Landet vil fortsette som før men PR avdelinger må lage nytt navn til koalisjonen. Opposisjonspartiene vil måtte slutte å tenke sex på jobb og finne sitt eget politiske grunnlag, dersom det finnes.

Skattetap

Høyres skattepolitikk er gammel, velbrukt og feil argumentert. Dersom skatt skal stimulere til høyere produktivitet må den rettes inn til nyutvikling i bedriftslivet. Som den er gis skattelette til eiende privatpersoner og spekulanter på børs. Da nyttes pengene til privat forbruk som vi har farlig mye av. Disse private midlene nyttes også til import av varer. Høyre stimulerer til økt handelsimport av dyre varer. De stimulerer nok næringslivet, men bare import og handel. Høyres politikk stimulerer ikke norsk produksjon og eksport. Pengene går i en evig slange ut av landet. Norske lønnstakere kjøper ikke norskproduserte varer lenger. “Sugerøret i statskassa” er Høyres og pengene går til utlandet.
For å nå målene i Parisavtalen eller liknende må Høyre få ned forbruket i Norge med 30%, ikke øke importen av dyre el-biler. Den typiske Tesla S kjøperen har høy inntekt med stor skattelette, og får fullt avgiftsfritak på bilen. Da er livet lett og man stemmer Høyre igjen, eller Frp, eller Mil…

NyHumanisme

Human-Etisk Forbund kutter båndene til den humanistiske staten. Forbundet har funnet ut at det er amoralsk å ta imot statsstøtte for sine meningers skyld. Humanistene ser nå at verden ville hatt det bedre med gammeldags naturreligion med respekt for skaperverket. HEF tar følgene da de ikke har planer om å ta ansvar for industrialismens og masseproduksjonens ødelegging av planeten.

Krig for Menneskets Skyld

Verdens religioner ble til som svar på humanismen. Mennesket alene ble for krakilsk for småkonger alene.
Mennesket har fridd seg fra kirkedommen, men krigene og fattigdommen fortsetter. Humanismen er ikke interessert i å stoppe krigene. Humanismen og HEF er for de som lever av statsstøtte.

Intelligent Opprør

Politiske opprør kommer av intelligensen, informasjonen vår, om at mange har det dårlig. Uintelligent styring av bedrift og nasjon gir intelligent opprør.
Kirken er utvalgt, ikke av Gud men av keiser Konstantin for 1700 år siden. Kirken er nå valgt bort og må gjøre de gode gjerningene. Det er politikk. Kirken må ikke skremmes til taushet av de samme politikerne som skremte Arbeiderpartiet til taushet.

Fargehemmet

Siv Jensen velger farger. Finansministeren velger farger. Dét er ikke lett. Frps leder velger farger. Dét er ikke lett. Gud hjelpe oss! Rødt og grønt i blanding blir brun-grått, hverken rødt eller grønt men til grått på sort-hvitt skalaen. Å velge bort grått gir sort og hvitt. Siv Jensen er sort og hvit. Høyreblått er blanding av gult og grønt som i Krf og Venstre. Frp ønsker seg Arbeiderpartiets velgere. Da får de rødt i tillegg til sitt eget sort og hvitt. Rødt, sort og hvitt er Bismarckfargene fra ytterste høyre i politikken, nazismens foretrukne farger. Kan Humanismen noen gang hjelpe oss?
Morna- Jensen har ikke ord for annet enn seg selv. Hun har også fargeutfordringer og fargekonsulentutfordringer. Rødt pluss grønt blir brunt. Brun saus er ålreit. Frp har rødgrønt eple som fylkingsmerke.

Brumme

SV sa en gang i en diskusjon, “Ja takk! Begge deler.” Høyre, Frp og Miljøpartiet Venstre sier alltid, “Ja takk! Mer av alt!” Det er ofisiell politikk å ikke sette ned forbruket fordi det vil forstyrre regnskapene på inn-siden. Dersom rike bedriftseiere tror på stabilitet i vårt sosialdemokratiske samfunn, hvorfor er de ikke villige til å betale prisen?

Sluttstykke

Bare en god dose marxisme kan redde Høyre nå. Partiet har overtatt Arbeiderpartiets rolle som sosialdemokratiets administrator. Høyre favoriserer import og forbruk som fører til mer import fremfor å produsere varene selv. Sverige har alltid vært flinkere enn oss til å produsere varer for eksport og inntekt. Skandinavia hadde lite å fare med i bronsealderen. Først i jernalderen kom vi i gang med produksjon av varer. Etter at rakettene har landet i den kommende NATO-krigen og noen stakkarer av oss har overlevd så vil det være jernalderen som blir redningen. Derfor må vi allerede sørge for at enhver bygd og bondegård har evnen til å produsere jern; nå! Stål blir for vanskelig for et skadeskutt samfunn som må bruke årer og seil til transport, kanskje ri på hest. Det vil ta litt tid for oss å rekonstruere dampmaskinen så vi kan forsterke produksjonen. Dersom kunnskapen har overlevd rakettangrepene.
Mennesket har mer enn nok å gjøre med å leve i naturen. “Alt Det Andre” trenger vi ikke. Vi…

Fotballtrygd

Norsk eliteseriefotball er sponset av stat og kommune i stor grad. Disse pengene kan heller brukes av NAV til å starte arbeid og bedrifter for de som til enhver tid trenger omstilling. I arbeid eller sykdom.

Elektrosjokk

Elektrisitet står i motsetning til naturen. Snart må vi skru av kveldslyset for å lade bilene. Vi må la være å varme opp luften med glødepærer så vi kan kjøre el-bil til jobb og fortsette å være storforbrukere.

Handygun

A smaller nuclear warhead will allow local atomic wars. This is a parallell to precision bombing. It is meant to be a diplomatic strike. Hand guns and assault rifles are already finely distributed weapons of precision killing.

Voice of Facebook

Trump is the Voice of America, propaganda directed at US citizens. The Russians have found out. As in the cold wars they erected noise signal towers to block Voice of America from the population in the USSR, they now employ Facebook to direct straightforward messages at the US population. There is no noise-filter.

Arverøre

Arv fungerer dårlig som samfunnsbygger. Arv er ment å bygge jordeiere og øke eiendommer til personer. Familiearv er et familieredskap for å holde og å øke eiendom. Ma Familia er mafia. Arv innen bedriftsmetoder og regnskap er suspekt. Oppsamlet rikdom er som klumper i sausen, det er tegn på at jobben ikke er godt nok utført. Vi kan bedre. Vi kan røre.

Forkynn Politikken!

Politiske forkynnere, politiske emissærer, politiske trollmenn får oss til å tro utover den faktiske situasjonen vi er i i dag. Keiser Konstantin (ca AD 300) forstod at kristendommen kunne gi håp og retning til befolkningen og være samfunnsbyggende. Men ikke bevarende? Eller byggende? Kan kirken yte til samfunnsutvikling eller til samfunnsbevaring? Norgesveldet hadde problematikken da Håkon Håkonsson tillot kirken mer makt og Magnus Lagabøte og Håkon 5. Magnusson opprettet kollegiatkirkene for studier i jus og religion, altså politikk. Håp presenteres som fakta, men kan vi gå videre i politikken, vær så snill?

Plastizym

Plastspisende enzym kan ta jobben.  Den har sin pris. Big Job, Big Pay. There will be consequences like Australian rabbits or worse, much worse: “Since their introduction from Europe in the 19th century, the effect of rabbits on the ecology of Australia has been devastating.”

Dansketiden Kommer

Landet stiger sakte ved Botniska Viken, men pol-isen smelter hurtigere. Sør-Sverige blir delt i to og vannveien mellom St. Petersburg og Mumansk åpnes. Danmark blir til Himmelbjerget og vi blir en øy i havet. Planlegger vi for dette våte? Det norske fjellet blir levelig område. Danskene kan bli de nye fjellapene. Etter som Danmark blir oversvømmet kan de flytte inn i hyttegrendene i Norge. En slik fremtid vil gi stort arbeid for bygg og transport i beregnelig lang tid.

Fornærmet Part

Human-etisk forbund er som et barn som mener seg urettferdig behandlet. HEF har gjort det ganske bra. De har skaffet seg statsstøtte som livssynseforening. Livssynet deres er at vi skal følge norsk og internasjonal lov og FNs Menneskerettigheter og derav følgende rettslige avledninger. Alle følger vi loven, på begge sider av den fine juridiske streken. Bare HEF har funnet på at de kan søke statsstøtte for å være gode borgere.  Legg ned all statsstøtte til livssyn og religioner. Deretter er vi klare til å forandre oss fra å være et kongedømme med statskirke. Det er et stort arbeid som vil ta tid. Vi har hatt denne kombinasjonen i over 1000 år. Romerriket lærte oss å bygge dette styresettet. Det vil ta lengre tid om HEF skal være fornærmet part. Norge må bli en forbundsrepublikk som ikke deler ut penger til alle som søker, men til alle som konkret arbeider for menneskets bedring. Bort med livssynsstøtte og fotballsponsing!

Å Tjene Grovt

NRKs Siem/Nøkling bruker utvalgte adjektiv til å beskrive Sigurd Kloumanns situasjon under og etter andre verdenskrig. Der har vært en slags enighet om å la landssvikoppgjøret ligge, og la den tidens syn på skyld få gjelde. Om man vil bryte borgfreden må man også se nøye på Oslokonsortiet og dets tidssammnheng med verdens bankvesen, hvordan vesenet finansierte krigen og utryddelsene. Å nevne Kloumann og etterkommerne er uthenging ved navn der andre bare nevnes ved gruppe. Kloumann var antagelig sin egen diktator og fiende som til slutt ble unyttig for tyskerne. Hvordan dømmer man slikt? Hvordan dømmer man de som tjente penger på verdenskrigen? Før EU (EF) avstemningen i 1972 ble der i 1971 tatt ut profitt ved salg av aksjer i Hydro. Aksjene var tegnet under krigen og hjalp tysk krigsproduksjon. Disse krigsprofitørene ventet rundt tjuefem år før de tok ut profit. De turde ikke ha pengene bundet i Norsk Hydro når EU medlemskap stod for døren. En parallell til Brexit? Hvorfor nevnes ikk…

Høyrestaten

Vi har underutviklede land. Nå har vi underutviklede rike land. Sosial rettferd er innviklet og avviklet. Menneskepotensialet er ikke utnyttet fordi fellesordninger og privatløsninger ikke er lagd, men framtvunget til minstemål. Norske politikere bruker Parisavtalen tl å groome seg selv og landet. Resultatet for miljøet er smålig. Gå inn for redusert forbruk, så kommer tallene av seg selv. Høyt forbruk er overordnet negativt bidrag til miljøødeleggelsene, forsøpling som klimaforandring. Gå imot bankvesenets anbefalinger. Skap en briljant fremtid!
Kantinestyrerne har begynt. Varetransporten er neste. Matprodusentene vil alltid ha sultne å glede.

Trø på Tro

Ap og Høyre kommer fra ytterligheter og har møtt hverandre i sosialdemokratiet. Ap må gå der de ikke har trødd foten før for å finne det lagde livet. De tør ikke. Høyre har hatt landsmøte og viser at de heller ikke tør å trå nye spor. “Trå inkje Angsten for nare. Han er eit naturleg oppkome”. I said that. “Høyres landsmøte er en investering i velvære. Høyres medlemmer sier som Ole Brumm” (©Minerva)  Vi husker hvordan Høyre (Minerva?) stemplet  SV som Ole Brumm-partiet fordi SV ville ha begge deler. Hvordan kan slike tenkebobler dukke opp ukontrollert inne i et tenkende tankhode, inne i en strukturert tenketank?
Ser vi hvordan Høyre har overtatt sin egen sødme fra SV?

Bankvesenets Historie

I dag ser vi bare cellevis og delt. Ved endetiden skal vi se hele regnearket. Da skal det bli forklart for oss hva alle småsteinene var verdt. Hva sølvpengene var til for og hvorfor gullbarrene bare var en fiksjon.

Passepartout

VWaramannen har blitt justisminister med falsk pass. Selv har han søkt moskéasyl da kirkeasyl ikke lenger er gjeldende. Han er lur. Han må vi følge, helt til grensen om nødvendig.

Erna Solbergs Justering av Handelsvekten

Om du ønsker litt lett match for å bli populær hos Høyregutta skal du bare harselere med Trump. Problemet er at Erna Solberg harselerer med halve USA og litt til. Republikanerne har sluttet rekker bak Trump og de har politisk flertall. Den største prestasjonen til nå er skattegaver til de svært rike. Det fortsetter.

Høyre har ikke mer å komme med enn det Erna Solberg sa i talen på landsmøtet. Samarbeid internasjonalt samtidig med et parkert forhold til Sverige. Handelssamarbeid uten å vise til egenproduksjon av varer å bytte med. Handelsbalansen var ikke nevnt. Skal ikke den maksimeres i pluss? Talen ble brukt til å fortelle om justeringer. Det er ikke Erna Solberg som har et ledelseproblem, det er Høyre som ikke vil annet enn ro i regnskapet. Politisk ledelse koster penger. Norge har ikke råd til å opfylle internasjonale forpliktelser som NATO og EU/EØS, men vi må ta oss råd til egenproduksjon av varer og utvikling av et forsvar som gjør oss funksjonelle etter at den første rakettsalv…

Slekt og Venner

Arkitekturens symbolikk har fått oss til å mene at “All makt er samlet i denne sal”. Stortingsbygget i Oslo er lobotomert inn i sinnene våre. Vi er troende overfor den gamle læresetningen. Sentralisert makt er bra for folket, i alle fall for sentrale deler av folket. Norge har godt av at Stortinget holder sesjoner rundt på de gamle tingene, f.eks Gulating, Frostating og et nytt for Troms og Finmark. Formålet er et demokrati uten bindinger til slekt og venners venner av Arken.
Demokratiet har godt av å skifte på personale og korridorvandrere. Det er ikke bare stenografene i salen som trenger avlastning.

Skjæretwitter

Bymåkene i Haugesund er elegante og kynisk vurderende. Måkeberget er måkeglam.
Måkeglam, ikke fuglesang. Skjæreskræl og kråkekraking. Fugletwitter er fint. Fuglesang er livets gang. Mennesketwitter er forfengelighetens lokkesang og skjærene forsvarer seg verbalt.

Hvor «Kalde Hawaii» Er Du?

Fotball er et sosialt spill med krav til intelligens. Samspill og motspill er en ferdighet som skal trenes. I fotball står du i striden. Ironman er en konkurranse i å flykte. Man blir jernhard for å vise at man kommer til å stikke av langt og fort. Ironman Haugesund legger klamt beslag på vertskapet. De samme veiene stenges hvert år i timevis mens løperne piler forbi, én og én, aldri sammen. Vi er blitt lovt “Kalde Hawaii-tilstander” av arrangøren i år. Kalde Hawaii er Nordsjø-surfing. Det betyr at svømmeturen skal foregå i kaldt sjøvann. Dersom svømmedelen foregår i temperert parkvann har arrangøren skrytt på seg mer enn han fortalte. Han holder ikke ord.
Ironman er en internasjonal organisasjon fra USA. De har konto i Sveits men krever betaling av Haugesund kommune for fluktoppvisningen.

Bilverdi

Verkstedkjeder finnes allerede. Bilimportørene har verksteder selv. Det eneste som mangler er å lage en lov som sier at biler skal vare i 20 år. Etter ti år skal alle deler som bremser, styring og annen sikkerhet byttes ut. Så er bilen klar for ti nye år. Bilimportørene har ikke tapt noe, og verkstedkjedene har et grunnlag i ressursforvaltning.
Høyrestaten er grunnlagt på import. Nå må vi arbeide med oss selv, ikke oversvømmes med varer vi kaster.

Oslosmedstad

Før og etter 1. April. Boligområdet på Smestad skal fortettes. Grønne hager skal bort. Disse planene er lagt av samme mentalitet som har latt bilene kjøre uhindret inn til Oslo Sentrum i større mengder enn menneskene har godt av.
Hvor skal ulvene gjøre av seg i Oslo om hagene fjernes? Nordmarka? Ullevål Hageby? Vedtakene er ferdig utarbeidet, enda ikke lansert.

Påskesorgen

USA og England isolerer seg selv, hver på sin måte, uten felles tilknytning. Eller er de på vei til å bygge en engelsktalende Superstat? Baronene og kongemakten som skrev under på Magna Carta er der fremdeles. USA utvikler ettpartistaten. Rosenborgspiller Bendtner poserer i militær kamuflasje. Uttrykket fotballens leiesoldat kommer i hu, mens leiesoldat French spiller på human-etiske følelser i den norske patriotismen.
Brand New Morning.

Gjennomtråkk

Jeg skulle se hvordan det stod til med Aftenpostens nettsider. Det så høflig og dannet ut på forsiden. Litt til begge sider og fram og tilbake. Det virket riktig så dannet inntil jeg klikket på Egil Ulateigs stykke om Senterpartiet. Dersom han synes han har en giftig penn, hvorfor bruker han den? Latter er motgiften. Nå er dette innlegget mitt lagret hos Schibsted.

Regnskapspolitikk

Man skal lage budsjett og holde regnskap.
Utover regnskap finnes vilje til forandring. Politisk vilje koster mer enn et driftsregnskap. Kvalitet koster. “Das Leben ist schön, aber teuer. Man kann es billiger machen, aber dann ist es nicht so schön”.

Teslaforbruk

Acerdebatten i Stortinget nevnte ikke nedsatt forbruk. Tesla ble nevnt av flere. Den store Tesla S forbruker like mye energi som en bil med V8 i vanlig drift, og mer ved fullt drag. Teslaen ble fritatt avgifter for å fremme lavere utslipp, men vedtaket subsidierte menn med drømmer om raske biler. Nå dukker Teslaen opp på AmCar treff. Den har et energiforbruk som burde interessere naturvernere, men vi hørte ikke et ord om redusert forbruk, bare fantasier om effektivisering av eksisterende el-produksjon og noe om at elvevannet rant forbi uutnyttet.

Spør Lokalavisen

Lokalaviser har vært dannet av lokalinteresser og har fortsatt som talerør for særinteresser. I verste fall har redaksjonsmiljø tjent personlige interesser i og rundt lokalavisen. Oppkjøpet av lokalaviser bunner i innsamling av alle annonseinntektene betalt inn lokalt. Investeringsselskapet A-Media har enkle driftsutgifter. Lokalredaksjonene går på sin egen oppvarmede luft. Annonseinntekten er som skatt på håndverkere, butikeiere, butikkleiere og andre som jobber og står på med barnetro på reklamens makt til å skape gode tider. Lokaljournalister skriver om de uinteressant nære ting. De regner seg ikke fram til at tallene går opp. Det første regnestykket blir hvor mye de profesjonelle fotballklubbene har kostet kommunekassen de siste tjue årene.
Når kommunen er eier av fotballstadion er dette en driftsbygning på minussiden i regnskapet fordi den blir lagt beslag på av et fotballfirma som får direkte sponsorstøtte av kommunekassen eller kommunalt eide firma. Fotballklubbene får gjerne …

Tankesmie

En tankesmie høres lettere ut enn en tenketank. Bildet er vennligere, men ikke vennlig. Smedene og besøkende må ha verneutstyr. Vi hadde smedhytter og lukkede smier som tok fyr. Der krevdes mye energi og smeden ble svett. Gnistregn kunne tenne på omgivelsene og brenne gård til grunn.
En digital tankesmie krever sin innsats av menneskene som sitter ved sine prosessorer, batterier og lysende skjermer. Vi brenner tid og energi okke som er.

Tenketanker

Når vi skal vurdere en Tenketank er det første vi må se etter om det er en beltetank vi har med å gjøre. Dersom det er en tank som skal beskytte innholdet, eventuelt prosesser inne i tanken må vi vurdere størrelse, materialvalg, sveisemetode, inntak og utløpsventil med sikkerhetsventiler. Det skal være mulig å tappe en tenketank. Den skal ha sikkerhetsventil for å tåle det ukontrollerte trykket inni. Alle som har drevet med hjemmebrenning vet noe om dette. Gjæringsprosesser på innsiden presser seg til utsiden. Det går ikke an å isolere innholdet i en trykktank. Osmotiske prosesser omdanner pakningene. Luft må til og vedlikehold skal hindre lekkasjer til offentligheten.
Oppstiging kan medføre døden.

Nasjonal Samling Og Splittelse

Under nazi-okkupasjonen av Norge ble NS-holdninger publisert av myndighetene. Nå publiserer vi holdningene våre selv og likheten er slående. Kan vi anslå at 30 % av dagens befolkning fremdeles har de samme argumentenesom Nasjonal Samling brukte i propagandaen?

Politikermot

Rødt fremmet mistillitsforslaget mot justisministeren. SV, Senterpartiet og Arbeiderpartiet stilte seg bak. MDG gikk under radaren, men var med de også. Alle stillinger har en instruks og den skal følges. Eventuell personlighet får en ta med på kjøpet, men det er aldri aktuelt at en minister skal få leve ut personligheten sin.
Venstre, Høyre og Frp forstod aldri privatiseringen av justisdepartementet fordi de ønsket det var mulig. Krf så det som forhandlingskort. Nå krever de vel plass i regjeringen. Krf burde lært at når de nå har stått på egne bein i en storm visste de hvem de er. Potensialet deres er alle de menneskene som er i den forviste norske kirken og hjelpearbeid for andre mennesker i Norge. Om de bare kunne trekke tilbake “den klamme prestehanda” de har gitt til Frp, Høyre og Venstre. Handa Hanna Kvanmo så var den som var inne i varmen og ikke ute i arbeid for menneskene.

Høyre I Bur Med Demonene Sine

Vi har sett den politiske frykten i statsminister Erna Solbergs øyne. Det er ikke frykt for kamp og motstand, men frykten ved ikke å kunne stole på sine selvvalgte partnere, den klassiske frykten over å ha blitt forrådt av frigangare man tok inn i buret for å temme med tukt og arbeid. Høyre overtok et fiks ferdig sosialdemokrati fra Arbeiderpartiet. Nå må partiet se innover seg selv. De må ikke være så skremte at de tar kontakt med Cambridge Analytica, firmaet som har vært kjent som et dårlig partnervalg siden 2014/15. Først nå benekter Høyre forhåpningene de hadde til CA. Høyre har folk som følger med og skulle ha visst bedre. Partiet kunne også ha kontaktet det norske folket direkte, evt gjennom facebook der alle er likevel. Frykten for Fremskrittspartiet, barnet som biter, har sittet langt inne. Frp hindrer Høyre i å favne som Arbeiderpartiet gjorde. Det er på tide å lete etter nye partnere.
Politisk diskusjon og eksistensrettighet er demokrati. Å fordele statsmidlene til egne stø…

Aksjenor Samler Penger

Typisk å selge seg ut av eierskap for så å kjøpe seg inn i såkalte bærekraftige selskap. Det nye navnet skal kunne bære oppe ikke bare aksjeverdien i Equinor, men den samlede verdien fra oljeindustrien skapt i norsk historie. Statoils ledelse så på med gru at olje ble blinket ut som syndebukk for livets tilstand. Derfor ville de gjøre som Oljefondet. Opptre anonymt og lettselgelig.

Sosial Lavalder

Politisk storm på sosiale media. Rådgivere uten sosiale ferdigheter. Minister som ikke bryr seg om stillingsinstruks. Egokultur og monokultur. Internett ble lagd av noen andre som er eldre enn oss. Mobilene våre ble lagd av noen andre enn oss. Bilene og veiene ble lagd av noen andre. Maten blir lagd av noen andre. Vi er hjelpeløse uten “noen andre”. Dersom vi skal importere alt vi tror vi er, så har vi ikke skapt noe for andre, og heller ikke for oss selv. Vi klarer det ikke selv.
Vi tror på oss selv, at vi er enestående og at vi kan gripe over andre. Til det trenger vi en lederfigur vi vil ligne. En som gir oss lov til ugjerningene, en som har gjort det før, eller ligner på en som har gjort det før. Dessverre er vi ikke kvalifisert til denne vurderingen, derfor må vi møtes til tings.

Variabel IQ

Som vi varierer i blodtrykk varierer vi vel også i IQ i løpet av dagen. Ikke la tallene bety det samme, men blodtrykk og pulsslag kan variere sterkt. IQ kan nok også variere etter som man arbeider med en sak og tar alle sansene, alle de eksterne følerne, i bruk. Når neseborene vibrerer.

Borgerlig Silkedannelse

Den gang man kunne undertrykke ansatte og likevel forlange dannet oppførsel av undertrykkere og offer.. De frie menneskene bestemmer selv når de har fått kompensasjon for skyld. Slik var det i sagaens vikingtid, og slik er det nå. Det er ikke overtrederen eller dennes medfeller som skal bestemme når boten er gjort. Det er ikke statsminister Erna Solberg, men Jonas Gahr Støre som skal bestemme. Dersom Erna Solberg er gått lei av politikkens strev kan hun bare legge seg ned i Sylvi Listhaugs blomsterseng.
En lærer svarte en gang på spørsmålet om hva han skulle si om foreldrene reagerte på oppførselen hans. “Da ville jeg ha sagt unnskyld, og fortsatt som før.” Før noen spør kan jeg si at saken ble både administrativt og rettslig behandlet, men den viser at ekstreme holdninger og ære ikke er samme sak. Sagaens dramatiske kamper om hevn og ære var alltid basert på tingets mening og om den fornærmede part godtok den boten som ble tilbudt. Der var ingen silkehansker men et demokrati i emnin…

I Rosa Blomster

Sylvi Listhaugs promobilder viser henne i blomsterseng og med rosa leppestift mot rosa bakgrunn. Dersom hun søker politisk selvmord finnes der presedens. Shakespeares Ophelia i Hamlet henger i Tate Britain og bildet er på Wikipediasiden om Ophelia (painting).

Billedspråket inneholder Listhaugs kristne kors, et lite arvet symbolsmykke for å overbevise de ultra-kristne Krf’erne om at hun er den hjemvendte lederen deres. Man kan spørre seg hvorfor der er så mye hat på facebook og andre steder. Det arketypiske hatet i moderne Norge er Herrefolket mot Slavene, Rikfolk mot fattige, Borgere i Allianse med Bønder mot Arbeiderne i industri, og landbruk mm. Ingen liker en slave som gjør seg fri av seg selv, en opprører, en frihetskjemper. Drapene 22. Juli 2011 var politiske handlinger. Ap blir nektet å kjempe for livet, for noen øyner enda en utryddelse, den fulle utradering av Ap fra makten. Krf er i ferd med sin største Judashandling ved å støtte Høyre, Krf og Venstre i forsvaret av Listhaug…

Svarte Oljetanker

I California hvor alt blir til gull og tull skal oljeselskapene saksøkes av frontfigur Arnold Schwarzenegger for å ha tatt livet av mennesker i store, californiske tall. Arnold Schwarzenegger har gjort gull ut av tull før, og er på ‘an igjen. Byutvikling og byplanlegging er menneskets utfordring. Historien forteller om fortetning, problemer, tilpasninger og dårligere kår og lokkende muligheter når vi flytter trangere sammen.
Handlesentra ble flyttet ut på landet på 1930-tallet. Dette var mulig fordi bilen ble masseprodusert og billig. Snart foregikk menneskets liv utenfor bykjernen mens arbeidsplasser forble igjen i byene. Ansatte dro på sentrumsjobb i bilene sine. Flere kjøpte bil og sentrum fikk for mange biler. Politikere og byplanleggere hadde da to muligheter. Flytte arbeidsplasser ut av sentrum til strategisk gode utviklingsområder eller ta imot alle bilene som kom og fór hver dag. Norske bykjerner var overfylte for 50 år siden. Kommunene svart med å tilpasse seg bilmengden. Fl…

Equity Shares From Norway

Equinor er Aksjenor. Navnebyttet er for å dra assosiasjonene på børsen bort fra idéen om at statlig eierskap skal legge en regulerende demper på verdien avStatoilaksjen.
Finansverden holder litt tilbake om der skulle være statlige bindinger knyttet til aksjene, også kjent som politisk vilje. Statoil-navnet uttrykker politisk vilje og aksjeeierskap. Equi assosieres med equity som brukes om aksjer. Navnebyttet er en disassosiasjon fra statlig eierskap for lettere markedsføring av aksjene i selskapet.

Roundheads, Blockheads and Skinheads

The historical precedence for post-Brexit is not the Colonial Empire but the Civil War. Nostalgic yearning for a Commonwealth era with jobs secured by an upper class in manufacturing, trade and estate farming is a yearning for the days of King and Parliament. There may not be time for restructuring. Unrest and worse may come to England, not the UK.

Familiesjau

Familietrær kan leses som bekreftelse på tilhørighet eller som gode fortellinger. Der er mange gode historier som går parallellt med min egen sleksthistorie. På 1100-tallet dro en slektning fra Island. Han var i denne konsentrerte delen av familietreet mitt men gikk ut av linjen og dro til Bjarkøy i Norge. Her fikk han plass i det familietreet som “Bømlo Historielag” la fram i 1953, og her begynner moroa. Dette er slekten slik det kan gå om en ser litt til de andre grenene på treet.
Torolf Mostraskjegg fikk barn og barnebarns barn fram til Snorre Gode på Helgafell, den største av alle blotsmenn. Han døde 1031. I Norge gikk Tore Hund slekten videre via Giske, Erling Vidkunson som reiste til Roma og døde i engelsk fangenskap. Jon Marteinson til Sørum døde også på Romaferd. Philippa kom til Norge fra Baden-Baden i Tyskland. Hun var datter av greve Hans von Eberstein. Denne slekten ... (Les resten og sammenhengen på www.hogaland.no)

Skremmekyss

Jonas Gahr Støre må stå alene mot Sylvi LIsthaug og støtteapparatet hennes, regjeringen og medhjelpere. Ingen fra Kvinnenettverket i Arbeiderpartiet støtter ham. Ingen kvinner er i stand til å delta ved denne politiske fronten. Dermed er det klart at Ap ikke har statsministerkandidater i rekkene. Trond Giske var den som kunne ha tatt opp kampen, men han har gått i honningfellen.
Ta vare på alle kyssene. De kan komme godt med, men den politiske kampen krever strategisk og taktisk renhet.

Politikk er Politikk

H/Frp/V regjeringen som sitter er ganske flinke. Ved statsadministrasjonens hjelp klarer de å flytte pengestrømmen ut av staten og dit de selv vil. Denne typen politikk er statsadministrasjon. Statsansatte kunne gjort det samme uten en politisk ledelse. Regjeringen er skoleflink, men politisk tannløse. Dessverre er der ingen i Senterpartiet eller Arbeiderpartiet som kan utfordre dem på skoleflinkhet. Da er det på tide å drive politikk. Etter 22. Juli 2011 ble Arbeiderpartiet nektet av Siv Jensen å utnytte saken politisk. Ingen i Arbeiderpartiet var i stand til det. Siv Jensen hadde slike tanker på TV. Det er politisk bruk av drapene.Nå dukker situasjonen opp i dagen igjen. Ex-politiker Fabian Stang gjør krav på drapene som en nasjonal eiendom og nekter dermed Jonas Gahr Støre å koble Sylvi Listhaugs facebookartisteri til Poppes presentasjon av filmen om Utøya. 22. Juli er fremdeles udetonert politisk bombe. Hendingen er kanalisert til privatføleri.
Drapene på Utøya og drap på statsan…

Genialt Innviklet

Påstandene om at Sylvi Listhaug er et geni er enda ikke bekreftet. Hun er fornøyd med seg selv, men det er ikke helt det samme. Hun har i alle fall skremt Siv Jensen som ikke vil snakke og forvirret Erna Solberg som forstår at hun er utfordret.
Donald Trump har måttet endre Norges status fra innvandringsverdige til shithole countries etter folkevandringen fra Holmenkollen. Et raskt overslag sannsynliggjør at de største assholene var Listhaugfans.

Lementeppet

Mens Jonas Gahr Støre ba om respekt for den terroren Ap ble utsatt for kom Listhaugfansen ned fra Holmenkollen. Leve friheten til å gjøre hva som faller en inn! Høyre lar det skure. Erna Solberg er en dårlig leder og rollemodell for Frp’erne. Erna Solberg og Siv Jensen tør ikke uttale seg om Holmenkollmobben av frykt for å støte fra seg kjernevelgerne.
Stalltips for hvem som må gå fra stillingen sin er Listhaug, Solberg. De som har fått utsatt avgang er Søviknes og Jensen. Gjør havren høy, hold hodet lavt!

Latterparken

Ingenting ved årets 8. Mars viste at Arbeiderpartiet har kvinner som kan hamle opp med Erna Solberg og co.Hun er veldedighetskvinne for menn som Olemic Thommesen, Terje Søviknes, Christian Ringnes og Stein Erik Hagen. Strange Fruit on a Gummibaum.
Først må Søviknes gå av, så Jensen, deretter Solberg. Da står vi igjen med La Grande. Da nytter det ikke å gjemme seg i havren.

I Mono

SV (human-etikerne) har som mål å danne befolkningen bort fra forestillingen om én gud, ved hjelp av lover og annen tvang grunngitt i mannlig kongsmakt gjennom Storting og Regjering. Om kongen bare har symbolsk kraft så er det likevel samme argumentasjon som ved monoteisme. Konge og Gud er den ene mannsfiguren som skal virke samlende.
Monoteisme og demokrati lever sammen. De holder oppe parallelle samfunn. SVs ønske om en fonetisk samstemt ny nasjonalsang på to språk er et forsøk på å smelte sammen symbolene på ulikhetene i samfunnet. Partiet må våkne opp og se samfunnet for hva det består av og ikke prøve å radere/rydde ut dets enkelte faktorer. Det har vært en stund siden SV var ungt og lovende. Nå må de sende inn et modent forslag om hvordan menneskene kan “saman bu, utan krig og vald/ bo sammen uten krig og vold. “

Høy på Oslo

Oslos ønske om fortetting og vekst er et ønske om å få de samme problemene som andre storbyer har. Der lages plass for flere mennesker som får et skitnere og mer strevsomt liv. Oslo ønsker økt problemtrafikk. Byen har ikke løst gamle problemer. Fundamentet skjelver. Jeg husker enda gleden ved å finne en parkeringsplass i sentrum på syttitallet. En varig glede!
Det norske vekstproblemet stammer fra middelalderplasseringen av byene. Oslo kan ekspandere i de flate dalstrøka utenfor, mens Bergen må vagle seg i fjellskrentene.

Forsøksgarden

Mens vi venter på Sannheten: Kongsgarden på Avaldsnes kan ha vært gard i betydning av inngjerdet avling, en statlig forsøksgard på et eller annet tidspunkt.
Hvor ble det av all steinen? Etter at hovedstaden ble flyttet fra Bergen til Oslo og Norge kom under Sverige, ble hallen på Avaldsnes kongsgård demontert og flyttet til Stavanger. Derav navnet “Kongsgård” i Baglerbyen på Vestlandet. Birkebeinerne var endelig overvunnet. Borgen deres på Avaldsnes var tatt. Byggsteinen ble brukt til å bygge Stavanger domkirkes to gotiske steintårn i øst. Kirketårn ble alltid reist i vest men her ble de reist i øst til hyllest av Oslobispen og Sverige.

Seminaristene Iblant Oss

Det holdes mot politikerne at de kommer rett fra studiene til politikken og er uten arbeidslivserfaring. Dette er ikke problemet. At de har deltatt uendelig på konferanser og har fått formet tanke og idélivet sitt gjennom taktiske avstemninger for å oppnå kortsiktig politisk gevinst er en trussel mot demokratiet.
Parisavtalen er en enighet der norske politikere blir besatt av å utrydde uønskede elementer som plast og biler for å oppnå en prosentdel som vedtatt. Smidig intelligens hadde oppnådd mye mer. Reduser krigføring med 30 %, flytt målene for trafikken til byene, still krav til de største problemlandene om å nå kravene først. Dette er mulig dersom man viser handlings mot istedet for å dra på “konferanse med nogo attåt”. Det er ikke godt for folket å bli diktert av konferansedeltakere når politikerne føler større tilknytning til konferansevedtak enn til velgerne.

Bed-Øk Landet

Om vi vil noe med det konservative landet vårt, en forandring til det bedre, er det galt å anvende bedriftsøkonomiske regnskap i samme tid. Forandring har sin egen pris i tillegg til vare eller tjenesteprisen. Bed-øk regnskap er for løpende utgifter. Høyrehufsa vil kjøle ned samfunnsøkonomien til bedriftsnivå, og ellers forgripe seg på overskuddet.

Spred Godene

“Spred godene” er et godt innhold men forvirrende som slagord. “Del godene” høres bedre ut som slagord, men er fra et stakkarslig ståsted. “Spred godene” høres ut som et overskuddsfenomen og er humant og rettferdig, ikke sosialistisk i det hele tatt. Rart at ikke SV klarte å tenke ut det av seg selv.

Sett Krf medlemmene Fri!

Sett Krf-medlemmene fri!
Krf kan splittes i to grupper. De konservative Krf’erne vil bli bedre representert ved Høyre enn ved et moralsplittet kristenparti. De som vil arbeide for mennesker i Kristi Ånd kan få velge parti fritt. Dét er Frelse, det!

Det Realistiske Lappland

Fullfør verket! Troms pluss Finmark, pluss Nordland er stort nok til å være et eget land. Pluss på med Nord-Sverige og Nord-Finland så vil nok også Russland avtå områder for å få Liv i Nord. Lappland er Norges gave til Norden og Verden.
Republikken Skandinavia med delstatene Norge, Sverige, Lappland og Finland er vår gave ti Menneskeheten.

Terra Retour Detour

Haugesund har fått tilbake en hel del penger fra Terrasakføringen. Disse midlene skal tilbake til det samme bystyret som gikk med på spekulasjonen om å få investere, spekulere, og betale senere. Nå er det payback-time. De som sparte inn skal nå få tilbake. Ikke alle er i live. Fotball og Ironman kommer til å ta imot slike penger uten å blunke. De som har skam, de tier; dessverre. Er der noen grunn til at bystyret skal få disponere disse returmidlene uten å ha innrømmet feil og lovbrudd dengang bystyret ble blendet av sin egen grådighet?
A-media og Haugesunds Avis tier, antagelig fordi de ser at de kan få del i kalaset gjennom sponseobjektet FKH.

Telenorporten Høy og Vid

Telenor slipper inn selvmål hele tiden uten å bry seg med det. Telefonoppringere uten gode hensikter og epost spam gir et betydelig merarbeid for oss kundene og eierne. Jeg trenger betaling i form av kontanter eller en app som sporer og stopper Telenors selvmål i begge kanaler. Telenor kan betale arbeidet mitt av sitt enorme overskudd. Dette er ikke bare søppelpost men også søppel inn-tjeneste.

To Indre

Vinter OL.
Først ble vi kvitt DDR. Så ble vi kvitt Russland og svenskene ble skræmt til beins. Vi er store. Kanskje vi skal kaste mer penger etter disse flinke unge menneskene?

DDR Nostalgi

Etter at DDR forsvant er det bare Norge og Tyskland som har finansielle muskler til å vinne OL. Tyskland er bedre enn Norge i alle livsdisipliner et land trenger å være gode i; men vi tar dem i vinter-OL!

Installert Vondskap

Overgripere installerer seg og finner hverandre i situasjoner og organisasjonervi tror arbeider for hjelp og godhet. Skoler, barnehager og firma, you name it. Menn er synlig selvopptatt og søker forhold de kan dominere eller manipulere. Kvinner som overgripere er et annet problem som er så lite at vi må se på det en annen gang. Nå haster det med å lære opp nye generasjoner menn.

Vi trenger en annen måte å oppdra gutter til menn. Om man ikke har tro på god oppdragelse må vi utvikle politimetoder som fungerer innen organisasjoner og firma og som er i funksjon kontinuerlig og ikke bare etter at forbrytelsen har funnet sted.

Mammapolitikk

Med blikket festet på 8. mars kan jeg si at morsfigurer styrer kapitalismen. De bare smiler og sier at alt går bra. Mamma har glemt det gale allerede; mens maskinen kjerner bak lappeteppet. Ministrene våre er kapitalismens mammafront. Regjeringen er Mammakomitéen. Før i tiden, før stemmeretten, fikk rike kvinner lov til å drive veldedighet. Noen fikk skrive romaner om hva som foregikk inne i hodene deres. Nå får de rikt gifte kvinnene lov til å være statsråder og statsministre, nesten president i USA. Arbeiderpartiets problem er at de ikke har kvinnekandidater som kunne hatt veldedighet og politikk som hobby mens mennene tjener pengene og dikterer kapitalismens hårda bud til dem. Ikke alle borgerlige kvinnelige politikere er født rike, men de er avhengige av at omgangskretsen har midler så det holder. Posisjonen deres avhenger av veldedighet.
Arbeiderpartiet hadde Gro Harlem Brundtland som leder og statsminister. Hun kan vi diskutere så lenge vi vil, men spørsmålet er om Ap har kvinn…

Vennskapsby til låns

Haugesunds Ap-ordfører Mohn har vært i California og sett på næringsstruktur i Silicon Valley. Nå ville han dra til Kina for å se på næringsstruktur der, og kanskje ha med løfter om investeringer. Hvorfor ikke Korea? Når han kommer tilbake skal han holde foredrag på mandagskveldene. Haugesund er en mektig liten bykommune som har tenkt å kaldfusjonere Silicon Valley og Kina. Det går ikke an å gjøre slikt. Hvilke alkymister var det som klarte å finne opp gullet? Var det Arbeiderpartiet i Haugesund? Å finne opp siliconverdenen foregikk ikke i en garasje. Den ble utviklet over lang tid i verdens rikeste militærøkonomi. Å finne opp utenlandsinvestering i Kina har også tatt lang tid og en konsentrert politisk vilje. Ingen slike forutsetninger finnes i Haugesund. Når det ikke er vilje til politiske omveltninger lokalt er det tid for å gi seg hen til signalsaker, til fantasiland i Sveio eller til det mytiske Signalbygget. Om Mohn og Ap ønsker å vinne valget igjen så er det litt sent for det.…

Angry Pectina

Hjertet er litteraturens favoritt. Der gjemmes alt, der knuses følelseslivet, der avgjøres skjebnen vår. Vi lever og dør med hjertet vårt. Det er der vi bærer sorgene; de bor i hjertet.
Når vi blir tverret av andre blir vi sinte. Når en bil kommer fra siden og vi må bråbremse blir vi sinte, angry. Pektinaen blir sammentrekt og vi trenger luft. Om vi blir tverret i business eller i søk etter ømhet eller eiendom strammer vi muskelen i anger. Mannen blir sint, kvinnen blir sint. Hvilke løsninger man velger er forskjellige, men det gode rådet for det gode livs skyld er å puste dypt; å tilføre hjertemuskelen oksygen. Vi forsøker å motvirke angina pectoris.

Politiske Blokker

På høyresiden i norsk politikk holder Høyre, Frp og Venstre sammen på leirgrunn. Om de ikke holder sammen vil samholdet bli til lettoppløselige småklumper. På venstresiden er partiene som harde Legoklosser. Passer de sammen? Kan de sammen bli til et byggverk? Rødt, SV, Senterpartiet, Arbeiderpartiet og Krf kan alle gå inn for en moral og politikk som gir velgerne verdighet.
Hvorfor være konservativ i en døende by?

Avgiften

Det er latskap i tanken å ha én avgift for alle biler. Politikere skal profilere bilparken og har vist at de kan. Nå må profilen bedres kraftig. Slipp små person og nyttekjøretøy gratis gjennom toll og avgiftbarrieren. Bilparken trenger å slankes. Store vare og lastebiler kjører rundt med lite varer ombord og familieidealet krever luksuriøse 7-setere. Det er ikke vanlig folk som spør etter disse konfigurasjonene. Politikerne slipper alt mulig gjennom avgiftsportalen. Skjerp Dere! Ta kontroll på problemfeltene. Ta i bruk bruktbilparken som står for salg. Den er en ressurs. Ingen vet størrelsen på dette markedet.
Lik behandling av bilimportør-foreningens medlemmer er målet. Sett dem i konkurransemodus!

Pris Prisen

Dersom prising løser trafikk og forurensing inn til og i byene har trafikk og byforurensing vært et mye mindre problem enn pretendert. Problemet skulle aldri fått lov til å bli så stort som det har blitt. Trafikken kunne ha vært priset til håndterbare størrelser fra syttitallet av. Dessverre sitter vi igjen med underbrukte motorveibånd inn i bysentra. Dersom byene fremdeles har et problem må arbeidsplasser flyttes ut av sentrum.

De Skyter Mennesker, Ikke Sant?

Skoleskyting i USA er et resultat av våpenproduksjonens behov for omsetning til innenlandsmarkedet. Utenlands går det så kula suser.
Skoleskyting i USA er kommersielt betinget mens nedskytingen på Utøya var politisk motivert, det var en politisk handling. Likevel er Arbeiderpartiet nektet å bruke denne politiske situasjonen politisk. Jeg husker at det var Siv Jensen som nektet dem det. Sjekk NRKs TV-opptak omtrent dagen derpå.

Lekeland

Viking Lekeland i Sveio blir hjulpet fram av Haugesund i håp om at flere cruiseskip klapper til kai. Vi har vårt “Theatre of Dreams” på fotballstadion. Fyll det opp med fantasikostymer og avbrutte lengsler. Arkeologi stopper Sveio og Gard Moropark.
Det er bedre å være den første til å starte den nye tiden enn å være den siste av de gamle som sovnet inn sammen med perioden sin. Sovnet på post.

Sentralisert Lokalmakt

I digital mediakrise er lokalavisene regnet som sikre investeringer. Lokalinteressen er stor nok til å holde jevne abonnenttall. Investorer vet dette fordi de holder seg med info. Investorer kjøper opp så mange lokalaviser som mulig. Schibsted har de store lokalavisene og A-media har de små lokalavisene, gjerne de med pressestøtte. Overskuddet går fra lokalbedrift, f.eks, Haugesunds Avis, til sentral investor. Alt presseoverskuddet i Norge går til Oslo og nyskaping lokalt blir umulig. Journalisme koster penger, annonser er ren inntekt. Viktigst av alle er overskuddet fordi vi har å gjøre med investorer, ikke produsenter av nyheter og interessante samfunn.

Trusselbilde Mediafotball

Fru Nelson Mandela holdt seg med et fotballag som ble sett på som hennes personlige livvakt. Dette var avskrekkende fordi fotballspillere er kjent for ulovlige handlinger. Der er 3-4 dommere per fotballkamp og hele kampen er under detaljovervåking. Likevel ser vi felling bakfra, nedskallinger som belaster helsesystemet, albuer i trynet, obstruksjoner utover det urimelige, utstrakte armer som viser påstått uskyldighet og løgn i samme håndflater. Slikt underbygger fotball sitt eget bilde før de sier seg interessert i de pengene som kommunene trenger til fattigkassen sin, til sykehus, veier, skoler og gamlehjem. Lokalavisene forer opp under fotball fordi de tror at de drar inn mer annonsepenger fra måkebergene, vikinghordene og andre grupper med finansielle muskler. FKH har kanskje 5000 tilhengere på tribunen, 3000 i dårlige tider. Omlandet er på 100 000 innbyggere. Haugesunds Avis ofrer sin egen journalistikk for å imøtekomme 3-5 % av kundegrunnlaget på Haugalandet. Jeg venter på dagen…

Spar på Strømmen!

Viking og FKH har vært omtrent like gode i Eliteserien. Det betyr at de har investert like mye for å holde seg i divisjonen. Viking falt ned og for å bli gode nok til å rykke opp, det vil si komme på nivå med FKH igjen, kutter Viking 24 000 000 kroner fra lønnsbudsjettet.
Kommunale Haugaland Kraft kan dermed kutte 24 millioner kroner i støtte til FKH uten at det går ut over FKHs evne til å kjempe videre i Eliteserien. Den økonomiske og sportslige vurderingen er gjort av Viking F. K. så den holder nok vann. Kommunale Lyse Energi og Haugaland Kraft fortsetter å strømme penger inn i dårlig fotball. Hvilke fordeler har vi av det?

El-diesel

Politiske vedtak har gjort rengjøring av dieselbiler dyrere. Derfor svarer det seg ikke å lage små dieselbiler lenger, de gir for lite avanse på pris. Dieselbiler vil forbli større biler, akkurat som før i tiden. Myndighetene har enda ikke sett trenden de har skapt. Små biler er bensin eller el-biler. Det er de store bilene som kan leveres med diesel. Hjemmeleksener å kunne forklare hvorfor det er små el- og bensinbiler som skal ha avgiftsfritak. Det skulle være en enkel oppgave; innlevering i morgen. Allerede er den store Tesla S blitt en Dinosaur i Miljøparken.
Bilfabrikkene må tilfredsstille miljøkrav per bil som blir produsert. Da gjelder det å produsere mange nok biler for å få ned snittet, om der er etterspørsel eller ikke. Bilprodusentene er ikke alene om å trikse med tallene. Politikerne stiller krav som kan unngås ved å produsere flere forbruksbiler. Denne logikken må de være klar over i den politiske debatten. Politikerne er ikke dummere enn folk flest, men kanskje de glemm…

Dobbelforsvar

Norge er ikke viktige fordi vi er så hyggelige eller dyktige i politikk og diplomati. Vi er viktige fordi Russland siden Jaltakonferansen i 1945 er definert som hovedtrussel av nåværende NATO. Vi er vidåpne mot våre allierte men fullt avstengt mot vår nabo Sverige. Russland flyr og seiler langs vestfronten vår, Norskehavet, mens vi er uten en østfront, Sverige og de andre Østersjølandene. Er det diplomatisk og politisk angst som lammer oss? En liten gruppe i Sverige er skeptiske og avvisende til norske initiativ. Tilsvarende er der bare en liten gruppe i Norge som er skeptiske til samarbeid med Sverige, industrielt som militært. Hvorfor kan ikke Norge ha flere forsvarsallianser når USA har så mange? Er det av diplomatisk høflighet eller skremsel at vi ikke har militært og industrielt samarbeid med Sverige?

Søppelimport

Høyre tør ikke kreve at produsentene og importørene rydder opp i plast og transportforurensingen. Kommunalt eide HIM (Haugaland Interkommunale Miljøpark) har kjøpt (importert?) egen maskin for vasking av plastavfall og dermed belastet forbrukerne med utgiftene til billig, rask og effektiv pakking for produsent.

Høyreportrettet

Erna Solberg ligner ikke på Merkel. Carl I Hagen ligner på Trump. Høyre ligner mest på republikanerne i USA. Likevel kaller Høyre seg royalister. Her er noe muffens på gang. Erna Solberg ønsker ikke lenger å sammenlignes med Angela Merkel. Sosialistische Partei Deutschlands har fått for mange ministre for Høyres gamle selvbilde. Likevel hadde Erna hatt fordel av å gå sammen med Arbeiderpartiet heller enn med Frp og Venstre. Da hadde hun lignet Angela Merkel, noe som er en bedre sammenligning enn med Carl I. Hagen og Donald Trump.

Høyrestaten

Høyrestaten avvikler staten.
Høyre har utviklet seg de siste 40 årene. De har gått den minste motstands vei og blitt slik det var nødvendig å bli for å komme i regjering. Likevel har de holdt det uhyggelige særpreget. De har avskydd statlig styring og gitt bort statlige penger og bedrifter til private, til menn som til firma. Dette er nå bakstreversk og Høyres særpreg. Kan Høyre moderniseres uten å miste kjernevelgerne sine; en situasjon lik Krf’s nødvendige farvel til den konservative kjernen i Oslo?

Byplanlegging fra Toppen

Dersom Norge flytter 4-5000 jobber ut av Oslo vil vi løse trafikkproblemene i hovedstaden på modent vis. Norge og Oslo vil nok en gang vise verden veien å gå; om vi tør å gå den selv. Dersom andre byer i Norge har lignende trafikkbelastning så finnes denne geniale løsningen lett tilgjengelig. Tiden er inne for voksne løsninger; ikke bare miljøsutring. Nå som Oslo-avtalen er gått ut som suksess-artikkel kan vi lage en OsloSolution.

Kjellerrøre

Norsk politikk er så ferdiglagd at Stortinget er en utveksling av høflige spørsmål og svar som allerede er diskutert. Frp velgerne er de med størst grunn til å forlate partiet sitt. De har bare ikke noe sted å gå. Der finnes ikke et nytt parti og Ap har ikke forstått å ta tilbake det som er tatt fra dem.
Om Ap skal bli et alternativ må partiet gjøre mer enn det forstår.

Lovpasserne

Stortinget har lagd lover som dekker uønsket seksuell adferd og overgrep, forlengst. Regjeringens rolle er å sette dem ut i live, sørge for at lovene blir holdt og at lovbrytere blir framstilt for domstolene. I stedet holder de de varslede overgrepssakene for seg selv, glemmer dem eller presser varslerne ved hjelp av media. Sakene blir oppbevart i en mer eller mindre gjennemsiktig partiboble, en såkalt verkebyll. Krf som kunne tenke seg å være med i regjering har eget 12-disiplers tribunal for å ta seg av unge kvinner som varsler. Demokratiet er ikke truet utenfra, men innenfra. Vi er vitne til noe så kjent og enkelt som moralsk forfall i de politiske partiene.
Politiet er Regjeringens eget og rette etterforskningsorgan; ikke hukommelsen.

Ap Ledelse

De eneste kandidatene til å redde Arbeiderpartiet er Trond Giske og  Gerd Liv Valla. De andre sitter så dypt i synkemyren at deres ut- og oppstrakte hender knapt er verdt et high five før de går under. Arbeiderpartiet må fusjonere med Høyre for å skvise ut Frp. Høyre har kommet Ap i møte siden Gro Harlem Brundtlands dager. Slik kunne Høyre vokse og Ap avta. Det er blitt korrekt å avvikle Arbeiderpartiet og Oslomafiaen som kommer fra vestkanten. Mafiabegrepet blir bare nyttet ut fra Oslo. Hva med å nytte begrepet mot bydeler i Oslo? Grev Støre vil bruke alle tragediene bak metoo-tag’en til å bygge seg og Ap opp igjen. Han har støtte fra trakasserte, passivt-aggressive bakkvinner og menn, enn så lenge.
Rotten Boroughs. Vestkanten har stor representasjon i Arbeiderpartiet. Grev Støre leder Ap mot vippen. Hvem skal dytte ham?

Atombilene i Sentrum

El-bilene trenger strøm. Selvkjørende el-biler trenger mye mer strøm til hjernen sin. Batterikapasiteten på en bærbar computer er i dag ca 2 timer, en telefon i jevn bruk varer 6-8 timer. En bilcomputer må regne på alle innkommende data, den kan ikke hvile, den må være under kontinuerlig lading, av tekniske som juridiske årsaker.
Bilene vil trenge mer kraft allerede. Dagens regnestykker og beslutningsgrunnlag er uten grunnlag i nær fremtid. Bilene er her for å argumentere for atomkraft.

Forbildestrekk

Barn og ungdom må få slippe å ha forbilder i Det Høye. Milliardbutikkene Manchester United og Barcelona er ikke for barn. Det er heller ikke de stats og kommunalt finansierte Eliteserieklubbene i Norge. Juniorspillere kjøpes inn fra utlandet for å utvikles i norske klubber. Dette er Høyrepolitikken igjen. Man importerer billigvarer og produksjon av norske spillere legges ned fordi import svarer seg for noen få interessenter. Stat og kommune er med og finansierer handelen. Norske bystyrer, kommunestyrer og styrer i statlige bedrifter må forstå hvordan de blir tappet for de pengene de trenger til å løse sine oppgaver. Amatørfotball var en gang i tiden for de med mer enn nok penger. Profesjonell fotball var for de fattige. Nå er profesjonell fotball for dem som har mye mer enn nok penger.
Profesjonell fotball var for de som ikke hadde råd til å slutte jobben for å spille fotball. De fikk heller betalt av klubbene. Det var i inngangsbillettens tid, den gang den olympiske ånd var tilstede…

Liberallaks

Der finnes liberalister som vil straffe dem som ikke er self-made og støtter opp om myten om frihet. Liberalister trenger et trygt sosialistisk aktivt miljø. Sosialdemokratisk miljø gjør livet enda lettere for liberalisten. Derfor er Høyre blitt sosialdemokratisk. Liberalisten trenger et stabilt økonomisk miljø for å lykkes, statlige overføringer er nødvendige. Investorer må kanskje også svindle seg til den første millionen. Siden vi alle kan glemme alt, så går de videre uten begrensninger, liberalistene.

Ferjegerilja

I fredstiden vi har nå, må ambulanser under utrykning ta ferje. Det er det beste vi er villige til å gi.
Etter rakettregnet må vi være i stand til å ta ferger over vannene. Beredskapen må inkludere alternative ferjeleier i tillegg til nåværende.

Nekt som Faen!

Arbeiderpartiet har tatt nåtids-oppgjør med alkohol og sex-kulturen i partiet. Sårene er åpne og utkommet er uklart. Velgerne går til andre partier. Høyre, Venstre og Frp har samme problemer blant medlemmene sine men har valgt en annen løsning. Noe kan snakkes om og få sine følger. Andre saker hverken snakkes eller høres om. Velgerne flykter ikke. Hvor skal de hen? Innen tenåringskriminalitet klinger uttrykket “Nekt! Nekt som faen. De kan ikke bevise noen ting!” I voksne rekker gis det sobre rådet før rettssak: “Om du har begått overgrep så trekk deg fra alle hverv, si opp jobben og ligg lavt noen år. Så kan du komme tilbake til karrieren din. Vi skal gå god for deg.”
Politikere oppfører seg som om de ønsker å bli løyet til. Løgn kan være smigrende eller ren svindel. Først er den behagelig. For de dyktigste løgnerne fortsetter det slik. De som ikke behersker synlig løgn vil bli krevd til rette. For dem som klarer å holde løgnen under dekke, fortsetter spillet med fornektelser som fan…

Robotinvest

Investorer med sine stjålne penger ønsker å klare seg uten mennesker. De trenger bare roboter som lager algoritmer for å lage nye roboter. Investorer trenger ikke lenger gründere. Roboter som lager nye produkt er godt nok. Investorene kommer til å utrydde menneskene og zappe uregjerlige roboter. De siste menneskene kommer til å være investorene. Når frykten for ensomheten gir dem tid til å spørre etter meningen med livet vil de bare ha roboter å spørre så lenge batteriene holder.

Penger mot Pels

Venstres første jobb var å stoppe en eksportnæring. Hvilken importnæring skal avsluttes for handelsbalansens skyld? En bilimportør og to så vi får færre biler i landet?
Klarer Venstre egenhendig å starte en ny eksportnæring, eller er de bare vrakere? Venstre gjør oss fattigere.