Gå til hovedinnhold

Okka Oslo, Okka Problem

To ganger glapp det ut fra Oslo. Første gang da Smestadtunnelen ble stengt og trafikken gikk helt fint. Andre gangen var da DNB-bygget i Bjørvika ble evakuert og 4000 ansatte kom ut på gata. Oslo kan ordne sine egne trafikkproblem. Flytt DNB ut av byen, til f.eks. Skedsmokorset eller Kristiansand. Av DNBs 4000 ansatte i Oslo sentrum er det bare noen få som spaserer, sykler eller kommer inn med båt. Tallet er neglisjert i regnestykket: Halvparten av de ansatte bruker bane eller buss til jobb. Den andre halvparten kjører egen bil. Ved å flytte DNB ut av Oslo blir det 2000 færre biler og 2000 færre passasjerer på bane og buss. Ved å flytte enda flere kontorbedrifter ut av Oslo blir det enkelt for de få ansatte som f.eks. trenger adgang til korridorene på Stortinget og lignende vanningshull. Sluttstreken blir at trafikk og byggtetthet i Oslo er lette å løse. Vil ikke eierne finne frisk mark, så kan jo staten gjøre som den gang de berget DnC, renvasket banken og gav den gratis tilbake til den dagens næringsliv.
Norges trafikk og forurensingsproblematikk er liten og lettoppløselig. Når det er gjort kan konge, regjering og diplomati løse de store problemene i de store landene.

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Slik går det mot Korrupsjon

Norsk klimaminister Vidar Helgesen besøker Teslafabrikken i USA.Unødige besøk er smøring. Tesla har fått avgiftsfritak for energislukende raske og store biler. Hva mer kan Norge bidra med? Det eneste en kan lære av fritaket er sine egne feil.
Norge lærer ikke av Tesla. Tesla lærer av Norge at de kan få ferdig innebygd importfritak og halvert salgspris ift konkurrentene. Klart de er interessert i oss som kjøper energislukere: Vi er jo på verdenstoppen i forbruk. Høyre sier det selv, per capita.

De Rikes Miljøkrav

Amerikansk bilindustri har måttet innrette seg mange ganger etter oppjusterte miljøkrav, spesielt fra staten California. Da det rant over for en av industrilederne sa en kollega til ham at han ikke måtte se så svart på det. Han måtte se på situasjonen som en opportunity. Med nye miljøkrav fikk de jo solgt enda flere biler! Selv lyddemperen var et miljøkrav!
De som aldri har måttet bidra i arbeidet for en renere trafikk er bank, forsikring og bil-importører. Staten har begått flere feil ved å gi avgiftlette til forskjellige biler, senest den rådyre energislukeren Tesla. Når en først skal hjelpe på en vanskelig situasjon med å gi avgiftslette må en involvere alle ledd i bilbruken vår. Eksemplet er å ta bort avgift på små biler, gi rentefrie lån, gi gratis tredjepartsforsikring, og fri hovedservice. Slik vil alle som tjener på bilsalg yte noe for å hjelpe på trafikksituasjonen. Høyres sosiademokrati er ikke en utopi. Der er bare så mange rike som ikke vil bidra.

Økt forbruk som medisin

Høyre går foran ved å anbefale økt forbruk. Etter økonomi og økotenkningen deres skal dagens biler erstattes med el-biler. Det betyr at bilsalget ikke skal være del av ressurspolitikken. Det skal holdes på dagens nivå eller økes ved tvungen utbytting av eide biler. Dersom vi reduserer bruken av de bilene vi har reduserer vi belastningen på naturen og menneskeskapte miljø uten at det koster oss og naturen noe som helst. Bilprodusentene kan sette ned antall solgte biler uten å gå over ende. Høyre kan hjelpe med å profilere modellutvalget ved å ta bort avgifter på de små bilene som vil hjelpe saken. De tok bort avgiftene på ressursslukere som Tesla. Det holder om bilene når 100 kilometer i timen. Ved avgifteredusering kan vi få profilert bilparken til byvennlige størrelser, både antall og lengde x bredde. Den overveiende delen av biltrafikken vil dermed bli mindre innenbys. Det er ikke et problem å kjøre landet rundt i småbiler. Vi er en befolkning med erfaring i nettop det. Statistikk …