Gå til hovedinnhold

Haraldsvang Rangers, Queens Park Rangers

Haugesund vokste fram som en fangststasjon på knausene ute mot havet. Byer vokser gjerne ved elver og annet givende fra naturen. I Haugasundet fantes lé for fiskebåtene.
Deretter vokste småbyen fram med butikker og parker. Byparken er velholdt, Lotheparken glemt og Haraldsvang friluftspark ble brukt av folket som forventet. Alle likte Haraldsvang. Ingen stelte trærne. I dag synes all mangelen på skogrøkt. Råtne trær, skakke trær, trær med greiner på én side og trær med toppvekst. Stormen er som løven som jakter på bøffelen som har vondt for å holde følge. Stormene i de siste årene fikk has på de trærne i utkanten som hadde skader eller vondt for å følge flokken. Dette er livet, at naturen spiser seg selv. Men slik er ikke en park, som er lik en hage. 
Hekken hegner om hagene, gardene om markene og gjerdene om parkene.
Gartneren røkter livet. Det kommunale parkvesenet ble aldri formet for å drive Haraldsvang. Parkvesenet ble rigget for å stelle lekeplassene, bedene, greinene og plenene, ikke drive skogrøkt. Nå er hele Haraldsvang truet av forfall, innbygging og avvikling. Fangststasjonen trenger flere knauser å vokse på.

Parallellen i Haugesund er Nasjonalmonumentet Haraldshaugen. Fundamentet synker og gresset gror. En skogvokter, en som Rasmus i Djupadalen, et lag med skogvoktere trengs fordi vannet renner fra Krokavannet og ned til Árabrot. Dét er elven i Haugesund.
Politikere som stoler på rådmannen og avdelingene, styrer ikke byen. De skygger unna framtiden.

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

De Rikes Miljøkrav

Amerikansk bilindustri har måttet innrette seg mange ganger etter oppjusterte miljøkrav, spesielt fra staten California. Da det rant over for en av industrilederne sa en kollega til ham at han ikke måtte se så svart på det. Han måtte se på situasjonen som en opportunity. Med nye miljøkrav fikk de jo solgt enda flere biler! Selv lyddemperen var et miljøkrav!
De som aldri har måttet bidra i arbeidet for en renere trafikk er bank, forsikring og bil-importører. Staten har begått flere feil ved å gi avgiftlette til forskjellige biler, senest den rådyre energislukeren Tesla. Når en først skal hjelpe på en vanskelig situasjon med å gi avgiftslette må en involvere alle ledd i bilbruken vår. Eksemplet er å ta bort avgift på små biler, gi rentefrie lån, gi gratis tredjepartsforsikring, og fri hovedservice. Slik vil alle som tjener på bilsalg yte noe for å hjelpe på trafikksituasjonen. Høyres sosiademokrati er ikke en utopi. Der er bare så mange rike som ikke vil bidra.

Slik går det mot Korrupsjon

Norsk klimaminister Vidar Helgesen besøker Teslafabrikken i USA.Unødige besøk er smøring. Tesla har fått avgiftsfritak for energislukende raske og store biler. Hva mer kan Norge bidra med? Det eneste en kan lære av fritaket er sine egne feil.
Norge lærer ikke av Tesla. Tesla lærer av Norge at de kan få ferdig innebygd importfritak og halvert salgspris ift konkurrentene. Klart de er interessert i oss som kjøper energislukere: Vi er jo på verdenstoppen i forbruk. Høyre sier det selv, per capita.

Økt forbruk som medisin

Høyre går foran ved å anbefale økt forbruk. Etter økonomi og økotenkningen deres skal dagens biler erstattes med el-biler. Det betyr at bilsalget ikke skal være del av ressurspolitikken. Det skal holdes på dagens nivå eller økes ved tvungen utbytting av eide biler. Dersom vi reduserer bruken av de bilene vi har reduserer vi belastningen på naturen og menneskeskapte miljø uten at det koster oss og naturen noe som helst. Bilprodusentene kan sette ned antall solgte biler uten å gå over ende. Høyre kan hjelpe med å profilere modellutvalget ved å ta bort avgifter på de små bilene som vil hjelpe saken. De tok bort avgiftene på ressursslukere som Tesla. Det holder om bilene når 100 kilometer i timen. Ved avgifteredusering kan vi få profilert bilparken til byvennlige størrelser, både antall og lengde x bredde. Den overveiende delen av biltrafikken vil dermed bli mindre innenbys. Det er ikke et problem å kjøre landet rundt i småbiler. Vi er en befolkning med erfaring i nettop det. Statistikk …