Gå til hovedinnhold

NRK-debatt for unge rike

Unge rike søker å rettferdiggjøre nedsatt velferd ved å påstå at velferdsmidler tas fra de unge og deres fremtid. De misser hele tidsperspektivet. De rettighetene som kommer til de eldre har vært forhandlet gjennom flere arbeidergenerasjoner. De eldre har faktisk arbeidet og skapt verdiene som enkelte yngre regner seg som rettmessige eiere til gjennom arv og odel. Dermed er det overskuddet i produksjonen gjennom generasjoner som fordeles. I stedet for økt andel har overskuddet i bedrifter gått til felles ordninger fordi disse er billige og av god kvalitet.
Jeg regner med at Unge Høyres tenketank er høy nok til å se perspektiv og tidselement. Om så ikke er tilfelle er debattvinklingen et forsøk på å øke private bedriftseieres andel av overskuddet som generasjoner av ansatte har skaffet dem. Det er et gammeldags bedrifts og eierskapssyn som ligger bak, men odlingene og arvingene til bedriftene ønsker å øke profitten sin ved å ta fra ansatte deres del av overskuddet. Også de unges.
Arbeiderhistorien har også gitt de unge et bedre utgangspunkt å starte arbeidslivet fra. De må utvikle situasjonen, ikke overgi arven til aggresive eiere.

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Slik går det mot Korrupsjon

Norsk klimaminister Vidar Helgesen besøker Teslafabrikken i USA.Unødige besøk er smøring. Tesla har fått avgiftsfritak for energislukende raske og store biler. Hva mer kan Norge bidra med? Det eneste en kan lære av fritaket er sine egne feil.
Norge lærer ikke av Tesla. Tesla lærer av Norge at de kan få ferdig innebygd importfritak og halvert salgspris ift konkurrentene. Klart de er interessert i oss som kjøper energislukere: Vi er jo på verdenstoppen i forbruk. Høyre sier det selv, per capita.

De Rikes Miljøkrav

Amerikansk bilindustri har måttet innrette seg mange ganger etter oppjusterte miljøkrav, spesielt fra staten California. Da det rant over for en av industrilederne sa en kollega til ham at han ikke måtte se så svart på det. Han måtte se på situasjonen som en opportunity. Med nye miljøkrav fikk de jo solgt enda flere biler! Selv lyddemperen var et miljøkrav!
De som aldri har måttet bidra i arbeidet for en renere trafikk er bank, forsikring og bil-importører. Staten har begått flere feil ved å gi avgiftlette til forskjellige biler, senest den rådyre energislukeren Tesla. Når en først skal hjelpe på en vanskelig situasjon med å gi avgiftslette må en involvere alle ledd i bilbruken vår. Eksemplet er å ta bort avgift på små biler, gi rentefrie lån, gi gratis tredjepartsforsikring, og fri hovedservice. Slik vil alle som tjener på bilsalg yte noe for å hjelpe på trafikksituasjonen. Høyres sosiademokrati er ikke en utopi. Der er bare så mange rike som ikke vil bidra.

Økt forbruk som medisin

Høyre går foran ved å anbefale økt forbruk. Etter økonomi og økotenkningen deres skal dagens biler erstattes med el-biler. Det betyr at bilsalget ikke skal være del av ressurspolitikken. Det skal holdes på dagens nivå eller økes ved tvungen utbytting av eide biler. Dersom vi reduserer bruken av de bilene vi har reduserer vi belastningen på naturen og menneskeskapte miljø uten at det koster oss og naturen noe som helst. Bilprodusentene kan sette ned antall solgte biler uten å gå over ende. Høyre kan hjelpe med å profilere modellutvalget ved å ta bort avgifter på de små bilene som vil hjelpe saken. De tok bort avgiftene på ressursslukere som Tesla. Det holder om bilene når 100 kilometer i timen. Ved avgifteredusering kan vi få profilert bilparken til byvennlige størrelser, både antall og lengde x bredde. Den overveiende delen av biltrafikken vil dermed bli mindre innenbys. Det er ikke et problem å kjøre landet rundt i småbiler. Vi er en befolkning med erfaring i nettop det. Statistikk …