Gå til hovedinnhold

Innlegg

Viser innlegg fra 2017

Ferdig med å Kreve

Frp ble stiftet våren 1973. Forarbeidet og ønsketenkingen må ha foregått 2-3 år før. Første oljefunn i Nordsjøen var i 1969/1970. Slike sammenfall i tid og politikk er aldri tilfeldige. Lånemengden økte og forbrukerbevisstheten tok spranget fra at “kunden har alltid rett” til at kunden stilte krav og krevde mer. Boligprisene økte og bilsalget økte selv om Romaklubben foreskrev redusert forbruk og harmoni med naturen fra 1971.
Nå søker vi harmoni og velvære i oss selv, i konflikt med Naturen og Nordsjøen. Fremskrittspartiets geologiske epoke er over.

Skolefabrikken

Psykolog sier at skolen ikke er tilpasset de minste guttene. Alle vet at skolen ikke er tilpasset menneskene. Skolebygget er en fabrikk. Få elevene gjennom. Ikke la noe henge igjen! Skolestruktur og bygg er unnfanget i industrialismens menneskesyn. Derfor er det så lett å sette opp privatskoler for økt profitt.

Elektrolutring

Etter at Statskirken er avviklet kommer moral-anorektikerne fram. De har levd i skjul i statsapparatet lenge og er HEF-sympatikere. Frigjøring fra skyld i miljøkrisen er favorittema. Elektrisitet skal rense oss.

Bilkø i 160

En veiplanlegger ser for seg køkjøring i 160 km/t på rushveiene i Stor-Oslo. Våt drøm, tørt føre, våt veibane.
Når togene inn til Oslo går i 300 km/t og automatbilene går i 160 km/t får vi en kjempesmell sentralt fordi alle disse passasjerene kommer jo inn samtidig. De kan jo ikke ankomme jobb til forskjellig tid. Da forsvinner hastighetfordelen. Spredt arbeidsstart kan styres ved lavere hastigheter. For å maksimere denne våte drømme må arbeiderne komme inn samtidig i høyeste hastighet. Det er for sent å snu!

Bane NOR-NORGE

Alle hurtigtogene skal bringe folket samtidig inn til en kjernekollisjon i Oslo Sentrum. Hvor erColiseum di Oslo-tribunene? Bygg en omvendt ovarennrampe for baneslutt så vil alle hurtigtogene møtes samtidig i en himmelstrebende høyhuskonstruksjon, fiks ferdig med innbyggere av alle slag,; telemarkinger, østfoldinger og vestfoldinger, hedmarkinger, opplendinger og alle varianter. Alle baglere og ynglinger. Fantastisk!
Koble inn resten av landet for større effekt.

MDG-krigen

Når Miljøpartiet De Grønne får gjennom viljen sin blir det Fred på Jord. Velg Frednå eller aldri. Ingen kan erstatte plast med tradisjonelle materialer som skinn, kull og tre. De må finne opp nye materialer eller dra samfunnet tilbake til oljefeltenes tid. Mennesket har produsert olje siden historiens begynnelse. Frp mentaliteten vår førte til virkelighetsforstyrrelser. MDG må utvikle oljeindustrien vår, ikke med rasende og bekymrede ansiktsuttrykk, men med forståelsens klokskap. https://en.m.wikipedia.org/wiki/History_of_the_petroleum_industry Vikingskipene og repene de rigget med var innsatt med hvalrossolje. MDG er i posisjon til å løse opp problemene i Oslotrafikken. De gjør ingen ting for å snu og styre trafikken bort fra den overfylte kjernen. De lager et problem som de henter fra egen psyke. Løsningen er å straffe andre. Oljeproduksjonen har ikke skyld i Oslos problemer. Oslo har ikke klart overgangen fra 1800-tallet til 2000-tallet. Byen har hatt over hundre år på overgangen. …

Forstå Historien

Vi er fortalt at vi må kjenne historien. Så ble vi fortalt feil historie. På Gard folkeskole på slutten av femtitallet ble vi stilt opp inn i klasserom og ut av klasserom og inn i gymnastikken. Der lærte vi eksersis og kanonball, sånn i tilfelle vi skulle trenge det igjen.
En dag ble vi stilt opp og marsjert ned til Haraldsstøtten. Der kom bonden og fortalte at der var en konge begravd inne i haugen. Vi fikk se en gravstein. Så ble vi marsjert tilbake til klasserommet med utsikt til Haraldshaugen; fullfinansiert av staten.

Rederlykke

Grønne idéer gjør at vi skal lage båter igjen, som før. Det skal bli gass og oljetankbåter og godsbåter så vi kanfrakte alle forbrukervarene vi trenger. Akkurat som i gamle dager.
Vareutvalget blir sukkertøy i løs vekt, syntetiske klær, dykkerutstyr, batterier. Bare si hva du vil ha, noen leverer.

Damland

Norge produserer ikke strømmen vi bruker og selger til utlandet fordi naturen har gitt oss gaven.
For å få strøm til industri og forbruk har vi bygget demninger og boret oss inn i fjellet. Dette arbeidet har kostet naturen. El-produksjon til el-bil kommer i tillegg. Si dét til en argumentsmed!

Miljøbarna de Grønne

MDG har ikke meningsgrunnlag. Alle data er manipulert til noens fordel. Bank og forsikring trenger økt bilsalg. Derfor går MDG inn for rask utskifting av bilparken. Når utskiftningen er gjennomført er bilparken gammel batteriteknologi og må byttes igjen fordi noen har manipulert data. MDG er forfengelige. De vil eie naturvernmarkene; og bakom synger Storebrand.
Folket kommer dansende og syngende inn til MDG's Oslo for å feire Sentrum. Fra hagene i forstedene og torpene i skogen har de med epler, jordbær og kirsebær og strør blomster fra kurvene. I Sentrum kan de shoppe og fylle de flettede blomsterkurvene med plastvarer. Mot kveldssolen danser de tilbake til blåfjellene for å sove seg opplagte nok til å gå i koboltgruvene om morgenen.

Sammenlignende Moral

Frp profilerer seg på trygdemidler som nyttes i utlandet. Høyre skaper stor taushet om barnehagestøtte som blir gjeninvestert og tapt til utlandet. Barnehagemidler har gått til å bygge investeringsporteføljer som siden er gått tapt, til utlandet. Barnehagemidler er brukt til å bygge store utleiebygg der barnehagen bare er en liten del av bygget.
Trygdemidler er bundne midler. Statsstøtte til private virksomheter ligner smøring og svindel. Hva foregår?

Skatteglede

Uføre og pensjonister betaler mer skatt enn et knippe rike, eller flere band rike. Høyre og Frp gjorde trygd og pensjon skattbare. Da kan vi sammenligne. Om man har bedrift betyr det ikke at man gjør samfunnet en tjeneste og dermed kan slippe skatt. Dersom eier ikke betaler skatt tas verdier bort fra bedrift og samfunn. Eiers private pengebruk kan gi en samfunnsutvikling i form av prisøkning på eiendom, dyre biler og båter og andre rikdomsutvekster. Bedriften tjener ikke på personlig eid utbytte og samfunnet tjener ikke. Derfor er skatt dyrt for Norge. Familiebaserte eie og arveformer er gammeldagse i en bedriftsstyrt verden.
Det er “Dark Money” syndromet som skaper uvilje. Disse midlene som bevisst er untatt enten beskatning eller gjeninvestering. Dette er midler fremskaffet av arbeid i Norge og alminnelig samholdsmoral tilsier at de skal nyttes til norsk samfunns fordel, til ansattes og eieres fordel.

El-bil Støy

Om man står på en fjelltopp nær et byggefelt vil man kunne høre alle tv’ene i bygda. Før kanalmangfoldet så alle på sammme kanal. Jeg hørte en gang Dagsrevyen komme opp fra bygdens samlede TV-kraftfelt. Det var elektrisk.
I år en gang stod jeg i Europavei-kanten på et sted i grønn natur og hørte på bilene, én etter én. Om de var elektriske eller forbrennende var støyen lik for alle. Lyden ble lagd av dekk mot asfalt og fortrengt luft-turbulens.El-bilene støyer. Argumentet mot el-bil om at man ikke hører om den kommer er ugyldig. Alle biler kan kjøres lydsvakt. Formel E hyler som en tannlegebor. Naboens el-bil høres før den viser seg rundt hushjørnet.

Parisavtalen og unnalurere

Parisavtalen er spesifikk på måleverdier. Dermed blir resultat av målinger manipulert, eller man lar være å måle vesentlige verdier. Dette er standard svindel. Som å holde fingeren under vektskålen. Norge har en oljeindustri andre vil ha full kontroll over. Verdensfinansen vil ha eierrettigheter til Nordsjøoljen vår. Derfor har vi fenomen som MDG og Norges Naturvernforbund. De fremskaffer kampanjer for å legge ned oljearbeidet. Deretter kommer oljefeltene og rettighetene på markedet og vi får se hvem som blir belønnet. Den gode løsningen for Norge er å bearbeide det generelle forbruk og dermed importere mindre. Stikk i strid med politikken vi fører nå. Høyre lever av import. Frp vokste med oljen. Frp er et utsatt parti, men vi må gjøre noe med forbruket. Frp forsvinner med oljen, slik de vokste ettersom olje-lønningene vokste. Dersom Norge skal hedre Parisavtalen må vi beholde oljeindustrien og finne balansen mellom variert landbasert egenproduksjon og eksport/import. Vi må bli sunne…

Listhaugs Tenketanker

Sylvi Listhaug har allerede rasert sin politiske karriere. 1Hun profilerer seg på identifisering av imamer som oppfordrer til vold og lovbrudd. Det er Overvåkingspolitiets og domstolenes jobb. Husk Mullah Krekar. Hun trives godt med å fronte POT. 2Hun sier at vi må hjelpe flyktningene i nærområdene. Da må vi fjerne de diktatorene hun mener er årsaken til at flyktninger kommer til Norge. Her gjør hun ingenting. Her gjør Fremskrittspartiet ingenting. De kan begynne med å fjerne årsakene til at diktatorer kommer til makten her hjemme og i flyktningenes hjemland.
Listhaug bruker POTs samfunnsoppdrag til å samle personlige stemmer. Denne fokuseringen er hennes oppgave i valgkampen. For å forebygge Frp's valgfall må en type velger sikres for Frp. Det er ikke fremmedhaterne; det er de som ikke stiller spørsmålstegn ved Listhaugs virksomhet.

ByEgo

Bergen var lenge Norges største og tidligste by av betydning. Nå er det ikke lenger rom for ekspansjon i terrenget Bjargvin. Boligblokker i dalstroka innafor og utafor gjør ikke Bergen til en større by.
Stavanger har all flaten en ny hovedstad kan trenge. Synd at Egoet står i veien for utviklingen. Omgivelsene står dem i mot.

Slik går det mot Korrupsjon

Norsk klimaminister Vidar Helgesen besøker Teslafabrikken i USA.Unødige besøk er smøring. Tesla har fått avgiftsfritak for energislukende raske og store biler. Hva mer kan Norge bidra med? Det eneste en kan lære av fritaket er sine egne feil.
Norge lærer ikke av Tesla. Tesla lærer av Norge at de kan få ferdig innebygd importfritak og halvert salgspris ift konkurrentene. Klart de er interessert i oss som kjøper energislukere: Vi er jo på verdenstoppen i forbruk. Høyre sier det selv, per capita.

MDGs Politiske Base

Miljøpartiet De Grønne, MDGs base er handel og finans. Sps base er produksjon; jorden vi bor på, maten vi spiser og drikker.
Et importert forsvar settes ut av spill med ett smell. Et integrert forsvar holder livet ut. Leserne får sette inn sitt eget bilde av rismarkarbeider med gevær på skulderen.

Sykkelvogn

El-sykler med varekorg for barn tar opp like mye plass som en småbil. De gjør det på fortauet! De tvinger fram et nytt veinett. Det kan de få om de trør selv. Med el-motor er de lik små el-biler. Usikrede barn i disse brødvognene med motor og toppfart er kvalmende.

Omfordelinger

Høyre er et godt sosialdemokratisk parti. Problemet med Høyre er at de gir penger til de rike. Det går greit så lenge de ikke tar penger fra de fattige. De rike får dele godene sine seg i mellom. Da har vi sosialisme i alle lag av befolkningen. De rike spiller fattigfolks blues.

Bane NOR Barn

Bane NOR både planlegger og bygger tog i deler av Norge. De er ikke barn som leker med tog. De er voksne som leker med tog. Dersom toglinjer har samfunnsverdi må der gis tilsvarende skattefradrag for å bo der det ikke er tog.

Jernbane regnestykke

InterCity Bane Nor
Finmark, Troms og Haugalandet har vært uten jernbane så lenge som Norge har gått på skinner. Jernbane er samfunnsnyttig og framtidsrettet transport. Siden bilveiene kom igang for 100 år siden har bilen blitt ansett som like verdifull transport, miljømessig, for nevnte landsdeler.
Finmark, Troms og Haugalandet har gått glipp av togets velsignelser og må derfor ikke omfattes av politiske krav rettet mot bileiere før tognettet er på plass. Kompensasjon for togfritt land = rettferdighet.

Elektrodiesel regnestykke

Produksjon av dieselbiler har en kostnad for bilfabrikkene. Om det blir billigere å lage batteridrevne biler, så gjør de det. Om politikere som MDG finner ut av den kommende batteri og kobolt-nikkel krisen vil de avgiftsbelegge batteridrevne biler til en grad som gjør dem for dyre i produksjon. Da vil bilfabrikkene legge om til dieseldrevne biler igjen. Enkel økonomi, enkel politikk. Hybride biler, hybrid bilpark. Redusert forbruk er eneste løsningen. Følsom politikk må til ellers svinger det fra side til side og forbrukerne må betale.

Foreldrehagen

Det var ikke for mye, det arbeidet jeg utførte i foreldrenes hage, men det satte læring til egen hage. Min hage hjelper verden å puste.
Senterpartiet må anerkjenne tomtekjøperne sine eller være uten oss. Som tafikkdeltagere belaster vi miljøet, som hageeiere tilfører vi miljøet vårt eget arbeid. Stem Senterpartiet dersom de hjelper oss som har kjøpt tomt av bøndene!

Valg ID

Valgmobberne bidrar ikke til folkestyret, demokratiet. Det er de stillegående gangvandrerne som ikke hører på folket. Det er de som styrer. De valgte partiene ligner på hverandre og de er sosialdemokrater i front og bakmenn for resten.
Her skal god journalistikk til for å få folket bort fra valgmobbing. Hvem gjør hva de vil og får det omgjort til lov?

Telleapparatet

Bergen har talt, tellet seg fram til at færre kjører bil i rushtåka. Hvor er de blitt av disse som ikke kjører bil? Er de ikke på jobb? Skulle de ikke ha vært med inne i regnestykket? Tok de buss, alle sammen? Det er noe annet en regner på når en regner uten de som var med i det første regnestykket. Kall det sosiologi, psykologi eller politikk. De er i alle fall ikke del av det regnestykket som er levert inn.
Slik styres Norges to største byer, og flere vil telle seg til kunnskap.

Frontispiece

Wedgwoods steintøy var i produksjon fra 1750 omtrent, det engelske imperiet var i rivende utvikling, Hotell Britannia åpnet i 1870 og lakselordene fanget fisk i vassdrag. Kolonialvarehandlene dukket opp på gatehjørnene. Engelsk kulturimperialisme ble frivillig importert til Nidaros og Oxfordbevegelsens høykirkelige utvikling etablerte seg over Olav den Helliges grav.
Se Blue Wedgwoodfronten på Olavskirken.

Miljøpartiene Våre

MDG er miljøpartiet for shopperne. Senterpartiet er miljøpartiet for matprodusentene. Frp er miljøpartiet for lånetakerne. Høyre er miljøpartiet for de etablerte, långiverne. Arbeiderpartiet er miljøpartiet for de unge håpefulle. Krf er miljøpartiet for de få utvalgte. SV er miljøpartiet for de naturlig tilbakeholdne.
Miljøet er partiet for oss alle. Snart kommer det og tar oss.

Omskolering mobil

Hvordan omskolere Stortingsrepresentanter så de ikke må tilfredsstille kjernevelgerne sine, men få dem til å ville arbeide langsiktig for Norge? Man skal ikke øke farten på en dårlig vogn. Først må vi reparere, justere, øke farten, restrukturere vår egen humanisme.Så kan vi få opp farten, Få Fart På Norway!
Folket kan få stemme med mobiltelefonene når Stortinget stemmer. Uformelt eller forpliktende. Forskjellen kan bli for stor for partiene.

Tingskolen

Hvordan omskolere Stortingsrepresentanter så de ikke må tilfredsstille kjernevelgerne sine, men ville arbeide langsiktig for Norge?
Man skal ikke øke farten på en dårlig vogn. Først må vi reparere, justere, øke farten, restrukturere vår egen humanisme.Så kan vi få opp farten; Få Fart På Norway!

MDG Reklamefjes

Miljøpartiet De Grønne ser ut som en reklamekampanje på TV. Da ser jeg heller i kjøleskapet. MDG har satt kortsiktige mål som ikke skal finansieres av bank, forsikring, bilimportørene eller staten. Eksosfri shopping ser ut til å være målet. Da må det bli slutt på alle lastebilene og varebilene som kjører rundt i bykjernene, ikke sant? Da må store firma flytte ut av bykjernene, ikke sant?
MDG tier når de har publikums korte oppmerksomhet.

Rexit

A second vote to avoid Brexit and prince Charles for president! Royalism does not get any better than QE2. Now's the time to go for it: The United States of Britain!

De Rikes Miljøkrav

Amerikansk bilindustri har måttet innrette seg mange ganger etter oppjusterte miljøkrav, spesielt fra staten California. Da det rant over for en av industrilederne sa en kollega til ham at han ikke måtte se så svart på det. Han måtte se på situasjonen som en opportunity. Med nye miljøkrav fikk de jo solgt enda flere biler! Selv lyddemperen var et miljøkrav!
De som aldri har måttet bidra i arbeidet for en renere trafikk er bank, forsikring og bil-importører. Staten har begått flere feil ved å gi avgiftlette til forskjellige biler, senest den rådyre energislukeren Tesla. Når en først skal hjelpe på en vanskelig situasjon med å gi avgiftslette må en involvere alle ledd i bilbruken vår. Eksemplet er å ta bort avgift på små biler, gi rentefrie lån, gi gratis tredjepartsforsikring, og fri hovedservice. Slik vil alle som tjener på bilsalg yte noe for å hjelpe på trafikksituasjonen. Høyres sosiademokrati er ikke en utopi. Der er bare så mange rike som ikke vil bidra.

Høyresosialisme

Høyre er blitt vårt sosialdemokratiske parti nummer 1. Ap har hatt sjansen men perspektivet er for trangt fra en kjellerstue i Drammen. Ap mistet retten til sin egen historie før 1980. Markedansvarlige i Høyre overtok de frigitte idéene og har regjert siden, uansett regjeringsfarge. Brød og Sirkus til folket og penger til de som har nok fra før. Det virker. Det er ikke verre enn det. Har aldri vært.
Mang en Frp'er og Høyremann kan si, "Sosialistene gjorde meg rik!"

Haugesund Hvalhrossbein

Dersom Haugesund gjør et lite grep av helt forsvarlig natur blir stedet gammelt som, eller eldre enn Stavanger. Det opprinnelige Haugesund bysenter er under 200 år gammelt. Haugesunds grunnflate i dag er en liten bykjerne og et stort oppland. Landskapet Haugebyen vokste opp i hét Skåre. Navnet betyr et skår, et stykke, og er samme ordet som The Shard i London, og Skjær i skjærgård. Navnet er som et avbrutt glasskår. Nå forstår vi og kan se helheten igjen. Skåre er et flatt land nedenfor fjellene og strekker seg så langt som kong Varin kunne se fra Steinsfjellet. Her hadde han sikkert reist stein fordi alle fjell er av stein og ingen får navn uten grunn. Skåre er eldre enn sagaens ramme, Kringla Heimsins. Haugesund har latt være å etablere Skårehistorien. Historien om butikker, varelagre og frakteskuter er satt i perm. Skåre er, og var, før sagatid. Vi må vite sånt, vi som bor ved Haugasundet i Skåre, grunnlagt på Hvalrossbein.

Stavanger Lammabein

Stavanger leter etter seg sjøl. Stavanger kan'kje finna fingen og de er begynt å grave. Stavanger ønsker å være eldre og mer betydningsfull enn den er. Arkeologene har funnet lammabein og potteskår under gaten og gjør noe de ikke er spesielt utstyrt for. De konkluderer. I gamle dager da seil og vind bestemte ble Stavanger forbiseilt av praktiske grunner. Skulle man fra Bergen til kontinentet dro man ut Boknafjorden, eller på utsiden av Karmøy. Stavanger var heft. Stavanger var ikke en liten våg med kirke. Stavanger var landet nord for det smale landstykket mellom dagens Sola og Hinna. Anger er sinne og sammentrekning både av landskap og blodårer som i Angina Pectoris. Staven stakk ut fra angeret, landskapet var Stavanger. Det er godt mulig at bystedet i Stavanger var grunnlagt på Lammabein i Vågen, men dét er en annen ting. Haugesund ble grunnlagt på Sildabein i Sundet. Stavangers eneste betydning som by kom da Norge ble ufritt, først under Sverige, så under Danmark. Stavanger fi…

Olavskongen

Olavsdagene løper av med Trondheim. På TV diskuteres helgenkong Olav den Hellige. På plassen foran vestfronten utfoldet seg et verbalt slag om sannhet og kopirettigheter til ettermælet hans. Olav den Hellige tilhører Romerkirken og er markedsført fra Roma kontinuerlig, bare med få strategiske og taktiske tilbaketrekninger. Panelet bestod av en forfatter, en katolsk etterkommer av Olav den Hellige, en teolog, en historiker og en debattleder. De manglet innsikt i romerkirkens forsøk på å overta Norge over mange år. Roma lyktes heller ikke før vi i 1305 kom under Sverige; Uppsala og Skåne biskopene som styrte Oslobispen, baglernes etterkommer. Framstøtene fra Bremenbiskopen, f.eks. ved Olav Trygvason lyktes ikke. Jeg vil hylle paneldeltakerne ved å løfte dem opp på vestfronten blant all Wedgwood-stasen der oppe. Til deltakeren som var tilstede som etterkommer av den Hellige vil jeg si at min islandske farmor fortalte at vi var etterkommere etter bl.a. Tore Hund; en mann i opposisjon, en…

Midtskill i Haugesund

Skillet mellom Gard i Haugesund og Hauge i Haugesund heter Skillebekk. Det er dansk for Skeidarár. Skeidsvollane er bakkar der skillet går mellom disse to gardene, fra sjø til fjells går navneskillet. På dansk går grensen fra sjøen med Skillebekk og opp til Skillevollene. På norsk går grensen fra Skeidarár til Skeidsvoll.

Lett Bør

Jeg var med NRKs Sommertoget, fra min egen sofa. Gol, Geilo, Ustaoset,Hardangervidda med minner om åpne sportsbiler, Hallingskarvet, Finse med skiturer i sol og drama. Myrdal med Flåmsbana, Hallingskeid og Mjølfjell. Studietiden kom i minnet og jammen var ikke Per Jon Odéen der og solgte Mjølfjellboken sin. Midt i stugu! Jao, jao. Nok om det fordi det var lenge siden sist, men ombord i toget, ikke i restaurantvognen, satt språkprofessor Gunnstein Akselberg og fortalte at han ikke visste så meget; men at vossingene var stolte folk. Så lett kunne det ha vært med vitenskap, om man ikke spurte mer av livet, om man ikke ville bære tyngre bør i bakken. Han har vel rett i at der folk møttes der leikte folket. Leik er leik, men hvor møttes folk? De møttes i veiskillene som alltid i menneskets historie. Skeid betyr ikke leik. Skeid er et skille. Ved skillene møttes man først; så leikte folk. Det var veien som skiltes, delte seg. Folk kom og gikk og satte hverandre stevne i veiskillene, i veim…

Prøveboring på Blaafarveverket

Miljøpartiet De Grønne liker å være tøffe i trynet. El-biler skal fortrenge alle andre, og all plast skal forbys. Batteri-industrien trenger kobolt. Mer enn verden kan produsere og jakten på drivverdige miner er i gang. Blåfarveverket eksisterer på minnet om kobolt. Batteri-industrien og dens investorer vet om stedet, men hvordan lovlig kjøpe opp en stiftelse som er medeier i Oslos inntekter? Korridorpolitikk ville ha vært det alminnelige svaret, men Norge har MDG installert. De spiller hardt. Drill blått for el-bil.
Nå skal vel ikke Blåfarveverket drive barn inn i gruvene. Kanskje det er en god idé å la kulturturistene ha en opplevelsesdag med å hakke stein og legge igjen i en haug når de drar hjem. Nei. Her må det legges flatt for effektiv maskinell drift. Blaafarveverket må moderniseres. Her er Blåfjell!

Har Storebrand og MDG fusjonert?

Storebrands selvbilde ut juli 2017 Storebrand plasserte en annonse foran meg. De fikk megtil å tenke tilbake. Storebrand har alltid nyttet store ord. De sier de ble stiftet 1767, uten noen nærmere historisk påvisning. Å Google etter historiske fakta går ikke. "Siden kan ha bli slettet..." Fra Storebrands egen framstilling av sin 250 årige historie: "4. mai 1847 stifter private interesser «Christiania almindelige Brandforsikrings-Selskab for Varer og Effecter». Selskapet blir omtalt som Storebrand." Hvem omtaler, og når? 1861: "Storebrands eiere oppretter Norges første privateide livsforsikringsselskap «Idun»." Slik gjøres skapelseshistorien uklar. De er større enn oss. Store Norske Leksikon (https://snl.no/Storebrand_ASA) sier at Storebrand ble opprettet 1847 under et annet navn. "I 1991 ble Storebrand og UNI Forsikring, som bestod av tidligere Norges Brannkasse og livsforsikringsselskapet Norske Folk (stiftet 1917), sammenslått til UNI Storebrand. …

De rike får støtte

Franske Eramet i Sauda er en overskuddsbedrift i hundremillionersklassen med potensiale for milliardoverskudd. De får støtte fra staten for å finne ut hvordan de skal utnyttesin egen energiflamme. De har hatt mange år på seg, men de har latt være å gjøre noe. Før utbyggingen av Sauda som industristed ble det stilt krav til amerikanske Union Carbide. Derfor har Sauda en vakker Åbøby.
Høyre omfordeler godene.
Støttebeløpet over er bare 10 % av årets tildelinger til privat storindustri. Forbedringer på Bergensbanen har stoppet opp av mangel på midler. Arbeiderpartiet må på banen. Som et lyntog.

Vann, Vann!

Vannprisen skal overdobles. Ansvaret for at vannet kommer fram er offentlig. Modernisering av rørsystem og forandring av juridisk ansvar for at vannet leveres i vannarmatur er kommunalt eller statlig. Kravet er bra for rørleggerfaget og kan gi nytenking.
Norge trenger nytenking rundt vann og avløp. Vi har teknologien. Vi mangler politikerne.

Bekymringsmelding Frp

Hvordan skal det gå med Fremskrittspartiet? Vi skal slutte med olje og dermed plastposer, plast klær, plastkarosseri og plastbåter. Vi skal slutte med velstandsøkingen som gjorde Frp store.
Vi skal forbedre velferdsstaten som Frp er imot.

Ekkel Post

Telenors online.no oversvømmer folket med spam. Googles G-mail gjør det ikke.
Telenor må betale oss for det arbeidet vi utfører med all e-posten de sender oss med overlegg. Det er én times arbeid i uken, eller påbegynt time hver dag, elller arbeidet tilsvarer den mengden arbeid vi har med å benytte e-posten hos online.no. Dermed skal abonnementet hos Telenor være gratis eller fri fra spam, slik G-mail er.

Fluktmann

Ironman er en tredelt affære. Deltagerne kjemper om å være best i tre fluktdisipliner. De vil være best i å svømme bort, sykle bort og løpe bort. Ingen må komme i veien for dem. Løypene er sperret. Ingen må hindre den store flukten. Ingen flyktning ønsker å stå i veien for Jernmannen når han skal være best blant flyktninger. Erstatt svømming med vannpolo, erstatt løping med ballspill og erstatt sykling med kurvfletting for å mykne opp. Slikt gjør at mannen tar i bruk hele intelligensen sin. Helmann og Halvmann blir til helstørrelse jernmann. Ironman Haugesund 2018 betyr dobbelt så lang sykkelløype. Det vil bli dobbelt så lang avsperring av veiene. Fra fire timer til åtte timer. Ironman er et latterlig sjølbilde der andre må vente mens jernmannen utfolder seg. Jernalbumann.
Hva skal til for at Haugaland og Sunnhordland Politidistrikt gå inn for avsperring av hovedveier inntil åtte timer?

Nybot

Norsk politikk må si at vi arbeider for å avsløre hva som foregår av mishandling av menneskene i vår varetekt. Mann og kvinne, foreldre og barn, vi er alle i vår varetekt. Humanister, jøder, kristne, muslimer skal alle være under beskyttelse, ikke satt bort til utryddelse. Hvor nære vi er til å utrydde de vi kan sette merkelapp på! Norge har vanskelig for å bøte på overgrep mot menn, kvinner og barn. Fysisk straff er hardt mot hardt. Store bøter for resten av livet kan ha bøtende virkning. I det minste settes en pris på hvert offer. Til nå har de vært oversett.
Bøtene må være så store at de ikke blir å anse som betaling for tjenester. De må komme i tillegg til fengselsstraff. Om nødvendig blir det bot på avbetaling. Offeret må få førsterett til bøting av skade.

Økt forbruk som medisin

Høyre går foran ved å anbefale økt forbruk. Etter økonomi og økotenkningen deres skal dagens biler erstattes med el-biler. Det betyr at bilsalget ikke skal være del av ressurspolitikken. Det skal holdes på dagens nivå eller økes ved tvungen utbytting av eide biler. Dersom vi reduserer bruken av de bilene vi har reduserer vi belastningen på naturen og menneskeskapte miljø uten at det koster oss og naturen noe som helst. Bilprodusentene kan sette ned antall solgte biler uten å gå over ende. Høyre kan hjelpe med å profilere modellutvalget ved å ta bort avgifter på de små bilene som vil hjelpe saken. De tok bort avgiftene på ressursslukere som Tesla. Det holder om bilene når 100 kilometer i timen. Ved avgifteredusering kan vi få profilert bilparken til byvennlige størrelser, både antall og lengde x bredde. Den overveiende delen av biltrafikken vil dermed bli mindre innenbys. Det er ikke et problem å kjøre landet rundt i småbiler. Vi er en befolkning med erfaring i nettop det. Statistikk …

Gard i Nord, Gard i Sør

Før Hårfagre hersket Hálfslekten i Hordaland ved Hámund og i Rogaland ved Geirmund Hjørsson. Der finnes en gård med navnet Gard sør i Boknafjorden. Den ligger slikt i lendet midt mellom Randaberg og Jørpeland og vokter all bevegelse inn til dagens Stavanger og den historisk oversette Sandnes.
Nord i Rogaland ligger Gard med oversikt over sjøtrafikken fra land til Røver og Utsira. Garden vokter innseilingen til hovedsetet Avaldsnes. Dette var Geirmund heljarskinn Hjørssons rike, Hogaland, fra vaktpost til vaktpost. Skillet mellom Hogaland og Hordaland var Sletta som det praktiske skillet. På land var skillet sydspissen av Bømlo og revet som stakk ut i havet. Der ble det senere satt opp varde og stedet ble kalt Rifvarden, idag Ryvarden.

Store oppfinnelser

Atomkraft er menneskets geni. Sykkelen er også et av menneskets store øyeblikk. Synd at det er mennesket som bruker den. Sykkelen skulle aldri ha vært gitt til mennesket.
Ironman er en trengsel i fluktdisipliner. Hard som jern i flukt. Hva med å modernisere konseptet?

Lille Bergen

Bergen kan slå ned noen påler i Storelungeren og lage et Little Venice i betong. Terrasseblokker går over i høyhus med smau og strete som gir scenario for en ny bølge av Bergenskrim.

Reklame virker ikke

Haugesund kommune gjør lurt i å merke at Fotballklubben Haugesunds seier i europacupen ikke ble nevnt hverken i Bergens Tidende eller Stavanger Aftenblad.Haugesund Fotballklubb skaffer ikke Haugesund omtale. Heller ikke skaffer Sildajazz, Filmfestival eller Ironman byen positiv omtale. Selg merkevarene vi eier og oppfatt andre merkevarer som konkurrenter om pengene i kommunekassen. Haugesund trenger en person som kan rydde i konsernet.Formelt må det være rådmannen og bystyret, men tør de gjøre byen til en suksess som omtales i andre byer?
Kommunen favoriserer to næringer: Fotball og ølservering. Det vet vi fra reklamen og mediaomtale.

Reklame Inn, Reklame Ut

Hvem har sagt at reklame virker? Det har reklamebransjen gjort selv, og det har de gjort så godt at alle tror på dem. De har ansatt psykologer for å utforme reklamen og rette den inn mot vår egen sjølforståelse.
TV reklame baserer seg på at menneskene er dumme. Reklamebransjen mener at det norske folket er dumt. Derfor virker reklame!

Bykjernen

Bykjernen ble etablert for lang tid siden. Veisystemene inn og ut er de oldgamle Via Appia'ene vi benytter, og alle veier leder til Rom.
En overbelastet bykjerne med de frynsede transportnervene skal av en eller annen grunn fortettes. Det har med inntjening å gjøre, med griskhet, med innsnevret intelligens å gjøre. Vi skaper storbyproblemer nå og for fremtiden. Sykehuset midt mellom Fredrikstad og Sarpsborg er ikke så dumt tenkt dersom begge byene har akuttberedskap i sentrumsområdet. Legevakter må fungere som annet enn overfylte venterom for angsten vår. De må være små hurtiginnsats opererende og ambulerende enheter der vi bor. De må være utposterte førstehjelps småambulanser som leverer til storambulanser som leverer til spesialistsykehus. Byer klarer seg med utposterte småambulanser i sentrum, ikke som nå der ambulansestasjonen kan ligge vesentlig lengre borte fra sentrum enn sykehuset gjør.

Vi produserer

I Sam Eyde og Sigurd Klaumanns etterhistorie har Norge fått det for seg at vi er gode på strøm. Selvsagt er vi best i verden på området. Se på fossene og kraften i dem. Med modernismens begynnende selvbilde gikk vi løs på naturen og temmet fossene. Det var den tidens teknologi som vi hadde lært av historien vår, bekkekvernen, og Tysklands ledende posisjon innen metall og elektrisitet. De kjente navnene er Siemens og Bosch. Moderne teknologi kan utnytte jordens bevegelse og dermed universets energi i en grad vi nordmenn ikke sysler med, ikke en gang på vårt nivå. Fossefallene er blitt mer verdt som turistindustri enn grunnlag for norskeid industri og eksport.
Ethvert vannfall og ethvert vindpust og solens stråler vil fortsatt gi oss det vi trenger for å leve. Vi kommer til å bli i stand til å utnytte naturenergien, men hva til? Er det for shopping, selvherlighet, introspeksjon eller mer konflikt?

Absolutt null

Norge har hatt et godt selvbilde pga vannkraften. Vi er rene. Dette er ikke nok for miljøpartiene som MDG. De vil rense samvittigheten sin helt til nulls. Metoden er å diktere og å forby det som truer selvbildets renhet. Alle biler skal drives av el-kraft og alle forbrenningsmotorer skal vekk. Målet er et nullutslipp som tar oppmerksomheten vår bort fra viktigere økoarbeid. En hybrid bilpark er godt nok for naturen. Vi har annen forurensing å bearbeide. Avsindig høyt vareforbruk, transportforbruk, krigsforbruk; der er så mye å bearbeide: Politiske parti kan sammenfatte dette som arbeid mot shopping, kjøring og krig. Om vi arbeider med alle feltene vi utarmer og forurenser og klarer en 30% reduksjon har vi gjort det intelligente arbeidet vi kan klare. Produkttdiktatur er snevert og uten oversikt over menneskets situasjon i livet. Vi kommer til nullpunktet under diktat.
Vi hadde adgang til de største vannkreftene med dengangs teknologi. Nå har vi og hele verden tilgang på vann og vindk…

Velferd er vel gjort

Oljehistoriker Bjørn Vidar Lerøen på Distriktsnyheter Rogaland 7. juli 2017 TV: "Olje og gass er tross alt vårt velferdsfundament, og det er viktig at vi forteller denne historien." Tja. Hvem snakker han for, publikum eller oppdragsgivere?
Norge ble bygd som velferdsstat gjennom skattesystemet, den rettferdige fordelingen av rikdommen. Norge var etablert som velferdsstat og verdensberømt for dét i god tid før oljen kom opp av havet. Oljen ble grunnlaget for økte lønnsforskjeller, økte lønninger og økt forbruk. Oljealderen skapte også Fremskrittspartiets vekstgrunnlag og var årsaken til at mange ansatte gikk over fra Arbeiderpartiet til å stemme Høyre. Rikdom og misnøye var Frps drivstoff. Norge forandret seg ved oljen. Var Norges historie ukjent for oljehistoriker Lerøen?

Vegforsvar

En Osloskribent måtte kjøre en omvei på Haukeli. Han skrev at han var ikke imponert over veistandarden på Vestlandet. Slik kan det kjøres. Løsningen er jo bare å flytte penger dit de trenges. Veistandard er del av forsvarsberedskap. På trettitallet brukte Norge arbeidstiltak for ledige. Veier ble bygd der det ikke ville ha blitt bygd veier. Veibygging i dag blir satt bort til entrepenører som er kyndige på regnskap, inntekt og utgifter. Det kan bli litt for mye veibygging og pris enkelte steder. Norge bygger ikke vei der det ikke lønner seg for entrepenørene. Veibygging kan være del av en avansert forsvarsplan som fungerer etter at milliardinvesteringene våre er satt ut av en fininnstilt rakettsalve. Da gjelder det å ha trente pionértropper. Profesjonelle veibyggere som bygger i fredstid og reparerer i krigstid. Det er ikke arbeidstiltak, men en ny industri som utvikler nye metoder med nye hensikter.
Norge bør integrere vei og forsvar i en økopakke som fungerer i krig og fred. Så får…

El-skrotnisse

Når vi bygger el-biler i ressurs og miljø-spareånd, hvorfor lager vi de nye el-bilene som bruk og kastvogner? Mestselgende Nissan Leaf følger snittalder for skroting. Hva er den tekniske årsaken til at MDG og andre tillater skrotingen? De er lett å lage elegante bruksbiler som varer i tjue år, tredve år også. Tesla produserer til amerikansk forbruksmønster med nye kosmetiske detaljer hvert år for å øke foreldingen. Se opp for konsumerismen! Den ødelegger bykjerner og nærområder som den nordlige halvkule.

IronMama

Hvem skal rydde opp etter Ironman Haugesund 2017? Hvem skal rydde opp etter Ironman Haugesund 2018? “Mora di jobber ikke her!” Én uke etter arrangementet er det ikke ryddet opp med skilt og vannflasker. Neste år “skal Haugesund få merke at” Ironman blir dobbelt så store, men ikke til å rydde etter seg. Sett på den måten er arrangørene fremdeles barn med morsbehov. Ryddemamma.

Hvorfor Høyre?

Hvorfor finnes Arbeiderpartiet? De skaffet bedre arbeidsforhold for alle innbyggerne, også de som stemmer Høyre. De drev lønnskamp for alle innbyggerne, også de som stemmer Høyre. Bedrifter foretrakk Ap. Partiet sikret Norge som eier av oljeindustrien.
Hvorfor er Høyre blitt Sosial-Demokratisk?

El-skrot-Bil

El-biler forsterker el-skrot problemet. El-biler trenger aluminium for å holde vekten. El-biler trenger plast for å holde vekten. El-biler vil trenge kuskinn og ekte ull i stedet for syntetiske fibre. El-biler trenger olje til smøring. El-bil prioriterer fart. Eneste løsning på forbrukskrisen er redusert totalforbruk og redusert hastighet på veiene. Bilindustrien har argumentert seg frem til overvektige biler ift. funksjon. Sekstitalls familiebil veide 850 kilo. Nå veier de 1450 kilo. Dette er grunnlaget for energiforbruk. Sikkerhet står i forhold til fart, ikke vekt. Bilene kan forbruke mindre. Vi kan forbruke mindre bil. Trafikkargument utledet av dårlig trafikkstyring får for mye vekt. Intelligens har hjulpet så mang engang. Skal vi skrote vekten som tynger?
Fartsovervåk lovbrudd innenfra bilen, eller fartsovervåk sjåførene fra kjøretillatelsen. Retten til ikke å være overvåket må vike når vi kjører bil. Vi er for farlige. I dag er vi på kamera hvor vi enn går. Hvorfor ikke la reg…

Hvordan få tak i Oljefondet?

Det norske oljefondet er flotte penger, men hvordan få tak i dem? Se bort fra generasjonsperspektivet så blir det en enkel sak. Start et miljøparti som driver uforsonlig kamp mot bensin og dieselbiler. Forby bilene vi har og krev overgang til el-bil innen kort tid. Vedta opphør av norsk oljeproduksjon. Dette høres ut som noe vi kjenner, og noe som MDG står for. Men der er mer. Dersom Norge nå selger bort rettighetene i Nordsjøen og Norskehavet til norske private selskap, åpnes pengedørene. Det som er kalt Oljefondet og har vært urørbart, blir nå til noe som kan taes med hjem. De med penger kan nå kjøpe og selge rettigheter fordi behovet for olje går ikke bort før verden blir fotgjengere igjen. El-biler trenger smøring. El-biler trenger plast lagd av olje. Plast kan hetses, men går ikke bort. Kriger trenger olje. Krig går ikke bort, ikke en gang om vi blir fotgjengere. Olje er salgbar. Oljefondet er det siste tegnet på sosial-demokrati, det siste tegnet på at Norge ikke er til salgs.

Volvo på Strøm

Volvo satser fremtiden på el-motorer. Volvo er kinesisk eid. Kina lager stort atomkraftverk i England. Av-på knappen plasseres i Kina.El-biler forutsetter lett tilgjengelig strøm, kjernestrøm.

Ironman Haugesund 2017

Når må en mann være hard som jern? Når han svømmer må han være smidig, når han sykler må han være smidig, når han løper må han være smidig. For å ha full blodgjennomstrømming og puste for fullt må han være smidig. Jernmann er et foreldet bilde på mann. Ironman er et kostymeshow med tre antrekk. Med omkledningsassistenter ligner det på et lingerie-show backstage. Far min svømte over Karmsundet på 1920-tallet. Han og noen kamerater svømte fra kaien i Kopervik, til fastlandet og tilbake til Kopervik. Var det tøffe greier? En gang kom Englandsbåten og det gjaldt å svømme for livet. Dame på 66 svømte over den engelske kanalen i badedrakt. Det går an å gjøre prestasjoner. Ironman forlanger kommunal støtte for selvopptattheten sin. Mannsego. Kvinner er med. Barn blir lært opp. Arrangør nytter passiv-aggressiv argumentasjon for å få kommunepenger. Vi merker at Ironman er i by’n med høyttalerne sine. Hva med søndagsfreden? Kirken tier om overgrepet. Plenklippere får bøter. Skrikhalsene som ko…

Haugesund trenger

Overbygd fellesareal som Landmannstorget og Grytå. God arkitektur. Kommunalt satsingsprosjekt innen film, musikk og dans. Dette blir en videreføring av de videregående skolenes undervisning, Filmfestivalen og Sildajazz. Byen er moden. Hva med et omreisende kor, et proff-kor? Utvikling av korsang vil bringe Haugesund mer positiv oppmerksomhet enn FKH. Utvikling og forskning innen sjø viser tilløp. Er der effektivitet? Selvforståelse utover foreldet sildaby og skipsfart. Rossabø er Hausabø, en Huseby-gård, ogSteinsnes har likheter til Orknøykulturen. Haugesund er mer enn en by. Haugesund er Skåre, Skardgard. Vi har en omfattende jobb å gjøre med oss selv til andres glede.
Vi er en Nordsjøby. Kanskje er det bare Haugesund, Ålesund og Bodø som har havutsikt i Norge.

Four into One

Four-in-one er en eksosrørterm der fire sylinder-utblåsninger går over i ett rør før det blåses ut i friluft. Det fungerer fin, men med følger. Firefeltsvei i hver retning er ikke vanlig i Norge. Det vi holder på med er å få to felt inn mot bykjerner til å gå over i én kjørebane fordi alle skal til sentrumspunktet.
De to parallelle innfartsfeltene skal alltid til samme punkt, så hva er tjent når de samme bilistene står og venter ved overgangen til én-felts sentrumgate?Hvorfor må alle dit? Dette tyder ikke på intelligent liv inne i tenketankene. Vi får se når bilistene gjør nytte av varierte tolkninger av trafikkreglene for å komme på jobb. Vi må tenke før vi bygger.

Haugesund og Sveits

Forbindelsen er Ironman. Selskapet som var amerikansk, men nå har sine bankkonto i Sveits. Haugesund er med, politikere og rådmann i Haugesund kommune. Ikke rart de har mye penger. FKH har også sine moderkontor i Sveits. Da heter det UEFA og FIFA. Skal Haugesund kommune ha konto i Sveits? Privatfolk har det jo!?

Vi suser i 160 til jobb

I 160 hvorhen? Til arbeidsplassen? Når stopper disse bilene? Hvorfor stopper de når 160 er løsningen på problemene? Løsningen er ikke teknologisk. Menneskene er selv løsningen. Hvor vi blir tvunget til å dra av omstendighetene. På jobb, fritidshobby som leder til verdiskapning og ren rekreasjon. Det heter politikk. Dagens situasjon er villet av noen. Analysér situasjonen ærlig og apolitisk så synes de nødvendige tiltakene bedre.
Som vi styrer nå blir det en tilpasning til problemet, ikke en oppløsning av problemet, det blir gutteintelligens som kommer av for mye belønning i barnehagen.

MDG og oljefeltene

MDG er dannet for å forberede salg av de statlige oljefeltene våre.
Oljeindustrien er mer enn biltrafikk. Den er nylonstrømper og krig. Den er el-bildeler og lettvektskarosseri. Den er løsningen på energibehov vi ikke visste vi hadde. Den er ikke problemet eller den dårlige samvittigheten vår. Utenlandske investorer får kjøpe oljefeltene billig om vi gir opp pga Osloløsningen MDG. Norge er små og trafikkproblemene våre er svært små. De er så små at vi kan prøve ut og lage løsninger på rush-trafikk. Det er dette store rushet vi må forstå. Elektronikk blir aldri løsningen. Vi må innrette oss annerledes, intelligent etter informasjon, med alle ressurser vi har.

Høyresalg

Høyre klargjør Helse-Norge som salgsobjekt overfor de kapitalstore utenlandske investorene. Revmatismesykehuset i Haugesund parteres og overføres til Bergen. Konklusjonen blir at Høyre gjør Haukeland Sykehus klar for salg til utlandet. Til Stortingsvalget 2017:Høyre gir oss ikke noe valg. Stem Ap eller Sp! Høyre tenker ikke nasjonalt. Vi har ikke et nasjonalt forsvar. Vi har ikke et forsvar som vil fungere etter at den første internasjonale rakettsalven har gått. Høyre flytter norsk kapital til USA uten å bedre norsk forsvarsevne.
Høyre er blitt et reklamebyrå med eksekutivrettigheter.

Bedriftsfotball HK

Haugesunds Kommune sponser det profesjonelle fotballaget FKH, Fotballklubben Haugesund. FKH er ikke i stand til å fungere uten kommunen. FKH er kommunens bedriftslag i likhet med Wolfsburg og Bayer Leverkusen som er profesjonelle bedriftslag. Haugesund kommune må få etisk balanse i regnskapet. Dersom FKH ikke har bidratt med midler til Haugesund Stadion må kommunen overta stadion uten videre. Dersom FKH har betalt fullverdi for stadion må kommunen kjøpe dem ut til en fornuftig pris. Med kunstgress blir stadion et svært anvendelig bygg til arrangement som fotball, triathlonbase, folkemøter, konserter og teater. Kommunen kan gjøre om sosial støtte til rike unge menn, og få inntekter på kultur og idrett. Volkswagen AG og Bayer AG har råd til å holde seg med fotballag. Haugesund kommune har ikke råd. FKH legger beslag på Stadion, som er 185m x 140 = 26 000 kvm, og Haugebanen, som er 125m x 95m = 12 000 kvm. Dette er næringslokaler i sentrum av Haugalandet. De blir lite utnyttet og er bar…

Ironman Haugesund 2018

Ironmanmannen truer med “kalde Hawaii” tilstander i Haugesund 2018. Da må de komme seg ut av andedammen i Skeisvannet, ungenes plaskedam. Nordsjøen er “kalde Hawaii” i Danmark. Nordsjøen blir svømmearena for Ironman Haugesund 2018. Haraldsvang ferskvannsdam holder ikke for de barske.  Vangen er for Haugesund Tri-mosjon.  Tidligere forventet jeg Ironman svømming fra Haugesund til kongsgården på Avaldsnes. Nå er ikke det tøft nok.  Nå blir det kalde Nordsjøen. Frislipp av svømmere fra båt utenfor Åkrasanden, løp Burmaveien til Blikshavn leirsenter og sykle til Haugesund i samlet tropp. Ironman arrangementets svake punkt er å sende ut syklistene én etter én med dråpehjelmer og platehjul. Dette er baneutstyr der man kan komme over 60 km/t. Slik sykling kan med fordel utføres på bane. Kombinér bane og trialterrenget på Årabrot. Da får vi et bedre arrangement enn nå. Publinja på kaien er dårlig reklame.
Eller: Sykling fra Blikshavn til Torvastad og svømming over Karmsundet til publinja på …

Førde City

Oslo vil omskape seg selv som Fjordbyen. Da må det synes at den ligger i enden av en fjord. Siden man aldri har fjordsyn fra Oslo, må denne identiteten markedsføres. Navnet må endres for å få fram fjordende-funksjonen, og fordi Oslo gjennom politisk markedsføring har fått en noe forfeilet figur. Det norske ordet for en by innerst i en fjord, der man kan dra videre innover land, er Førde. Tanken på at Oslo skal skifte navn og underordne seg dette tradisjonelle norske navnet er umulig, så vi må finne andre navn. Det er jo litt synd fordi vi har Færder ytterst i Oslofjorden. Da ville det ha passet fint med Førde i bunn. Da et gammelt navn på Oslo, Anslo, har sin make i Londons Hounslow, kan vi prøve å knytte disse navnene. Onslo virker umulig som nynavn, så vi må over på et annet nivå. Hounslow er germansk. Da kan vi forstå likheten til Oslo, men betydningen går i retning av en haug og ikke en fjord. Vi skal markedsføre Fjordbyen, ikke St. Hanshaugen. Da tar vi det germansk-norske Fjord…

Ko-ordinatoriet

Sykkelkoordinatorer i alle kommuner, forén Eder! Om dere ikke allerede har hatt fjordhotellseminar allerede, da. Jeg har jevnlig blitt innesperret i industri og boligfeltet jeg sokner til fordi lokale amatører skal konkurrere på sykkel i gatene. Jeg vil gjeninnføre gatecup i fotball. Det er unaturlig å sparke fotball i binger og på kunstgress. Fotball oppstod på gateplasser og streiter. Her hører den hjemme. Ta ballen hém! Sperr veiene! Haugesund by er ikke for motorsportanlegg på Karmøy, og Karmøy er ikke begeistret heller. Da får vi formalisere den gatebilkulturen vi likevel har og sperre av veiene og slippe dem løs. Å kjøre bil for sent fører gjerne til anmeldelse. Sykling på offentlig vei er treg og farlig materie. Sykling på offentlig vei er ikke trening eller sport. Sykling kan trives på bane. Det er bare syklistenes selvbilde som skal justeres noe. Det er ikke bra for unge å ha sykling i trafikk som forbilde. Sykkelkoordinatorer trenger resultater. De kommer ikke til å få dem …

Profilstrek

Okka Oslo sikter seg mot én million innbyggere. Innen fellesminnet vårt har hovedstaden gått fra å være en liten hovdstad med litt under en halv million, til å bli en hovedstad med litt under én million innbyggere. Oslo hadde sin billedlige identitet og profil ved Aker Verft, Akershus Festning, Oslo Rådhus, Stortingsbygningen og Karl Johan med Slottet. Forandringen fra en halv til en hel million har gitt en formendring. Selvforståelsen krever nye bilder fra det nye livet og vi får se Aker brygge, Operaen og stjernearkitekturen Barkoden. Vigelandsparken og Holmenkollens enkle og elegante hopprofil erstattes av oversiktsbilder som viser Oslo som en Mjøsby løst fra fjord og havforbindelser. Arkitektforslagene til et nytt regjeringskvartal og to gir krampe i kjernemuskulaturen. Sauda i Rogaland leide inn stjernearkitekt for å skaffe turistidentitet. Oslos Operatak gjenskapes i turistplattformer over fjell og fjordsyn. I hovedstaden, Okka By Oslo, ligger plastkortet Barkoden og viser byens…

All About England

Northern Ireland is worth something as long as they support Theresa May. Only the part of Northern Ireland that is friendly to England, not the full UK, counts as partner to the UK government of Theresa May. A narrow mind indeed. Independence movements in Northern Ireland and Scotland have not been asked to take part in UK political planning. Conservatives and Labour have disabled Scotland as an independent nation. What they should beware is the effect on SNP, their followers and sympathizers.
BBC's studio hardly mentioned Northern Ireland and Scotland. Wales was not mentioned. It was all about England and what the EU and the USA were thinking about Westminster. The UK was a non-entity.
Nicola Sturgeon for prime minister of the UK.

Another May

UK Prime Minister Theresa May has followed up the election with another mistake. She has called in the support of the North Ireland Unionist Party to stay on as prime minister. If she would have been a bright leading star she should have united with the SNP. Scottish independence would have been traded for a ministerial post (in government, not a parish). Nicola Sturgeon could easily have been prime minister or foreign minister. She would outshine the darkening stars already in office.

Brexit Deal and Future

Dark capital wanted Brexit to get away from EU obligations to restore the economy in Greece, Portugal and other risk countries. This capital can be used to buy a soft and quick Brexit. No Problem.
UK has to develop itself and shapeshift into, not as a former commonwealth, but a federal republic like the USA and Germany. I am sure Ireland would be crucial to this situation. The Federal Union of England, Ireland, Scotland and Wales. Other units could be Northumberland, Midlands and Cornwall for the balance.

Silence Is Golden

Den norske statsministeren Erna Solberg uttalte seg om det britiske valget gjennom radioen på venterommet i dag. Hun håpet at de konservative ville vinne valget og at vi dermed slapp bryet med enda et skifte i regjering. Demokrati er jo et bry for de komfortable, og sterkere fordømming av Theresa May’s beslutning om et nyvalg får man bare ikke til om man prøver.
Valgkamp tar på.

Bilbildene

Bilinteressentene er: Staten som legger avgifter på bilene Importørene som går i Stortingskorridorene og ordner fordeler Forhandlerne som presser kundene oppover prisskalaen Bankene som låner penger til oppskaleringen Forsikring som trenger mer enn det koster. Andre firma og organisasjoner. Å få bilene til å vare i tjue år er uinteressant for disse. Det er interessant for naturen.
Staten kan mene hva de sier og ta bort avgiftene for de små inntektene. De andre interessentene må da følge opp. Husholdnings og pendlebiler må være fritatt økonomisk spekulasjon. Uten avgifter, uten rente på lån, gratis trafikkforsikring og gratis service. Da vil bilparken fornye seg og det indre trykket ville forlate økonomien. Det høres ut som slanking.

Sosiale ferdigheter

Arbeiderbevegelsen startet sosialdemokratiet i Tyskland i 1880 årene. Arbeiderpartiet kom til makten førkrigs og innarbeidet alt vi er blitt rike på etterkrigs. Vi er et sosialdemokrati, men Høyre har overtatt. Høyre eier de rike. De rike eier Høyre. For at det norske folket ikke skal bryte ut i opprør mot urett har Høyre gitt sosialdemokratiet til folket, med høye lønninger som tidsfordriv. Sånn kan alt være ved det gamle.
Norge trenger det nye.

The Lost Lot

The UK Prime Minister had a 2% advantage from the Brexit vote to enter into EU negotiations. That was sufficient. That was Politics. That was not enough for the elite who were used to getting it all, from a slow burning 6-7 % return on investment to several hundred percentage gains, also called The Lot.
Next week's election may yet be interesting. Will the Remainers have their revenge for Brexit? If the Prime Minister loses 3% or more compared to the Brexit vote, then face is lost, if not already. Theresa May is playing for The Mythical Lot.

Lånehåndverk

Statistikk viser at vi låner mer enn trygt er. Jeg vil se lånestatistikk på de selvstendig næringsdrivende som før var ansatte, de gode gamle kontraktørene Arbeiderpartiet aldri fant ut av. Hvordan finansieres tiden etter syttitallets overgang til korttidskontrakter? Eksemplet er håndverkerne som har gått fra å være to tomme hender og en verktøykasse til å eie industribygg og en flåte med innredete transportere. Dette er rent forbruk da arbeidet bygger under et stylistforbruk der hus redekoreres i stedet for å forbedres og utbedres. Finnes denne økonomien i jordbruket og i fisket?
Sitter bank og forsikring med alle trådene? Er de untatt politikk?

Andres Forbruk

Andre mennesker trenger overforbruket vårt. Vi trenger ikke importere forbruk for så å eksportere forbrukt. Fordél produktene. Billigroduserte klær gir ikke gode arbeidsplasser, men lite mat og god fortjeneste til eierne. Slik er de gamle sannhetene på plass enda, fordi vi vil.
Vi er forfengelige med klær og bil, vi er brautende med hus, båt og vin. Vi vinner det gode liv ved å redusere forbruket.

3 Løfter

Øverst på alle partiprogram må stå 3 målbare løfter. Disse skulle partiene være forpliktet til å gjennomføre. Regjeringspartiene skulle bli trukket tretti prosent av stemmene ved neste valg, for eksempel kommunevalg om de ikke gjennomførte løftene. Opposisjonen skulle bli trukket 10 prosent av stemmene om de ikke satte fram forslag om gjennomføring av sine tre løfter. Det kan enda bli skikk på partiene. Det eneste problemet er at de bestemmer dette selv. Folket når ikke fram med kravene om ærlighet.

Målet i sikte

Dersom vi mennesker skal hjelpe naturen må vi redusere forbruket 30 %. For alle miljøpartiene og alle som snakker om en grønn framtid betyr målet: 30 % reduksjon i produksjon. 30 % reduksjon i bankomsetning. 30 % reduksjon i forsikring. 30 % reduksjon i bygg og transport. 30 % reduksjon i omsetning på børs. Investorer må forvente 30 % verdireduksjon i nåværende portefølje. Hvordan få dem til å akseptere dette tapet av verdier og psyko-sosial status? De beste av dem klarer seg, de andre går under. Denne tilstanden har alltid vært forutsetningen på børs.
Bare egenbildet har drevet forbruket for langt. Kan man redusere selvbildet til alles beste?

Den Norske Ettpartistaten

Bare parti-stolthet holder Arbeiderpartiet og Høyre fra å gå i regjeringskoalisjonen Sentralpartiet. Ap og H har delt næringsinteresse så lenge de har delt Stortingsplasser. De betaler folk forskjellig, basert på vennskap og hygge i hovedstaden. Sentralpartiet hersker, men hvor ble det av de andre patiene? Frp gikk i biologisk oppløsning og ble tatt opp i Sentralpartiet. Krf ledelsen flyttet til Roma. Senterpartiet gikk under jordene og ble geriljaopposisjon. MDG-ledelsen sitter i forbedringsleir for å ha kuttet sentralforbindelsen til internett samt voldelig veskedasking mot ny atomreaktor på Kjeller.
Når skal politikerne få til å samarbeide om dette landet? Politikk er mer enn administrasjon. Kan vi balansere viljen til å dele med viljen til å eie?

Sykkelsak

Alle ønsker vi å bli sett når vi er på det beste. Nå er det på tide å få sykkelsporten av veiene. Vi fikk ungene fra å sparke ball i gata. Vi fikk ungdommen over på trial, go-kart og cross. Vi har motorbaner på gang. Nå er det tid for å få de voksne sykkel-egoene over på bane. Bilbaner, Moto-Crossbaner, Go-kart baner og trialterreng er ypperlig for å vise trøferdighet og sykkeltrikot.
Konkurransesyklistene er ikke relevante for sykkelutviklingen i trafikken. De gir feil bilde for trafikksikkerhet. De gir feil bilde for unge. Skal man drive sport så må det være på en sportsarena med publikumsmuligheter. Forstå dybden i saken. Sykkeltrening på offentlig vei må følge trafikkreglene og er derfor ikke optimal trening. Treningen blir ikke relevant for sporten. Forstå dybden i saken.
Sykkel som fremkosmstmiddel er supereffektivt. Det tredobler menneskets hastighet uten tilsvarende tredobling av kaloribruk. Samfunnet må forstå dybden i sykkeltransport og få bort den farlige konkurransemental…

Samfunnstro

I Haugesund by finnes to gamle kirker og to nye kirker. Kirker er offentlige bygg. De gamle er historiske og bevaringsverdige. De heter Vår Frelsers kirke og Skåre kirke. De ble bygget den gang hver menighet skulle ha sin egen kirke. Det ser ut til at menighetsinndelingen er moden. Menneskene drar langt og lett dit de vil og Haugesund er vel ikke mer enn en mil i lengde og en halv mil i bredde.  De to nyere kirkene heter Rossabø kirke og Udland kirke. Disse er av typen arbeidskirker. Her er rike muligheter til forandring. All symbolikk i disse nye kirkene er av generell eller flyttbar type. De kan gjøres livssynsnøytrale ved å trille symboler inn og ut. Kirkerommet kan gjøres livssynsspesifikt ved å trille fram symbolene etter behov. Her kan vi også ha fellesmøter mellom forskjellige tros og livssynssamfunn. Man komponerer symbolene for å vise hvem som er aktive i rommet. Dette er et stort og viktig møte mellom innbyggerne. Arbeidskirkene kan også være politisk arena da politikk er l…

Hagepartiet i Sentrum

Norge drukner i sin egen import. Vi må ned i forbruk samme hvor mye Frp og Høyre kjemper i mot. Senterpartiet må slå vern om hager og hagebyer. De er vår grønne framtid. Det er her byene puster. De trenger hager i sentrum og i boligfeltene. Skattefratrekk for hagebruk er en lekker liten politisk sak. Dersom man trenger at folket blir opptatt av de nære ting, så sett i gang.

MDG straff

Mye festlig er skrevet på MDGs bekostning, og det med rette. At partiet vedtar forbud mot det største problemet vårt. som samtidig er vårt største aktivum er ikke politikk. Det er straff. MDG er amatørpolitikere, amatørforskere, amatørpedagoger, amatørpsykologer m.m.m. Å drive politikk er å forandre. Politikk er å skifte vekt for å finne balanse. MDG ser ikke løsningene. Samarbeid med bedriftene for å løse transportproblemene! Det er enklere enn man skulle tro. Vi trenger ikke flere el-biler for å løse problemer.
Bl. a. vil MDG flytte overflødige oljearbeidere inn i oljeavhengige næringer som landbruk og transport. Det er uverdig at slike parti finnes. Vi kan jo tvangsflytte MDG partimedlemmer inn i andre parti. Kanskje noen i MDG dominerer partiet ved hjelp av straff og dermed ønsker å være den onde straffe-eksekutøren på nasjonalt plan. Da er vi tjent med å stemme på andre parti.

Sogndal - Brann 2 - 3

Når Brann skal bli bedre setter de inn gode gamle Azar Karadas. Det er på tide å forandre måten laget virker. Mer av det samme forbedrer Brann; noen ganger. Brannspillerne er like smidige som treningsapparatene de bruker.

Den Norske Topartistaten

Med eller uten støttepartier er norsk politikk et strev for å forstå enkeltmennesket ift samfunnet. Høyresiden har en monoforståelse av hva mennesket er og det ene menneskets ledelse over alle andre. Synet har gitt utslag som Private gudsbegrep, enekonger, opplyst enevelde, diktatorer, forenklede gudsforestillinger og individets absolutte makt til å drepe i selvforsvar. Innsamling av mennesker i leire. Venstresiden har stått for oppløpene, folkedemonstrasjoner, pluralisme, samarbeid for å overleve, fylking til forsvar, omsorg for ukjente, utdannelsen av massene, og diktatorer. Høyresiden har hatt sin overvåking i smug, fra trappeoppganger og politikamera. Det har ikke vært meget å rapportere. Alt var såre vel. Høyre og Arbeiderpartiet er motsetninger. Man må ta et valg. Begge partiene har historie. Høyre har tatt begrepet konservatisme og lagd det til et samleord for trygghet og velstand. Begrepet borgerlig har de også gjort til sitt. Borgerlig skal si noe om en livsstil, om at en er…

Grünnplanet

Gründerne er de nye arbeiderne. De skal skvises. Alle er kontraktører, kunsthåndverkere og kunstnere med. Norge går rask  i retning av denasjonalisering. Å være i regjering er et spørsmål om å administrere forbruk og livsoppholdelse, vårt forhold til de store produsentene. Derfor er Høyre blitt likt Arbeiderpartiet, med unntak av økonomisk belønning av de rike velgerne sine. Derfor er Arbeiderpartiet blitt likt Høyre. Bakgrunnen er sosialdemokratiet. Hva som skal administreres er blitt det samme for alle. Politikken er hvem som skal ha størst utbytte av kontraktene vi inngår. Hvilket parti skal representere den ressurssterke part og hvilket parti skal representere den svakere part? Kan alle parti representere begge parter? Blir politikk til en profesjonskamp i betydning av en moralsk rettferdig fordeling?
Vi er alle konservative, men vil gründe noe nytt. Vi vil gjøre noe intelligent med rushkøene.

Næringskø

Bedriftene våre har overskudd nok til å løse rushtrafikken. Forskjøvet oppstart og forskjøvet arbeidstid slutt, samt henting og bringing av anatte med buss/taxi. Kostnaden ved å hente og bringe ansatte er en investering før utbytte. Rushtrafikken er et av de store miljøproblemene. Løsningen kan finansieres bedriftsinternt via lønnsforhandlinger. Løsningen kan også komme på LO/NHO nivå. Spør bilbransjen og Høyre og du vil få et skrik. Arbeiderpartiet har en historisk sak å kjempe for! Vi er konservative, men er vi også voksne nok til å gjøre forandringer til det bedre? Husholdninger sparer tid og penger. Hvem henter i barnehagen? Det overordnede målet er å få bort bilkøene inn til sentrum. Hvilke bedrifter kan, ikke bare bidra, men effektivisere driften sin og lage løsningen på køene?
Noen tjener svære penger på køene. Andre lider. Det er politikk, det, men for hvilke parti?

Kø-goder

Der vi ser en kø er det noen som tjener penger. Etterspørselen er tilstede. Løsningen på kø-problemet koster mer enn det er verdt, f.eks mer personale, eller flere betalingspunkt. Investeringen ved bedre tjenesteyting spiser opp forventet overskudd ved innsparing. Køer er kommet for å bli fordi der vi ser en kø, der tjenes det penger.

NAV Gründer Deg

Gründerbegrepet må avklares. Å starte ny butikk blant andre butikker er ikke gründervirksomhet. Å starte håndtverksbedrift blant andre bedrifter er ikke gründervirksomhet. Å lage nytt produkt eller tjeneste og få det produksjonsklart er gründervirksomhet. Gründer trenger oppmerksomhet på produkt, men samarbeid og hjelp med bedriftsoppstart, økonomi og produktbeskyttelse.
NAV kan være formidler av mennesker, relevant kunnskap og investorkapital i tidlige faser for gründere. Det blir en profesjonalisering av NAV som til nå har nøyd seg med internopplæring av jobbsøkere med ungdomsskole-eksamen.

Jobb-eie

Produksjon av varer og tjenester, hele arbeidslivet har hatt utvikling i profesjonell retning. Personlig eierskap har stått stille og er ubehjelpelig knyttet til eiers personlighet. Hvordan dyktiggjøre personlige eiere, både personer, familier og generasjoner av eiere? Historiske eksperiment har vist problematikken. Hva er løsningen?
Hvorfor forblir suksessrike firma pengepumpe for ubegrenset forfengelig rikdom? Trenges ikke rikdommen til utvikling i firma og samfunn? Hvorfor har forfengelig rike en funksjon i profesjonell produksjon? Omgivelsene er i forandring. Utbyttet i bedrifter er en av de største ressursene vi har til suksess. Det er en politisk kamp å styre utviklingen mot et bedre næringsliv. Ressursene er tilstede. Hvilke parti skal forbedre det borgerlig-konservative bedriftsmiljøet?

Vondt for å si det

Miljøpartiene SV, V og MDG kan ikke formulere seg om forandringer i industri, bank og politisk styring. De legger fram shoppinglister for et bedre samfunn. De snakker om biler, avgasser, diesel, veinett, strøm og matvarer på hylle. De har løsninger uten strukturell forandring. De ønsker like mange biler inn i bykjernen bare de forurenser mindre. Kristen tro er realistisk ift. den tro disse partiene forkynner. En kunstnerisk, utopisk og religiøst troverdig løsning ville å være å fylle ut havna i Oslo og bygge spiralpyramider for å ta imot alle bilene som kom inn til Hovedstaden. Etter som bilene ankom skulle de bare kjøre oppover spiraltårnet til de ikke kom lenger. Alle bilene i køen skulle følge etter til hele strukturen var full. Dermed ble der ikke stopp på innfartsveiene. Jeg ser for meg tre tårn som et signalbygg for Okka Oslo. Det ene tårnet skulle ta i mot Østfoldtrafikken, det andre tårnet skulle ta i mot Dalatrafikken nordfra og det tredje tårnet skulle ta i mot Vestfoldtraf…