Gå til hovedinnhold

Bygg verneverdig!

 Når vi har gjennomskuet nyere hus må vi våge å rive dem som ikke innfrir løftet om en god bolig, et godt naboskap, et godt bymiljø. Svært få nye bygg er verneverdige. Unyttige symbolbygg som slott, herregårder og rådhus blir stående for symbolikkens skyld, for historiefortellingens skyld. Vi verner om historien.
Byggene som reises uten en sammenheng med omgivelsene, boligblokkene ved sundet, næringsbygg i trange gater, høyhus utenfor bykjernen er ikke verneverdige.
Byene våre har blitt til ved en idé om hvordan bebyggelsen skal se ut. Gatenett ble tenkt ut og bergknauser sprengt bort i den gode hensikts navn. Naturens romdimensjon ble ikke tatt hensyn til og gateplanens tredimensjonale mål var bare en følge av byggeteknikkens iboende mulighet. Der ble ikke planlagt for fremtiden.
Å modernisere en bykjerne er også å modernisere gateplanen. Nettet av gater er smalt fordi husene ikke var høye og avstøtende. Husene var små og inviterende. Nå bygges større i flate og større i høyde enn gatenettet var tenkt for. Lyset slipper ikke inn i gatene, ikke inn til menneskene i bygatene. De vil rømme ut dit solen når dem.

Bygg verneverdig ved å forandre på gateplanen. Vi er allerede langt på vei til å overbygge gatenettet i de gamle byene våre. Noe nytt må vike for mennesket.

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

De Rikes Miljøkrav

Amerikansk bilindustri har måttet innrette seg mange ganger etter oppjusterte miljøkrav, spesielt fra staten California. Da det rant over for en av industrilederne sa en kollega til ham at han ikke måtte se så svart på det. Han måtte se på situasjonen som en opportunity. Med nye miljøkrav fikk de jo solgt enda flere biler! Selv lyddemperen var et miljøkrav!
De som aldri har måttet bidra i arbeidet for en renere trafikk er bank, forsikring og bil-importører. Staten har begått flere feil ved å gi avgiftlette til forskjellige biler, senest den rådyre energislukeren Tesla. Når en først skal hjelpe på en vanskelig situasjon med å gi avgiftslette må en involvere alle ledd i bilbruken vår. Eksemplet er å ta bort avgift på små biler, gi rentefrie lån, gi gratis tredjepartsforsikring, og fri hovedservice. Slik vil alle som tjener på bilsalg yte noe for å hjelpe på trafikksituasjonen. Høyres sosiademokrati er ikke en utopi. Der er bare så mange rike som ikke vil bidra.

Slik går det mot Korrupsjon

Norsk klimaminister Vidar Helgesen besøker Teslafabrikken i USA.Unødige besøk er smøring. Tesla har fått avgiftsfritak for energislukende raske og store biler. Hva mer kan Norge bidra med? Det eneste en kan lære av fritaket er sine egne feil.
Norge lærer ikke av Tesla. Tesla lærer av Norge at de kan få ferdig innebygd importfritak og halvert salgspris ift konkurrentene. Klart de er interessert i oss som kjøper energislukere: Vi er jo på verdenstoppen i forbruk. Høyre sier det selv, per capita.

Økt forbruk som medisin

Høyre går foran ved å anbefale økt forbruk. Etter økonomi og økotenkningen deres skal dagens biler erstattes med el-biler. Det betyr at bilsalget ikke skal være del av ressurspolitikken. Det skal holdes på dagens nivå eller økes ved tvungen utbytting av eide biler. Dersom vi reduserer bruken av de bilene vi har reduserer vi belastningen på naturen og menneskeskapte miljø uten at det koster oss og naturen noe som helst. Bilprodusentene kan sette ned antall solgte biler uten å gå over ende. Høyre kan hjelpe med å profilere modellutvalget ved å ta bort avgifter på de små bilene som vil hjelpe saken. De tok bort avgiftene på ressursslukere som Tesla. Det holder om bilene når 100 kilometer i timen. Ved avgifteredusering kan vi få profilert bilparken til byvennlige størrelser, både antall og lengde x bredde. Den overveiende delen av biltrafikken vil dermed bli mindre innenbys. Det er ikke et problem å kjøre landet rundt i småbiler. Vi er en befolkning med erfaring i nettop det. Statistikk …