Gå til hovedinnhold

Innlegg

Viser innlegg fra 2017

Norske Stats Bahn

Høyrevinden skal selge en av Norges største investeringer noen gang. De skal selge NSB til utlandet. Deutsche Bahn utvikler førerløse biler og busser for å folk fra jernbanestasjonen og helt hjem til døren. De vil noe vi helst vil slippe. Det er lettere for de få rike å drive handel enn produksjon. Hva er det inne i hodene på de som tar hva folket har arbeidet fram, de verdiene vi har skapt, og gir dem til rike i utlandet, de som er utenfor vår nasjonale økonomi; de vi skal selge resultatene, produktene til; de vi skal ta i mot som turister?
Barfotet grindagutt med lua i hånden får ikke 10-øringen. Han blir frakjørt.

Avgiftsymbolet Tesla

Dollargliset Tesla får litt avgift på seg. Om regjeringen hadde drevet bilpolitikk så hadde de fjernet alt fritak på store biler og gitt fritak på små biler av alle motortyper. Teslaeiere har aldri bidratt til ressursbesparing. De har kjøpt seg et dollarglis og fartsmaskin. Justeringer på hybridbiler i statsbudsjettet høres ut som leserdebatt i Norges Automobil Forbunds medlemsblad Motor. Hos regjering og importør er ingen bilkompetanse, bare skatt og handelskompetanse. Norge kunne hatt bilindustri. I stedet vant Høyres handelsønsker. Oljeindustri vant bilmarkedet og Norge importerte i stedet for å lage biler med den hydro-elektriske kompetansen vi hadde tidlig 1900tall, også den importert. Tysk og franskfinansierte Hydro vokste opp på tysk teknologi videreutviklet i Norge. På samme vis og på samme elektrifiserte kraften kunne vi hatt el-bilindustri den gang den tok av.
Importerte Norge biler for å unngå en bilindustri, med tilhørende arbeiderstyrke, for å unngå en industriell domina…

Statspengene

Frp’s finansminister talte til folket i dag. Hun sa vi hadde det veldig godt her i Norge. Hun trakk ikke linjene til kolonitiden da de rike hadde det relativt enda bedre fordi de forsynte oss minimalt med de fattiges ressurser og beholdt resten. Pyttsan! Hun nevnte ikke tanken på å gjøre godt igjen, eller begynne å betale på boten. Hjemmeværende innvandrerkvinner skal skvises økonomisk så de vil ønske seg ut i jobb. De er ikke spurt av f.eks. Sylvi Listhaug, men de ønsker seg nok en jobb, ja. Finansministerens taleskrivere mener faktisk at Norge er et godt land å leve i pgaHøyres og Frp’s politikk. Morna-dama leste opp reklamemanuset som en demagog. Hun ønsker at vi skal tro. Eldrebølgen er også oljebølgen. H og Frp øker momsprosenter og avgifter, samtidig som vi får mindre penger skal vi kjøpe mer. De forventer at vi skal øke forbruket, med færre midler. Vi forventes å bruke mer av lønnen på varer og tjenester som gagner Høyre og Frp's tenkere. Dette er dobbelskatting.De trodde …

Home is England

The Guardian is English, that much we know. They just never adapted to be UKanians. Their UK webhome has England sorted under UK. Then follow Wales, Scotland and Northern Ireland as subsets. The Guardian advised Scotland against independence. They like to keep the tidy order of things. The Old Orderly Outline.

Fotballartist

Der er to hovedbetydninger for ordet “artist”. Den ene er sirkusartist. Det andre som kan settes sammen med kunstner er dyktighet med hendene. Artisan er håndverker. I fotball straffes håndarbeid, så det må bli “sirkusartist”.

Våpenamnesi

Norge har ikke noe i nærheten av samme skytevåpenutbredelse som USA. Likevel ligger vi foran på statistikken over drepte per angrep. Breivik er foran Las Vegas på statistikken. Amerikansk liste over handlinger som er mer lovregulert enn våpenkjøp i USA. Den er også en enkel bannekatalog for de som ikke liker slikt.

Breidablikket

Haugesund kommune kunne ha stilt krav til investor og utbygger av, nå sist boligblokk ved Smedasundet, Krossen.Allmenn, åpen adgang til sjøen slik at det forblir mulig å gå langs vannlinjen, og at forlengelsen er åpen for framtidig utvikling. Hvorfor bestemmer ikke bygningsrådet materialkvaliteten og egenskapene til nybygg? Om bygningsrådet og godkjenningsprosessen ikke er god nok til å bidra til utvikling av byfunksjon og opplevd estetikk ligger vi langt bak utviklingen. Vi har sovet mens byfienden har utviklet billigste anbud.
Vi smykker oss fordi vi ikke er sikre på oss selv i forhold til andre. Over utvikling av byens vakre ansikt, strukturen, arkitekturen har vi bestemmelseskraft. Der må vi være trygge. Vi blir ikke penere ved å bygge billig. Investors overskudd må gå til gjennomtenkt byutvikling. Privat eiendom har ogsåen offentlig virkning. Billigste bygg og kvikkeste investering er dårlige bidrag i en by som har hatt sin glansperiode, de vakre byggene og allmenningene, og de …

Saksøk Byene

Oljeselskapene blir saksøkt av byene. Saksøk heller byene for deres egen ukontrollerte vekst. Bykjerner har profitert på sin egen vekst som har forutsatt at folk bor i forsteder og småbyer utenfor sentra. Byene har vedtatt å vokse mer enn kollektivtransporten kunne ferje inn og ut av kjernen. Vekst er et politisk vedtak. Det er anledning til å ta ut tiltale. Om der finnes skyldige så er saken så komplisert at der må være mange medskyldige.
Oslos vedtak om vekst, og ønske om å bli millionby er en fin sak for MDG og Høyesterett. Å saksøke oljeselskapene som innretter seg etter politiske vedtak og tjener mest mulig penger er å gå imot Høyre ideologi og velgergrunnlag. Derfor må MDG saksøke Oslo.

Politisk Jul

HEF vil ikke ha den kristne konfirmasjonen, bare gavene. Nå kan Krf gå inn for en kristen jul, så kan HEF arrangere julen med presanger og et lysrituale for menneskene i mørket. Kristne kan bukke ut av presanghysteriet for det tar HEF seg av. Easy Peasy. St. Niklas; nå forstår vi.

Skatterett

Hvorfor betale miljøavgift til staten når de rike får disse pengene gjennom skattelette? Virke vil også ha inn miljøavgift. Pengene kommer godt med til omdømmebygging. Derfor må kundene betale for plastposene. Virke ser avgiften som en inntekt. Virke er et arbeid for å kontrollere og utvide Høyres velgergrunnlag, ved hjelp av plastposer. Slå den! Utviklingsmidler blir borte. De går til de rike. Betalt skatt går til de rike som skattelette. Har Trump og Republikanerne GOP lært av Norge? Verden trenger intelligente løsninger. Ikke oppfinnelser, men forandring til det bedre. Hva er da meningen med personlig skattelette til de rike? Virke pynter seg med plastposer, etisk handel og Miljøfyrtårn. Stålstrukturen, de ideologiske rammene er der likevel som før. De ansatte og kundene skal betale for omdømmet, ikke Virke. De er en gammeldags modell i en verden som ser på overskudd og regnskap med nye, konstruktive øyne. Privat luksus henger tett sammen med uintelligente løsninger.

Virke er Høyres og…

Pengeball

Haugesund er blitt byen som ikke våget annet enn fotball. FKH vil aldri ha ressursene til å matche Rosenborg, mentalt eller økonomisk. Når fire forsvarere alle er for sene til å forstå at et angrep er på gang blir FKH et bytte. (Odd - FKH) De har bedre av å etablere seg på et nivå uten kommunal støtte. Fotballklubbene øver seg på å bli nest best i Norge. FKH bidrar ikke til kommunens omdømme.
Det er Kongssete, Olavskirke og Hansahavn som gir Avaldsnes et navn. At kommunal fotballsponsor Haugaland Kraft kjøper opp billetter til Barcelona-kampen er ynkelig. Avaldsnes får ikke reklameeffekt av denne eurodeltakelsen. Historiske Avaldsnes har eksportert til kontinentet fra før sagatid. Nåtids Avaldsnes har eurohavn av betydning, Karmsund Havn. De må være de naturlige sponsorene for fotballaget. Avaldsnes spiller fotball på Skeie. Ordet betyr "skille". Det var på skillene at folk møttes til lek og spill. Derfor har fotballaget historisk sus.

Haugesund i Lodd

Haugesund skal bygge boligblokk på sin egen navle. Dette kan ikke gjøres om. Retning ut fra start er avgjørende for byhistorie og løper. Å finne loddpunktet er nå umuliggjort. Det er visket over av korttenkte investorer og bank.
Haugesund har en arkitektur av beste borgerlige klasse fra de gode årene i sildefisket med eksport. Siden dette vakre ansiktet hugges med vinkel, passer og lodd kommer en annen politisk tid. Gi byen et verdig ansikt!

Tenketanketips

Buy one, donate one.  Se www.bbc.com/news/business-41097280 for idé og praksis.

Statsminister Erna Solbergs tale i FN om menstruasjon blekner når det er mulig å gjøre noe for kvinner istedet: Buy one, donate one. Se www.bbc.com/news/business-41097280 for idé og praksis. Nye bedrifter tar ikke sikte på å maksimere profitt for enkeltmennesker. Fortjeneste kan sikres og benyttes ved et videre oppmerksomhetsfelt enn tradisjonell personlig belønning. Dette er administrasjon av bedrift og kapital etter samme tanker som administrasjon av sosialdemokratiet. Her er Høyre akterutseilt.

High Infinity

Mac OS has been impressively reliable on my 1998 iMac Bondi Blue, 2006 MacBook Pro 17” and my iMac 2011. Today is the third day after the High Sierra update. Steve Jobs’s Apple headquarter was on Infinity Loop Drive. Their new HQ is a full circle, an infinite loop of its own, and now my iMac is on an infinite loop as well. Updating to Mac OS High Sierra looped it. The update failure left no System OS on the Macintosh HD. I have good software backups (CCC at www.bombich.com). With no Sierra downgrade available, Apple holds the backup for the hardware: A new iMac. Apple put me through hoops and infinity loops to update to High Sierra. Kernel Panic at the Loop. The Kernel Panic Loop. The Loop Panic.
There will be a Kernel Panic at the Hyperloop for you too, Elon Musk of Tesla! If you don’t use Carbon Copy Cloner go to www.bombich.com. They will be discreet.

Offentlig rik

Høyres tenketank, Rumle, har funnet ut at de kan gi store offentlige midler til enkeltpersoner som ikke liker å arbeide på lag med andre. Eller de liker å gjøre seg selv rike, ved egen innsats, eller ved å ta imot gavepenger fra Staten. Slik har vi fått private, statsstøttede barnehager, skoler og fotballklubber. Lærere som gikk inn for private skoler var fylt av tanker om statens tvangstrøye og individets fortreffelighet som bygger av humanisme. Disse idéene hadde også foreldrene. Bare ved at statsdimensjonen ble tatt ut av skolen, skulle undervisningen bli ren og royalistisk. Slikt koster penger så de som skulle bli rike på skoledrift måtte få inn midler. Risikokapital ville ikke være med, så da måtte det jo bli staten. Hva skulle Høyres entrepenører ha gjort uten staten? Drømmen om å bli rik på skole er umulig uten at noen betaler. Er Høyrestaten til for å gjøre enkeltpersoner rike? Privatskoler har gått med på å undervise etter offentlige styringer så alt utviklingsarbeidet og kost…

Selvgod Branding

Høyre har forsøkt å trylle likheter mellom seg selv og CDU i Tyskland. Å kalle disse partiene for "søsterparti" er å dra ned CDU og Angela Merkel. Dersom Høyre og statsminister Erna Solberg ønsker verdighet som omdømme så skal de konvertere Solbergs menstruasjons-tale til hard økonomi. Betal for kvinners situasjon! Bruk oljepengene og engasjér dere økonomisk og internasjonalt for kvinner. Det er ikke nok å innta posisjoner andre har klargjort. Erna Solberg må anerkjenne Gro Harlem Brundtland som pionér. Å sammenligne seg med Angela Merkel og CDU er noen numre for stort når alt man gjør er å administrere Norge til eget nøye. Selvgodhet og selvbilde skal ikke være samme sak. Her må det arbeides, så kan andre lage merket.

Fulle Fem

Jeg var bak garasjen og rusket opp i miljøet der. Nå er jeg tilbake ved alle fakultetene i cellen min, munkecellen. Korrekturlesing er bra, men avfyring av idéer er enda viktigere. Arbeiderpartiet i Norge ser ut til å kunne bli den store organisatoren for de fleste konservative partiene i Norge. De har avfødt sosialdemokratiet som Høyre og Fremskrittspartiet forsyner seg av for tiden. De er også kompatible med Senterpartiet, SV og Rødt. Alle gode konservative parti som vil bevare Norge, ikke selge oss til beste pris. Nå er altså Høyresiden de radikale og venstresiden de konservative, de som vil bevare oss.
Jeg røsket opp en plante som ikke vil komme tilbake. Jeg kastet den og vil ikke nevne den mer.

Kristne Høyre

Det er mye skitkasting i politikk. Der er også glanskasting. Jeg gikk på baksiden av garasjen og så på de fire metrene bort til nabogjerdet. Da kom jeg på mannen Jan Tore Sanner, Høyres forklaringsminister. Han ville gratulere Angela Merkel med valgseieren. Jeg tror det han egentlig ville var å koble Erna Solberg til overmakten i Tyskland, for å kasteglans på Erna Solberg. Nå er Christlich Demokratische Union ikke det samme som Høyre. De er som Kristelig Folkeparti, bare større; mye større, og større enn Høyre. Etter årets valg søker de mot Sozialdemokratische Partei Deutschlands for å sikre handlekraft. Konstellasjonen minner ideologisk om Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti i regjeringssamarbeid. Høyre blir en fjern størrelse. Dersom Kristelig Folkeparti hadde vågd å stå for noe av den kristelig-sosialistiske idésfæren som kommer naturlig om de gir slipp på Høyre-tilknytningen sin, da hadde norsk politikk skiftet over til et menneskeorientert samfunn istedetfor handels og forbr…

Sykkel HM

Bergen er VM. Stavanger har overtatt Tour des Fjords. Haugesund må for all del holde Ironman-konsernet på god avstand. Vi må utvikle sykling ut fra de løpene vi har selv. Nyutvikling kan gå på Go-cart banen og Trialterrenget på Årabrot. Når Motorsportsenteret kommer på Helganes kan syklistene utvikle stadionsykling som et nytt konsept. Rundbane, terreng og kortbane-velodrom kan lages på motorsport stadion. Publikum får se annet enn korte glimt.

Stavanger Fotball

Stavanger viser vei ut av elitefotballen. Sammen med Sandnes-Ulf og Bryne ser de ut til å ha fotball til hobby. Fotballskjønnerne i sørfylket kan jo komme til Haugesund for å se elitefotball så lenge det varer. Profesjonelle FKH er holdt oppe av kommunale midler. Disse midlene trenges i kommunen både til drift og nyutvikling. Dessuten trenges øvingsbanene til annen sport og glede. FKH-sponsor Suldal Billag går på diesel og statssubsidier.

Reklameovervåking

Reklame trenger ikke overvåke oss når vi sitter og overvåker reklamen.
Lastebiler med dødvinkler må taes av veiene og kun tillates på lukkede baner som motorveier og godsterminaler. Spar oss fra disse uintelligente maskinene. Bruk Optikk,IQ, AI og AR til å gjøre lastebilene tryggere for menneskene. Del veien. Oppfordringen er mindre god fordi veier er av natur og i all tid delte samarbeid. Veiene er en del av menneskets intelligens. Tråkk i nysnø er en variant. Syklister må taes av veiene. De må få egne veier slik som bilene. Tre ting kan ikke dele samme vei: Rask bil og sen sykkel. Rask sykkel og sen sykkel.
Sykkel og fotgjenger.

Sykkel VM Bergen

Abstinenshjelp Etter VM er det ikke bare å komme syklende inn til sentrum med handlekurv på styret eller tvillingene i lettvogn på slep. Alle syklende må opp Fløysvingene, bort Fjellveien og ned Stolzekleiven før de får parkere syklene sine. Bergen er tross alt VM-Byen.
Roadeo Bergen har lagt seg selv i lenker og stengt andre ute. De har vist at Norge klarer seg uten dem. Hagavik Sykehus på Os sendte to sms for å be oss legge inn ekstra tid av hensyn til arrangementet. Der røk den timen. Ny time to måneder senere!
Sykkelbil Følgebilene er ikke en god del av et sykkelritt som går på Rundbanen Bergen. Bort med følgebilene og flere Pitstops må være løsningen siden teltene er der likevel.
VM for følgebiler kan være med og utvide konseptet.

Levende Sentrum

Forretningsbygget Hårfagre er grunnet på feil analyse. “Flere boliger i by’n vil gjøre sentrum bærekraftig som før”. Gamle sentrum fungerte sosioøkonomisk fordi eier av hus og butikk var en økonomisk enhet. Senere ble eier og butikk til to enheter da eier flyttet til boligfeltene. Nåværende eier bor ikke i sentrumseiendommen. Noen andre eier butikkinventaret og varelageret,og noen andre eier en bolig i bygget. Dette er tre selvstendige økonomiske enheter som må klare seg som best de kan. Bare butikken tjener penger på drift.Boende tjener penger utenfor bygget. Situasjonen kan fungere ved lave utgifter og lave inntekter for byggeier. Da er der tilpasningsmuligheter. Ellers ikke.

Humanistisk Skatt

Å være human er å være veloppdradd og våken for andres situasjon, og ellers følge lovene til beste for menneskene. Å ta betalt for humanisme er dårlig gjort. Medlemskap i HEF eller avgift for konfirmasjon uten innhold, som en måte å opprettholde gaveforbruket, er å lure mennesker som enda ikke har tenkt gjennom humanismens enkelhet. Det er på fruktene, gjerningene, man skal dømme mennesket. Slik er loven vi har utviklet.

Fløyen i Bergen

Jeg beundrer bergensernes evne til å begeistres overseg selv. De må ha lært det på Stadion og av Ove Thue: “Vi e di Beste, heia Brann!". "Byen e' Bergen og laget e' Brann, stedet e' Stadion og syng alle mann!" Jeg var på Stadion da sangene ble introdusert i 1976. Som Haugesunder ble jeg forbløffet, men Bergenserne lo rått. De mente sannheten var kommet fram. Bytt navnet Fløyen til Floien, Floifjellet, Flow, Bergen Flow. Fløypassningen. Navnet kommer ikke av at der var en vindpølse eller et flagg der hvor restauranten er. Fjellet er større enn som så. Før toppen er der en floi, en myrlendt flate med sund-form. I dag sees flere oppdemmede vann etter en annen, men her oppe har der antagelig vært en torvressurs. En annen betydning kan være at fjellet har vært som en vegg, en fløy i naturen. Denne forklaringen er litt vanskelig å få til å sitte. Om vimpelnavnet skal være introdusert den gang Holmen ble hovedsted i Bergen; hva het fjellet før den tid?
På Avaldsne…

Stemme som Sjefen

Arbeiderhistorien er om å stå sammen mot dem som utnytter menneskenes arbeidsevne. Hvem kjempet de mot, de streikende? Bedriftseiere var enkeltpersoner med sin egen vilje til å gjennomføre produksjonsidéen sin, gründere. De første sjefsuhyrene var hensynsløse overfor arbeiderne. Det ble kamp og det ble splittelse. Noen arbeidere tok sjefens parti for å beholde jobben og sjefen forsto å betale såpass lønn at arbeideren kunne kjøpe produktene de lagde. Så oppstod den høye arbeidslønnen som i oljeindustrien. Sjefen kjøpte seg arbeidsro og skapte samtidig en kjøpssterk kunde. Forbruket vokste fordi alle tegn til suksess hos eier krevde vekst og mer vekst for børsens skyld. Her er vi samlet i dag, ved børsens vilje, børsens moral. Skaff mer penger, ellers gir jeg ikke penger til deg. Slapp politisk moral har gitt oss forsøpling og ressursmangel. Høyres kamp står her. Hvordan behandle mennesker og jord for å få mer ut av børsen?

Moral er Politikk

Moral er vilje omsatt til politikk, politisk vilje. Egoistisk eller sosial, det erhandlingene som teller når moral skal oppsummeres. Hvem skal oppsummere etter hvilke kriterier? Når Gud og Konge er tatt ut av ligningen, er det da velgerne til tingene som skal være moralistene? Politiske partiers moral, deres vilje til gjennomføring av ordninger, blir vår eneste moralske kodeks; lovene vi er blitt enige om. Hva er partienes vilje? Hva er partienes moral? Sosialdemokratiet er vår felles vilje, vårt felles resultat av lang politisk kamp. Hvem har program til å forbedre sosialdemokratiet? Anvendt politikk er applied policy. Hvem har den beste app’en? Ap eller Høyre? Eller de mindre partiene? Moral er ikke undertrykking. Overgrep er en utført villet handling som skal dømmes etter vår felles moral, lovverket.
Høyre gir arbeideren akkurat nok penger. Ap gir rett over minstelønn. Hvem tar resten?

Volvoavtaler

Det er på tide å styre oljeutvinningen til landets egen fordel. Da får vi mindre Frp. Derav følger at der blir ferre facebook-likes i Norge.
Norge kan kjøpe en svensk eller tysk bilfabrikk og fjerne importavgiften på dette merket eller dets mindre modeller. Vi får brynt oss, og olje-økonomien kan brukes til produksjon og ikke handelsunderskudd.

Sakspartiet

Er Ap et klasseparti eller et saksparti?
Det Norge trenger er et parti som fremmer produksjon og eksport overfor H/Frp’s mengder av handel og import. Vi skylder en balanse med omgivelsene våre. Glupskhet kler oss ikke. Den gjør oss til årsak.

Tidløs "-isme"

Humanisme er ikke en norsk verdi, den er tidløs og universell. Å kalle dens historie gresk eller fransk er et forsøk på å eie humanismen overfor mindre vitende; og deretter ta penger for det, er inhumant.

Jern-Erna i New York

Erna Solberg snakket om mensen i New York. Hun snakket ikke om pris på bind eller tampong, eller lettelser i arbeidslivet. Hun snakket om skam og renslighet. Hun ønsket å være forbilde. Hun klarer seg selv.
Erna hadde verdensmikrofonen og valgte å snakke om skam. Nå gjenstår bare å finansiere kvinners situasjon i hele verden, før denne Perioden er over. Verdighet gjennom økonomisk politikk!

Poseforbruk

Vi forsøpler med handleposer og bil fordi vi overforbruker. Det betyr ikke at vi skal stoppe oljeproduksjonen. Hvor kommer denne aggresjonen fra? Den er statsfinansiert i tilfellene med Naturvernforbundet, Miljøpartiet De Grønne og andre med liknende standpunkt. Lag dine egne lister over plast, kunststoff og andre oljerelaterte produkt. Fellesnevneren er overforbruk fordi noen tror på forbrukersamfunnet.

Human-etisk Natur

HEF er mot all religion, men lar folk holde på. Dersom HEF hadde omfavnet Naturen som Moder Jord, naturfolkenes religion, hadde miljøpartiene hatt noe å samle seg om. Der er religiøse retninger som klart tar hensyn til naturen. HEF har en politisk oppgave. De må redde Venstre fra seg selv. Krf synes humanistisk i den grad at de kan få utrettet mer for vårt syn på Naturen enn V, MDG og HEF til sammen. Litt sjamanisme er bra. Det animerte mennesket i pakt med naturen. De store humanistene på 16-1700 tallet kjente til denne veien mens industrialismen vokste.

Mennesket mot Naturen

Vi vokser i tall mer enn naturen noen gang har sett før. Det er klart at naturen må treffe mottiltak. Mennesket vokser som sopp og bakteriekolonier og vi flytter på de naturlige stoffene. Noe samles i dynger og noe settes inn i nye, for naturen lite nyttede kretsløp. Naturen må reagere på veksten vår.
Forurensingsdebatten er gjort opp og bokført som el-bilkjøp i nasjonens regnskap.

Miljøproduksjon

Politiske parti som setter "grønt miljø" identitet hopper over produksjon som årsak til forurensing. Ta kontroll på produksjon og handel og du kan kontrollere forurensing.
Grønne argument alene blir bare en måte å snakke seg inn på Stortinget, vårt beste hang-out.

Nå er Hva

Hva Høyre og Frp må gjøre nå er å revidere norsk produksjon og arbeidsliv til beste for naturen og alle innbyggerne i landet. Da får de tillit, da! Hva blir igjen til Opposisjonen etter dette?
Politikk er det umuliges kunst gjort mulig.

Kjøpte idéer

Høyres ideologi er at det er ikke noe poeng i å betale skatt om man ikke kan få den tilbake igjen. Derfor eksisterer Høyre.
Ap utviklet sosialdemokratiet og Høyre overtok produktet uten å betale for det.  Ap forstod aldri verdien av hva de hadde skapt. De lot Høyre slippe unna med et røverkjøp.
Arbeiderpartiet er originalen. Høyre er kopien som selger.

Vippepartiene får ikke gjennom sine saker. De får lov å være med når det passer seg i det store sosialdemokratiske bildet. Kampsaker er en velgerrettet, situasjonstilpasset idé.
Venstre er ikke grønt. Venstre er blå-grønt. Ved siden av blå-blå blir lille blå-grønn borte vekk. Krf’s gule er blå-gul som igjen er grønn og like lite synlig som Venstre. Som fargeblanding rød-gul ville Krf blitt til signalfargen oransj på rød side. Det er verdt noe, det!
Venstre søker inn i regjeringen for å overleve som parti. Dermed forsvinner grønnfargen. En ministerpost er det som skal til for å synes. Tilværelsen som reisebyrå eller humanistisk rådgivin…

Varm Vekst

Naturvern har gått ut på at mennesket kan kvitte seg med uvaner. Vi kan fortsette med stilen vår om vi bare bytter til el-bil. Miljøproblemet er befolkningsveksten. Vi er så mange mennesker at vi ikke kommer til å tåle forandringer i naturen, om vi har skapt dem selv eller ikke. Vi har skapt oss selv som naturens største internproblem. Vi har skapt problemet ved å reprodusere oss selv, ikke omskape oss selv.
Før “naturlig avgang” klarer å løse opp i problemet må vi sette ned forbruket til asketiske nivå. Kanskje vi vil like det, kanskje har vi godt av det. Vi kan i alle fall ikke handle inn el-biler eller krige for å gå klar nedsmeltingen.

Tankeverktøy

Retorikk er retorikk. Politisk retorikk er fremdeles retorikk. Politiske påstander er ikke retorikk. Falske politiske påstander er løgn og kriminalitet. Retorikk er ikke det samme som politisk opportunisme. Politiske rådgivere og spindoktorer fyrer påstander i raskt tempo for at motparten skal overveldes og trøtne i kampen. Vi må være våkne i hodene våre. Da kan vi bruke retorikk som ett av flere verktøy.

Tungetale er en Ærlig Sak

Regjeringen har fått banehogg. I går feiret de uten å merke noe til det. I dag truer de Krf til å stemme mot sin overbevisning. Tungetale er en ærligere sak enn det Hareide sa i partiledersamlingen i Stortinget etter valget. Han erdet svekkede Høyres banesår. Denne regjeringen kommer ikke til å bli sittende like lenge som Willochs regjering gjorde. Hareide blir byttet ut ved første landsmøte i Krf. Venstre bør legge om driften for å berge arbeidsplassene i organisasjonen. De kan omformes til forlag, reklamebyrå, reisearrangør eller lignende. Ett sted må de klamre seg fast. Kanskje de skulle inngå samarbeid med Humanetisk Forbund? Solberg og Jensen hadde Janushoder. Da de så bort på Krf og Venstre smilte de moderlig. Da de så bort på Ap, Sp, SV, MDG og Rødt kom hånfliren. De to produserer motvilje. Listhaug ble holdt borte fra valgsendingen og erstattet med teatralske bodyguards rundt Siv Jensen.
Dersom vi løfter sperregrensen til f.eks fem prosent hadde den blitt effektiv ved dette v…

Hjelpe Oss!

Muslimer har fredagen, jødene har lørdagen, kristne har søndagen. Norge har langhelg. Noen trenger pengene Norge får inn på formueskatten. For å få den faglige balansen i regnskapet må pengene taes inn med avgifter. Elsk din neste som du elsker deg selv. Statsminister Erna Solberg sier at Høyre har gitt oss mange goder. Lyver hun, fordi vi hadde jo disse godene fra før. Hvorfor stemme på noen som regner oss som undersåtter? Hareide inviterte Solberg hjem til mammen sin på kaffe. Hun har ikke gjengjeldt gesten, har hun vel? Likevel støtter han henne. Manglende gjengjeldelse er nedvurdering av ham og Krf. Hvorfor freder han Høyre og Frp? Det andre kinnet i en maktkamp? Produksjon er godt for mennesket. Høy import er faenskap. Mange vil være med de rike. Demokratiet kan brukes til dette. Høyre henvender seg til folket kun gjennom reklamebyråer. Dette finner Frp-velgerne seg i. Først devalueres mennesket og bygges siden opp i Høyres selvbilde. Et gudsbilde hadde vært nyttig referanse. La…

Motsetninger likner Ikke

Hvor lenge var denne saken på norske media?: Erna ligner på Merkel like lite som det norske fotballandslaget ligner på det tyske fotballandslaget. Merkels parti er Christlich Demokratische Union Deutschlands, Krf’s utvalgte. Høyre ligner mer på Krf enn på CDU, og Hareide ligner mer på Merkel enn Erna Solberg gjør det. Ikke sant?
Det er respektløst overfor Angela Merkel å si at Erna Solberg ligner fordi begge er kvinner og ministre.

Finansministerens Tale

Frp sier: "Vi skal fjerne formueskatten". Dette er ment å tale til de som var imot bompengefinansiering og har forlatt Frp i skuffelse; for å bringe dem inn i flokken igjen. Formueskatten er ikke et problem for folk i Norge. Den er et irritasjonsobjekt for noen få rike der få prosent betyr mye penger. Formueskatten er ikke et angrep på hjemmene våre, boligene våre. Formuer som lures unna er ikke skattbare. Hvorfor vil ikke finansministeren ta unnalurerne? Det var finansministerens tale for valget. Hun som sitter med regnskapet og balansen. Ikke rart avgiftene er ute av kontroll. Dette er hjelp til Høyre. Det koster noen prinsipper.
For å få den faglige balansen i regnskapet må pengene taes inn med nye avgifter.

Ekstremparti

Ekstrempartiene i norsk valgkamp er Frp og MDG. De er for innvikling og avvikling respektive.
Norge er av de beste stedene å leve. Vi trenger kjærlig utvikling, med hjelp utenfra. Vi har penger!

Fotballkropp

Visuell forskjell på Norges og Tysklands fotballag var at de norske hadde trent overkroppen så den ble et vektlodd for mye. De løp duknakket. Tyske spillere er høyere og slankere, alltid i balanse, alltid i lodd. Derfor kan de dempe og videresende ballen i én vending. Grunnleggende fysikk.
Bruk offentlige midler andre steder enn i fotball. Befolkningen trenger pengene. Elitefotball er for de som er gode nok til å trekke til seg private midler.

Statsfotball virker ikke

De som kritiserte det norske landslaget er de samme som har hatt anledning til å gjøre laget bedre. Gamle spillere og trenere holder på med kritikk av det hodeløse gisselet. Ekspertkommentatorer viser hvorfor vi trenger en fagutdanning på kommentator-yrket. De må jammen trene!
Ta alle offentlige penger ut av fotballen og bygg nasjonen Norge. Vi trenger pengene der de kloke folkene arbeider.

SV's framtid

Jeg har glemt å nevne SV her. Det er mulig fordi SV må være det mest kompatible partiet i Norge. Det var en tid vi satte skille mellom kommunisme ved NKP og RV (marxist-leninistene) på ene siden og SV på den andre siden. Om vi nå blander SVs røde farge med Høyres blå får vi lilla. Det er sosialdemokratiets farge.
Kirkens lilla er "Fiolett – symboliserer forberedelse, oppgjør og sorg. (Advent, fastetida.)" Dette må til for SV.

I Kne

Dersom de samme velger Frp i år som for fire år siden, så har Frp-regjeringen tvunget velgerne sine i kne. De er lydige. Frp's livslys var protesten. Nå er de ikke imot likevel.

Høyres Ansikt

Flere Høyrebrosjyrer i posten. Flere enn andre parti. Jeg har aldri stemt Høyre. De kunne ha spurt før de sendte reklame. I stedet spammer de meg med "Erna". Jeg liker det ikke. Jeg har aldri hatt grunn til å stemme sammen med fiff-finansen for å sikre dem mer penger.
Vi finansierer oss. Da må vi finansiere alle. Ikke tyne ut penger til helse og skole, vei og velferd. Om vi tyner ut minimumspenger til det vi ikke driver så mye med, regner vi ikke slik virksomhet som liv laga. Finansiering må flyttes fra jåleri til virksomhet. Finansfiffen kan tas seriøst om de kan fortelle hvordan fellesskapet Norge skal drives ved hjelp av deres investerte penger.

Greit Folk

Norge har så mange gode, flinke mennesker at det er all grunn til å ønske god valgveke og god valgvake!
Så hvorfor produserer vi ufinhet, bitterhet, slag og hogg i valgkamp? Hvorfor ikke bytte navn til valgmåned, valgveke og valgvake? Så kan vi snakke om hva som er gjort og hva som skal gjøres og binde oss til det?

Kontoret vårt

Høyre og Frp har gjort styret av landet vårt til kontorhold. Idéene om utvikling er lagt døde. Alle parti kan drive kontoret Norge. Arbeidet er på mellomledernivå. Hvorfor har vi ikke kjøpt opp noe i utlandet som er vesentlig for produksjonen i Norge? Som Tesla eller el-bussfabrikk, eller ... Vi som dominerte historien da vi fant ut å lage det fleksible skroget. Hvorfor lager vi bare kolosser? Hvorfor er ikke nordlandssjarken sub-marin? Hvorfor er matproduksjon til sjøs samme idé som garnsetting på hytta?
Hvorfor har vi ikke videreutviklet NAV til et gründer-paradis?

Valgbrosjyrene i Rogaland

Venstre "På lag med framtida" Byfolkene deres er redde Senterpartiet skal erstatte dem på tinget. Venstre lager gull ved å smelte sammen liberalisme og sosialisme. Det kalles sosialdemokrati og eies av Høyre.
Høyre "Vi tror på Norge" Tro er ikke politikk. Fortell oss hvor pengene går og hvorfor noe er dyrt og noe er billig.
Sosialistisk Venstreparti Politikk i fellesskap med mindre forskjeller. "Ta kampen for eit varmt samfunn" Hvor varmt?
Partiet de Kristne "Frihet er ingen naturlov" Kjemp for grensene. Naturen kommer og tar deg!
Fremskrittspartiet "4 nye år -vi bygger landet" Slik vi vil, med dine bompenger. Ta den, du! Før klagde vi. Nå klager du!
Senterpartiet "Me trur på heile Rogaland" Ikke på Tysvær, Haugesund og Karmøy?
Kristelig Folkeparti "Menneskeverd i sentrum" Høres ut som Humanetisk Forbunds politiske arm. Kanskje en god idé?Levende Økosentrum

En tankemodell for Haugesund. Den gang Haugesund sentrum var levende bodde butikkeier over butikken. Etter som velstanden økte flyttet eier ut til eneboliger og leide ut boligen over butikken. Livet gikk ubemerket videre, men det økonomiske grunnlaget for sentrum var forandret. De første butikkeierne hadde utgifter til banklån for bolig og næring i ett lån. Varelagrene den gang var håndterlge størrelser og hadde lengre levetid. Risikoen med lån var lav.
Dagens private eier av hus i sentrum har ikke lån på sentrumsbutikken, men lån på bolig utenfor sentrum. Dessuten forbrukslån til bil og evt. Eier av sentrumshus har utgifter til vedlikehold to steder mot tidligere generasjoners ett hus. Dette fører til ønske om høyest mulig leie. Situasjonen er ikke helt prekær,så markedskreftene får ikke drive ned husleien i sentrum. Huseier forventer inndekning av lån og vedlikehold i og utenfor sentrum, med en ren fortjeneste på topp for å dekke inn forbruk. Derfor er sentrumsleien høy. Den skal d…

Å Utkonkurrere sine Egne

Hver gard sin smie og eget verksted som kan bli til neste generasjons bedrift. Brøyt X2 ble lagd her og utkonkurrert på salgspris med import fra Japan. Hva var den virkelige prisen Norge betalte?
Jærindustrien tapte for HandelsHøyre. Senterpartiet har forsømt sin egen industriplattform.

50-talls MDG

Femtitalls reklamen for Volvo PV 444 viser den elegante hjemmedamen som kjører inn til byn for å kjøpe ny hatt og parkerer utenfor modisten. Bakgrunnsbildet er vareleveranser.
Elektrisk bil vil ta shopperne tilbake til femtitallet den gang der var plass i by'n. Gammel reklame sitter i hodene. Politikk er å forandre.

Timen er nær

Tiden gir ikke slipp på hendingen. Det beste punktet for når det skjedde blir første mai 1983. Ap’s statsteolog Jakob Jervell holdt tale for dagen fra paviljongeni Haugesunds besteborgerlige Bypark. Den eschatologiske ettervirkningen var at “Arbeiderpartiet vil miste retten til sin egen historie dersom de forlater standpunkt i kjøpslåing med Høyre”. I årene etterpå har Høyre kjøpt opp sosialdemokratiet og kastet pund av sideflesket til Femskrittspartiet. Ap er enda ikke helt gode på nervene.
Standpunkt Tapt Og Enda Ikke Funnet. Engang i tiden stoppet Ap kommunismen i Norge og gav verdighet til de ansatte arbeiderne... Job done.

Terrahodene

Haugesund kommune snuste på å finansiere fotballmåkene med 1 milliard stadionkroner. Derfor var aksjegambling aktuelt for de folkevalgte som ikke fortalte velgerne før det var for sent. Glørne til denne iveren tentes på åttitallet da skolekontoret startet et initiativ som endte med go-kartbanen på Årabrot. Fotballfolket fikk nyss i planene og skrek opp om forskjellsbehandling. Der var ingen forskjellsbehandling. Banen var fullfinansiert uten fotballmidler. Klagesangene og uthenging av gründerne ble drevet av Haugesunds Avis som må gå i arkivene for å finne igjen skammen. Etter at go-kart banen var ferdig har ikke skolen hatt midler til å satse på go-kartkjøring som ungdomsaktivitet. Terrenget rund ble en tid brukt til trial ferdighetskjøring med liten motorsykkel og moped. Hva som skjer der nå er ukjent. Det jeg vet er at kommunen har brukt så mye midler på fotball at de ikke vil fortelle om det. Toppen så vi da planene for et nytt fotballstadion nådde en milliard i fantasien. Dette …

Innviklede Bergen

Kulturvåte Bergen ønsker å bli mer enn Oslo. Barkoden i Oslo blir hyllet når den er en fiasko. "Bar" er et ord for sperre, og sperrekoder er kjent nok. Kode 1, Kode 2, Kode 3 osv. Bergen har Bryggen og Torgalmenningen, Håkonshallen, Sverresborg og Fredriksberg Festning, Bergen har Klosteret med branntårnet. En del av Bergen som har vært dekket av trafikkplanlegging er området mellom Den Nasjonale Scene og Nøstet. Menneskene har gått her med bøyde hoder på vei til jobb, og hjem igjen mens den stålharde biltrafikken har fyllt opp gatene og hodene. Det er på tide å gjøre Nøstet til byens andre port med en allé til teateret og Ole Bulls Plass. Bergen må snarest trekke både alléer og almenninger sammen til et nettverk. Byens nervesystem skal være sammenhengende fra Sandviken til Torgalmenningen, fra Nygårdsparken til Nøstet. Der ligger Bergens struktur, den som kan bære ny bebyggelse. Høydedragene Nordnes og Nygård har vært lite synlige og kan bli skjult av blokkbebyggelse til v…

Krf's forpasste sjanse

Kristelig Folkeparti blir holdt utenfor den borgerlige leir. Det er prisen for å ta standpunkt.
KrF skulle ha tatt standpunkt på grunnlag av snart 2000 år gamle holdninger. Neste korsvei var på syttitallet da kristensosialismen hadde egen, forlengst nedlagte forening i Norge. Det er synd KrF ikke tok standpunkt den gang det krevdes. Her forklarer Rudi Dutschke sitt kristelig-demokratiske engasjement 1978.

Tallenes Ulne Tale

Høyre og Frp sier at det norske forbruket øker under deres styre. Dette er tall fra lærebok i økonomi og gir fasitsvaret til dem som ønsker livet i en perm. Forbrukstallet kan økes på flere måter. Hvilken er opp til klokskapen vår å velge. Høy import gir høyt forbruk. Handelshøyre fryder seg.
Høy produksjon gir høyt forbruk og høy eksport. Alle gleder seg. Hvorfor er ikke Frp i denne leiren?

Rosenborg tør

Nå er det bare for Rosenborg Ballklub å si fra seg statlig og kommunal støtte så kan de fly fritt på egne vinger.
Problemet med Ultras Nidaros er at de holdt depresjonen ved like i to hele omganger. Lær av bergenserne som har lykkelig-ironiske sanger. Skriv nytt!

Korrigert supporternavnet fra Contras Nidaros. Det kan også være et navneforslag. Glis.

Human-etisk Forbund tier der andre tør

Sylvi Listhaug (Fremskrittspartiet) har sagt at menneskerettighetene ikke skal gjelde for alle mennesker. Nazismen var ubehagelig nær før hun sa det. Nå har hun som regjeringsminister sagt det. Hun vet hva hun gjør. Hun taler for Frp og Høyre.
Menneskerettighetene er grunnlaget for Human-Etisk Forbund; eller har de funnet på noen rettigheter av seg selv? Nettsidene deres flyter over av selvforherligelse. Hvorfor sier de ikke noe?

Naivt Oppegående

MDG vil gjerne gjøre det rette men ikke gi avkall på noe.
Måten politikerne snakker sammen er mer avgjørende for karrieren/yrkeslivet deres enn forandringer de skaper i samfunnet. Valgsnakk forblir en sosialiseringsprosess til Stortinget; for å komme inn i Styrehuset.

Senterblokk

Høyre og Arbeiderpartiet kan gå sammen om å regjere Norge. De har vist at de er sosialdemokrater som kjekler som et grettent par om samme sak. Høyre vil gi bort penger til de som har og Ap vil dele mer jevnt. Det høres kjent ut. Hvor skal da opposisjonen komme fra? Den kan ikke komme fra Venstre, Krf eller MDG. De partiene er jo allerede under paraplyen og eksisterer kun av egeninteresse. SV og Frp, kan ikke de slå seg sammen til én opposisjon? Forskjellene deres er små. Begge trenger sosialdemokratiet for å eksistere.
Er Senterpartiet unike, eller kan de bli det?

El-Tabbe

Fritak fra importavgift for el-biler er feil fordi det opprettholder forbruk og rushtrafikk. Kollektiv el-busstransport er rett fordi folk kan komme til arbeid på AI/AR-intelligent vis og tobilshusholdninger kan bli enbilshusholdninger. Dette er en nedkjøling vi trenger. Noen må tape og noen må tjene på de gode forandringene som kommer. Taperne har levdlenge nok på samfunnstrengslene. Elektrisk yrkestransport er rett fordi sentrumsluft forurenses mindre. Hvor ville regjeringen hen da de vedtok avgiftslette på el-biler? Var det Frp som slengte et bein? Det bare avslørte likheten mellom MDG og Frp. De er glupske, naivt oppegående mennesker.
Hvem skal gjøre arbeidet som trenges for å løse rushtrafikken?

El-Invest

Hvorfor har ikke Norge investert i utvikling av eldrevne varebiler? Oljepenger egner seg til dette. Bundespost og TU München er på gang. Finansier dem! Kjøp dem opp! Produser i Tyskland. Vær litt Kinainvest!
Regjeringen må gå av for at andre, mer forstandige skal slippe til. Løs rushtrafikken og næringsbiltrafikken og alt er greit. Det er ikke behov for å dele ut el-biler til velgerne. Det løser ingen miljøproblemer.

Cold Fusion

En fusjonering av MDG og Frp går lett uten høy temperatur. Som eksempel på den vellykkede fusjoneringen har vi Tesla's modell S. Bilen er kjøpt av Frp-menn som jubler over avgiftfritaket. De har alltid ønsket seg en bil som gjør 200 km/t og innebærer den amerikanske drømmen. Bilen er stor, tung og brei. Den kommuniserer. MDG ønsker avgiftsfritak for el-biler. Da får de eksosfritt sentrum og alle er fornøyde. MDGs støttespillere liker det økte salget av dyre biler som avgiftsfritaket medfører.
MDG har alt å tjene på neste fusjon. Da kan de ta Frps plass i regjeringen, men da må det høyere temperaturer til.

"Valkyrjesong"

Solveig Aareskjold, Valkyrjesong. Boken ble utgitt i 2012, 2016 ble den solgt som kassert og ulest av Haugesund Folkebibliotek. Forfatteren legger premissene for egen fortelling og dem legger hun som hun vil. Oppå strukturen kommer alle funnene fra litteraturen. Elementer som kristendom og kirke er slått sammen, nåtid brukes til underholdning anvendt på eldre tiders folk, og onkel Snorre får gjennomgå. Hun merker ikke at hun selv blander epoker som 700-tallet med 1200-tallet og behandler dem likt. Da er det ikke farlig med femhundre års kulturavstand mens Snorre gis hogg for sin avstand til hendingene han forteller om. Hans avstand varierer tross alt med tiden han forteller om, et spenn bare tidvis like stort som Aareskjolds.
Forfatteren klarer å nevne sine feil eller litterære grep så jeg vil heller glede meg over å være han som fant glede av å lese boka, over Solveig Aareskjolds glede over bokfunnet Alexiaden av Anna Komnena.

Supporterbukett

Ultras Nidaros tar navnet Nidaros i forfengelighet. De kommer fra Trondheim/ Tronhjem som er navnet på byen. Under kampen mot FKH var de betenkte og prøvde ellers å lage truende lyd. Ultras-assosiasjonene er ikke bra for Rosenborg Ballklubb.
FKHs Måkeberget var stusselige på Lerkendaltribunen. Utenfor RBK garderoben ble de filmet av tv og oppførselen deres ble kalt fyll. Om Haugesund kommune hadde spandert Englandstur på disse måkene istedet hadde det kostet kr. 3000 x 20 måker er lik 60 000 kroner som er billig merkevareberging. Om de hadde blitt sendt til engelske kamper ti ganger per sesong hadde dette kostet 600 000 kroner som også er en rimelig pris for å holde Haugesundsfylla borte fra tv.
Vikinghordene "hate Bergen." Deretter gikk de hjem før kampslutt. Hordene er innvandringsfolket til Hordaland-området der Bergen er hovedstad. Hvorfor Siddissene "hate Bergen" og kaller seg for horder må ha noe med en vag forståelse av seg selv som vikinger å gjøre.

Branns…

Rosenborgen

Rosenborg Ballklub har en myte hengende ved seg om at de tjente så mye penger på storhetstiden under Nils Arne Eggen at de har en fordel fremfor andre norske lag. Det kan godt være at de har penger evt. formue fra den tiden og at de profiterer på gammel suksess.Mens RBK tapte for FKH så jeg på hjemmesidene deres at de er et statsstøttet firma med følgende sponsorer:
Trondheim kommune er medeier i Lerkendalanlegget. Hovedsponsorer er Telenor som er statseid og KLP som er den Kommunale Landspensjonskasse. Det er riktignok eiendomsavdelingen som betaler for Rosenborgfotball, men grunnidéen om pensjon og forsikring for vanlige mennesker går her hånd i hånd med pengestøtte til millionærer.

Reklamevalg

Reklame virker ikke. Det er bare reklameindustrien som påstår at reklame virker.Markedsføring, pris og funksjon virker. Reklame på TV har blitt så omfattende og bablende at det underminerer verdien av TVs egne fortellinger. TV-sendingene mister verdi.
Valgreklame er dekke for politiske bestemmelser. Valgreklame er å bløffe om virkeligheten vi lever i. Beste reklame i politikk var fra Høyre for noen år siden: "Samme hva som sies, smil på kamera." Slik vinner du menneskene.

Norsk Bilhistorie

Regjeringstiltakene for økt bilsalg er: Salting av veier Økt vrakpant Favorisering av børstraktorer Import av toseters ”varebil” Dieselfavorisering El-bil favorisering. Mangel på elektrifisering av varebiler og lastebiler
Alt for å stimulere markedet til økt privat forbruk. Ingen av disse tiltakene er for naturens beste. Hvem er regjeringshviskerne?

Ferdig med å Kreve

Frp ble stiftet våren 1973. Forarbeidet og ønsketenkingen må ha foregått 2-3 år før. Første oljefunn i Nordsjøen var i 1969/1970. Slike sammenfall i tid og politikk er aldri tilfeldige. Lånemengden økte og forbrukerbevisstheten tok spranget fra at “kunden har alltid rett” til at kunden stilte krav og krevde mer. Boligprisene økte og bilsalget økte selv om Romaklubben foreskrev redusert forbruk og harmoni med naturen fra 1971.
Nå søker vi harmoni og velvære i oss selv, i konflikt med Naturen og Nordsjøen. Fremskrittspartiets geologiske epoke er over.

Skolefabrikken

Psykolog sier at skolen ikke er tilpasset de minste guttene. Alle vet at skolen ikke er tilpasset menneskene. Skolebygget er en fabrikk. Få elevene gjennom. Ikke la noe henge igjen! Skolestruktur og bygg er unnfanget i industrialismens menneskesyn. Derfor er det så lett å sette opp privatskoler for økt profitt.

Elektrolutring

Etter at Statskirken er avviklet kommer moral-anorektikerne fram. De har levd i skjul i statsapparatet lenge og er HEF-sympatikere. Frigjøring fra skyld i miljøkrisen er favorittema. Elektrisitet skal rense oss.

Bilkø i 160

En veiplanlegger ser for seg køkjøring i 160 km/t på rushveiene i Stor-Oslo. Våt drøm, tørt føre, våt veibane.
Når togene inn til Oslo går i 300 km/t og automatbilene går i 160 km/t får vi en kjempesmell sentralt fordi alle disse passasjerene kommer jo inn samtidig. De kan jo ikke ankomme jobb til forskjellig tid. Da forsvinner hastighetfordelen. Spredt arbeidsstart kan styres ved lavere hastigheter. For å maksimere denne våte drømme må arbeiderne komme inn samtidig i høyeste hastighet. Det er for sent å snu!

Bane NOR-NORGE

Alle hurtigtogene skal bringe folket samtidig inn til en kjernekollisjon i Oslo Sentrum. Hvor erColiseum di Oslo-tribunene? Bygg en omvendt ovarennrampe for baneslutt så vil alle hurtigtogene møtes samtidig i en himmelstrebende høyhuskonstruksjon, fiks ferdig med innbyggere av alle slag,; telemarkinger, østfoldinger og vestfoldinger, hedmarkinger, opplendinger og alle varianter. Alle baglere og ynglinger. Fantastisk!
Koble inn resten av landet for større effekt.

MDG-krigen

Når Miljøpartiet De Grønne får gjennom viljen sin blir det Fred på Jord. Velg Frednå eller aldri. Ingen kan erstatte plast med tradisjonelle materialer som skinn, kull og tre. De må finne opp nye materialer eller dra samfunnet tilbake til oljefeltenes tid. Mennesket har produsert olje siden historiens begynnelse. Frp mentaliteten vår førte til virkelighetsforstyrrelser. MDG må utvikle oljeindustrien vår, ikke med rasende og bekymrede ansiktsuttrykk, men med forståelsens klokskap. https://en.m.wikipedia.org/wiki/History_of_the_petroleum_industry Vikingskipene og repene de rigget med var innsatt med hvalrossolje. MDG er i posisjon til å løse opp problemene i Oslotrafikken. De gjør ingen ting for å snu og styre trafikken bort fra den overfylte kjernen. De lager et problem som de henter fra egen psyke. Løsningen er å straffe andre. Oljeproduksjonen har ikke skyld i Oslos problemer. Oslo har ikke klart overgangen fra 1800-tallet til 2000-tallet. Byen har hatt over hundre år på overgangen. …

Forstå Historien

Vi er fortalt at vi må kjenne historien. Så ble vi fortalt feil historie. På Gard folkeskole på slutten av femtitallet ble vi stilt opp inn i klasserom og ut av klasserom og inn i gymnastikken. Der lærte vi eksersis og kanonball, sånn i tilfelle vi skulle trenge det igjen.
En dag ble vi stilt opp og marsjert ned til Haraldsstøtten. Der kom bonden og fortalte at der var en konge begravd inne i haugen. Vi fikk se en gravstein. Så ble vi marsjert tilbake til klasserommet med utsikt til Haraldshaugen; fullfinansiert av staten.

Rederlykke

Grønne idéer gjør at vi skal lage båter igjen, som før. Det skal bli gass og oljetankbåter og godsbåter så vi kanfrakte alle forbrukervarene vi trenger. Akkurat som i gamle dager.
Vareutvalget blir sukkertøy i løs vekt, syntetiske klær, dykkerutstyr, batterier. Bare si hva du vil ha, noen leverer.

Damland

Norge produserer ikke strømmen vi bruker og selger til utlandet fordi naturen har gitt oss gaven.
For å få strøm til industri og forbruk har vi bygget demninger og boret oss inn i fjellet. Dette arbeidet har kostet naturen. El-produksjon til el-bil kommer i tillegg. Si dét til en argumentsmed!

Miljøbarna de Grønne

MDG har ikke meningsgrunnlag. Alle data er manipulert til noens fordel. Bank og forsikring trenger økt bilsalg. Derfor går MDG inn for rask utskifting av bilparken. Når utskiftningen er gjennomført er bilparken gammel batteriteknologi og må byttes igjen fordi noen har manipulert data. MDG er forfengelige. De vil eie naturvernmarkene; og bakom synger Storebrand.
Folket kommer dansende og syngende inn til MDG's Oslo for å feire Sentrum. Fra hagene i forstedene og torpene i skogen har de med epler, jordbær og kirsebær og strør blomster fra kurvene. I Sentrum kan de shoppe og fylle de flettede blomsterkurvene med plastvarer. Mot kveldssolen danser de tilbake til blåfjellene for å sove seg opplagte nok til å gå i koboltgruvene om morgenen.

Sammenlignende Moral

Frp profilerer seg på trygdemidler som nyttes i utlandet. Høyre skaper stor taushet om barnehagestøtte som blir gjeninvestert og tapt til utlandet. Barnehagemidler har gått til å bygge investeringsporteføljer som siden er gått tapt, til utlandet. Barnehagemidler er brukt til å bygge store utleiebygg der barnehagen bare er en liten del av bygget.
Trygdemidler er bundne midler. Statsstøtte til private virksomheter ligner smøring og svindel. Hva foregår?

Skatteglede

Uføre og pensjonister betaler mer skatt enn et knippe rike, eller flere band rike. Høyre og Frp gjorde trygd og pensjon skattbare. Da kan vi sammenligne. Om man har bedrift betyr det ikke at man gjør samfunnet en tjeneste og dermed kan slippe skatt. Dersom eier ikke betaler skatt tas verdier bort fra bedrift og samfunn. Eiers private pengebruk kan gi en samfunnsutvikling i form av prisøkning på eiendom, dyre biler og båter og andre rikdomsutvekster. Bedriften tjener ikke på personlig eid utbytte og samfunnet tjener ikke. Derfor er skatt dyrt for Norge. Familiebaserte eie og arveformer er gammeldagse i en bedriftsstyrt verden.
Det er “Dark Money” syndromet som skaper uvilje. Disse midlene som bevisst er untatt enten beskatning eller gjeninvestering. Dette er midler fremskaffet av arbeid i Norge og alminnelig samholdsmoral tilsier at de skal nyttes til norsk samfunns fordel, til ansattes og eieres fordel.

El-bil Støy

Om man står på en fjelltopp nær et byggefelt vil man kunne høre alle tv’ene i bygda. Før kanalmangfoldet så alle på sammme kanal. Jeg hørte en gang Dagsrevyen komme opp fra bygdens samlede TV-kraftfelt. Det var elektrisk.
I år en gang stod jeg i Europavei-kanten på et sted i grønn natur og hørte på bilene, én etter én. Om de var elektriske eller forbrennende var støyen lik for alle. Lyden ble lagd av dekk mot asfalt og fortrengt luft-turbulens.El-bilene støyer. Argumentet mot el-bil om at man ikke hører om den kommer er ugyldig. Alle biler kan kjøres lydsvakt. Formel E hyler som en tannlegebor. Naboens el-bil høres før den viser seg rundt hushjørnet.

Parisavtalen og unnalurere

Parisavtalen er spesifikk på måleverdier. Dermed blir resultat av målinger manipulert, eller man lar være å måle vesentlige verdier. Dette er standard svindel. Som å holde fingeren under vektskålen. Norge har en oljeindustri andre vil ha full kontroll over. Verdensfinansen vil ha eierrettigheter til Nordsjøoljen vår. Derfor har vi fenomen som MDG og Norges Naturvernforbund. De fremskaffer kampanjer for å legge ned oljearbeidet. Deretter kommer oljefeltene og rettighetene på markedet og vi får se hvem som blir belønnet. Den gode løsningen for Norge er å bearbeide det generelle forbruk og dermed importere mindre. Stikk i strid med politikken vi fører nå. Høyre lever av import. Frp vokste med oljen. Frp er et utsatt parti, men vi må gjøre noe med forbruket. Frp forsvinner med oljen, slik de vokste ettersom olje-lønningene vokste. Dersom Norge skal hedre Parisavtalen må vi beholde oljeindustrien og finne balansen mellom variert landbasert egenproduksjon og eksport/import. Vi må bli sunne…

Listhaugs Tenketanker

Sylvi Listhaug har allerede rasert sin politiske karriere. 1Hun profilerer seg på identifisering av imamer som oppfordrer til vold og lovbrudd. Det er Overvåkingspolitiets og domstolenes jobb. Husk Mullah Krekar. Hun trives godt med å fronte POT. 2Hun sier at vi må hjelpe flyktningene i nærområdene. Da må vi fjerne de diktatorene hun mener er årsaken til at flyktninger kommer til Norge. Her gjør hun ingenting. Her gjør Fremskrittspartiet ingenting. De kan begynne med å fjerne årsakene til at diktatorer kommer til makten her hjemme og i flyktningenes hjemland.
Listhaug bruker POTs samfunnsoppdrag til å samle personlige stemmer. Denne fokuseringen er hennes oppgave i valgkampen. For å forebygge Frp's valgfall må en type velger sikres for Frp. Det er ikke fremmedhaterne; det er de som ikke stiller spørsmålstegn ved Listhaugs virksomhet.

ByEgo

Bergen var lenge Norges største og tidligste by av betydning. Nå er det ikke lenger rom for ekspansjon i terrenget Bjargvin. Boligblokker i dalstroka innafor og utafor gjør ikke Bergen til en større by.
Stavanger har all flaten en ny hovedstad kan trenge. Synd at Egoet står i veien for utviklingen. Omgivelsene står dem i mot.

Slik går det mot Korrupsjon

Norsk klimaminister Vidar Helgesen besøker Teslafabrikken i USA.Unødige besøk er smøring. Tesla har fått avgiftsfritak for energislukende raske og store biler. Hva mer kan Norge bidra med? Det eneste en kan lære av fritaket er sine egne feil.
Norge lærer ikke av Tesla. Tesla lærer av Norge at de kan få ferdig innebygd importfritak og halvert salgspris ift konkurrentene. Klart de er interessert i oss som kjøper energislukere: Vi er jo på verdenstoppen i forbruk. Høyre sier det selv, per capita.

MDGs Politiske Base

Miljøpartiet De Grønne, MDGs base er handel og finans. Sps base er produksjon; jorden vi bor på, maten vi spiser og drikker.
Et importert forsvar settes ut av spill med ett smell. Et integrert forsvar holder livet ut. Leserne får sette inn sitt eget bilde av rismarkarbeider med gevær på skulderen.

Sykkelvogn

El-sykler med varekorg for barn tar opp like mye plass som en småbil. De gjør det på fortauet! De tvinger fram et nytt veinett. Det kan de få om de trør selv. Med el-motor er de lik små el-biler. Usikrede barn i disse brødvognene med motor og toppfart er kvalmende.

Omfordelinger

Høyre er et godt sosialdemokratisk parti. Problemet med Høyre er at de gir penger til de rike. Det går greit så lenge de ikke tar penger fra de fattige. De rike får dele godene sine seg i mellom. Da har vi sosialisme i alle lag av befolkningen. De rike spiller fattigfolks blues.

Bane NOR Barn

Bane NOR både planlegger og bygger tog i deler av Norge. De er ikke barn som leker med tog. De er voksne som leker med tog. Dersom toglinjer har samfunnsverdi må der gis tilsvarende skattefradrag for å bo der det ikke er tog.

Jernbane regnestykke

InterCity Bane Nor
Finmark, Troms og Haugalandet har vært uten jernbane så lenge som Norge har gått på skinner. Jernbane er samfunnsnyttig og framtidsrettet transport. Siden bilveiene kom igang for 100 år siden har bilen blitt ansett som like verdifull transport, miljømessig, for nevnte landsdeler.
Finmark, Troms og Haugalandet har gått glipp av togets velsignelser og må derfor ikke omfattes av politiske krav rettet mot bileiere før tognettet er på plass. Kompensasjon for togfritt land = rettferdighet.

Elektrodiesel regnestykke

Produksjon av dieselbiler har en kostnad for bilfabrikkene. Om det blir billigere å lage batteridrevne biler, så gjør de det. Om politikere som MDG finner ut av den kommende batteri og kobolt-nikkel krisen vil de avgiftsbelegge batteridrevne biler til en grad som gjør dem for dyre i produksjon. Da vil bilfabrikkene legge om til dieseldrevne biler igjen. Enkel økonomi, enkel politikk. Hybride biler, hybrid bilpark. Redusert forbruk er eneste løsningen. Følsom politikk må til ellers svinger det fra side til side og forbrukerne må betale.

Foreldrehagen

Det var ikke for mye, det arbeidet jeg utførte i foreldrenes hage, men det satte læring til egen hage. Min hage hjelper verden å puste.
Senterpartiet må anerkjenne tomtekjøperne sine eller være uten oss. Som tafikkdeltagere belaster vi miljøet, som hageeiere tilfører vi miljøet vårt eget arbeid. Stem Senterpartiet dersom de hjelper oss som har kjøpt tomt av bøndene!

Valg ID

Valgmobberne bidrar ikke til folkestyret, demokratiet. Det er de stillegående gangvandrerne som ikke hører på folket. Det er de som styrer. De valgte partiene ligner på hverandre og de er sosialdemokrater i front og bakmenn for resten.
Her skal god journalistikk til for å få folket bort fra valgmobbing. Hvem gjør hva de vil og får det omgjort til lov?

Telleapparatet

Bergen har talt, tellet seg fram til at færre kjører bil i rushtåka. Hvor er de blitt av disse som ikke kjører bil? Er de ikke på jobb? Skulle de ikke ha vært med inne i regnestykket? Tok de buss, alle sammen? Det er noe annet en regner på når en regner uten de som var med i det første regnestykket. Kall det sosiologi, psykologi eller politikk. De er i alle fall ikke del av det regnestykket som er levert inn.
Slik styres Norges to største byer, og flere vil telle seg til kunnskap.

Frontispiece

Wedgwoods steintøy var i produksjon fra 1750 omtrent, det engelske imperiet var i rivende utvikling, Hotell Britannia åpnet i 1870 og lakselordene fanget fisk i vassdrag. Kolonialvarehandlene dukket opp på gatehjørnene. Engelsk kulturimperialisme ble frivillig importert til Nidaros og Oxfordbevegelsens høykirkelige utvikling etablerte seg over Olav den Helliges grav.
Se Blue Wedgwoodfronten på Olavskirken.

Miljøpartiene Våre

MDG er miljøpartiet for shopperne. Senterpartiet er miljøpartiet for matprodusentene. Frp er miljøpartiet for lånetakerne. Høyre er miljøpartiet for de etablerte, långiverne. Arbeiderpartiet er miljøpartiet for de unge håpefulle. Krf er miljøpartiet for de få utvalgte. SV er miljøpartiet for de naturlig tilbakeholdne.
Miljøet er partiet for oss alle. Snart kommer det og tar oss.

Omskolering mobil

Hvordan omskolere Stortingsrepresentanter så de ikke må tilfredsstille kjernevelgerne sine, men få dem til å ville arbeide langsiktig for Norge? Man skal ikke øke farten på en dårlig vogn. Først må vi reparere, justere, øke farten, restrukturere vår egen humanisme.Så kan vi få opp farten, Få Fart På Norway!
Folket kan få stemme med mobiltelefonene når Stortinget stemmer. Uformelt eller forpliktende. Forskjellen kan bli for stor for partiene.

Tingskolen

Hvordan omskolere Stortingsrepresentanter så de ikke må tilfredsstille kjernevelgerne sine, men ville arbeide langsiktig for Norge?
Man skal ikke øke farten på en dårlig vogn. Først må vi reparere, justere, øke farten, restrukturere vår egen humanisme.Så kan vi få opp farten; Få Fart På Norway!

MDG Reklamefjes

Miljøpartiet De Grønne ser ut som en reklamekampanje på TV. Da ser jeg heller i kjøleskapet. MDG har satt kortsiktige mål som ikke skal finansieres av bank, forsikring, bilimportørene eller staten. Eksosfri shopping ser ut til å være målet. Da må det bli slutt på alle lastebilene og varebilene som kjører rundt i bykjernene, ikke sant? Da må store firma flytte ut av bykjernene, ikke sant?
MDG tier når de har publikums korte oppmerksomhet.

Rexit

A second vote to avoid Brexit and prince Charles for president! Royalism does not get any better than QE2. Now's the time to go for it: The United States of Britain!

De Rikes Miljøkrav

Amerikansk bilindustri har måttet innrette seg mange ganger etter oppjusterte miljøkrav, spesielt fra staten California. Da det rant over for en av industrilederne sa en kollega til ham at han ikke måtte se så svart på det. Han måtte se på situasjonen som en opportunity. Med nye miljøkrav fikk de jo solgt enda flere biler! Selv lyddemperen var et miljøkrav!
De som aldri har måttet bidra i arbeidet for en renere trafikk er bank, forsikring og bil-importører. Staten har begått flere feil ved å gi avgiftlette til forskjellige biler, senest den rådyre energislukeren Tesla. Når en først skal hjelpe på en vanskelig situasjon med å gi avgiftslette må en involvere alle ledd i bilbruken vår. Eksemplet er å ta bort avgift på små biler, gi rentefrie lån, gi gratis tredjepartsforsikring, og fri hovedservice. Slik vil alle som tjener på bilsalg yte noe for å hjelpe på trafikksituasjonen. Høyres sosiademokrati er ikke en utopi. Der er bare så mange rike som ikke vil bidra.

Høyresosialisme

Høyre er blitt vårt sosialdemokratiske parti nummer 1. Ap har hatt sjansen men perspektivet er for trangt fra en kjellerstue i Drammen. Ap mistet retten til sin egen historie før 1980. Markedansvarlige i Høyre overtok de frigitte idéene og har regjert siden, uansett regjeringsfarge. Brød og Sirkus til folket og penger til de som har nok fra før. Det virker. Det er ikke verre enn det. Har aldri vært.
Mang en Frp'er og Høyremann kan si, "Sosialistene gjorde meg rik!"

Haugesund Hvalhrossbein

Dersom Haugesund gjør et lite grep av helt forsvarlig natur blir stedet gammelt som, eller eldre enn Stavanger. Det opprinnelige Haugesund bysenter er under 200 år gammelt. Haugesunds grunnflate i dag er en liten bykjerne og et stort oppland. Landskapet Haugebyen vokste opp i hét Skåre. Navnet betyr et skår, et stykke, og er samme ordet som The Shard i London, og Skjær i skjærgård. Navnet er som et avbrutt glasskår. Nå forstår vi og kan se helheten igjen. Skåre er et flatt land nedenfor fjellene og strekker seg så langt som kong Varin kunne se fra Steinsfjellet. Her hadde han sikkert reist stein fordi alle fjell er av stein og ingen får navn uten grunn. Skåre er eldre enn sagaens ramme, Kringla Heimsins. Haugesund har latt være å etablere Skårehistorien. Historien om butikker, varelagre og frakteskuter er satt i perm. Skåre er, og var, før sagatid. Vi må vite sånt, vi som bor ved Haugasundet i Skåre, grunnlagt på Hvalrossbein.

Stavanger Lammabein

Stavanger leter etter seg sjøl. Stavanger kan'kje finna fingen og de er begynt å grave. Stavanger ønsker å være eldre og mer betydningsfull enn den er. Arkeologene har funnet lammabein og potteskår under gaten og gjør noe de ikke er spesielt utstyrt for. De konkluderer. I gamle dager da seil og vind bestemte ble Stavanger forbiseilt av praktiske grunner. Skulle man fra Bergen til kontinentet dro man ut Boknafjorden, eller på utsiden av Karmøy. Stavanger var heft. Stavanger var ikke en liten våg med kirke. Stavanger var landet nord for det smale landstykket mellom dagens Sola og Hinna. Anger er sinne og sammentrekning både av landskap og blodårer som i Angina Pectoris. Staven stakk ut fra angeret, landskapet var Stavanger. Det er godt mulig at bystedet i Stavanger var grunnlagt på Lammabein i Vågen, men dét er en annen ting. Haugesund ble grunnlagt på Sildabein i Sundet. Stavangers eneste betydning som by kom da Norge ble ufritt, først under Sverige, så under Danmark. Stavanger fi…

Olavskongen

Olavsdagene løper av med Trondheim. På TV diskuteres helgenkong Olav den Hellige. På plassen foran vestfronten utfoldet seg et verbalt slag om sannhet og kopirettigheter til ettermælet hans. Olav den Hellige tilhører Romerkirken og er markedsført fra Roma kontinuerlig, bare med få strategiske og taktiske tilbaketrekninger. Panelet bestod av en forfatter, en katolsk etterkommer av Olav den Hellige, en teolog, en historiker og en debattleder. De manglet innsikt i romerkirkens forsøk på å overta Norge over mange år. Roma lyktes heller ikke før vi i 1305 kom under Sverige; Uppsala og Skåne biskopene som styrte Oslobispen, baglernes etterkommer. Framstøtene fra Bremenbiskopen, f.eks. ved Olav Trygvason lyktes ikke. Jeg vil hylle paneldeltakerne ved å løfte dem opp på vestfronten blant all Wedgwood-stasen der oppe. Til deltakeren som var tilstede som etterkommer av den Hellige vil jeg si at min islandske farmor fortalte at vi var etterkommere etter bl.a. Tore Hund; en mann i opposisjon, en…

Midtskill i Haugesund

Skillet mellom Gard i Haugesund og Hauge i Haugesund heter Skillebekk. Det er dansk for Skeidarár. Skeidsvollane er bakkar der skillet går mellom disse to gardene, fra sjø til fjells går navneskillet. På dansk går grensen fra sjøen med Skillebekk og opp til Skillevollene. På norsk går grensen fra Skeidarár til Skeidsvoll.