Gå til hovedinnhold

Terapi for hatere

NRK viste film om Pelle-gruppens krigsinnsats og hvordan Max Manus tok, og ble gitt, "æren" for den store båtsprengingen på Oslo havn 1944. De fortalte ikke hvem som opprettholdt løgnen til i dag, eller hvorfor historieforskerne tidde.

Se reportasjen her: http://tv.nrk.no/program/kmte30001212/det-siste-vitnet

Kåre Willoch sa at det var nødvendig å overvåke kommunister etter andre verdenskrig. Kamp mot kommunisme foregikk før krigen også. Den andre verdenskrigen var ikke årsak til kommunist-stemplingen. Overvåkingen var ikke nødvendig, den var villet. "Kommunist mot kapitalist" har røttene sine i industrialismen. Mennesket har alltid undertrykt andre mennesker.

Høyre og Arbeiderpartiet har vært frontkjemperne på denne imaginære fronten. Noen måtte taes for nederlaget Norge ble påført av tyskerne ved okkupasjonen. Komunistene var det perfekte fiendebildet for begge partiene.

Nazismen fikk sitt oppgjør ved det delvise Landssvikoppgjøret. Kommunismen fikk sitt oppgjør ved overvåking og yrkesforbud, ikke delvis, men overdådig og vedvarende. Fritt fra filmen: At overvåkerne var så dumme at de trengte over 30 år på å forstå at der ikke var noe å finne?"

Kommunister og nazister ble forklart som utenfor det aksepterte selskap og fiender av landet. Et motiv har vært Arbeiderpartiets valgseier i 1933-5. Det var faretruende for de som eide rikdom i Norge at folket i flertall skulle få være med og bestemme for første gang. Sosialdemokratiet vokste fram fra 1880-årene til full representasjon på Stortinget i 1933, sju år før krigen kom. Dette skremte høyresiden i Norge. Dengang som nå. Arbeiderpartiet i posisjon måtte også tekkes Høyre for sin framgangs skyld. Der er så mye uverdighet å bearbeide for alle parter. Kanskje det er mulig.

Norge er ikke i stand til å kvitte seg med egen tungnemhet. Gamle forvrengte seiersbilder opprettholdes. Universitetets historiefag har sviktet landet. Andre forteller hva som skjedde.

I sitt engelske eksil fikk norsk politisk ledelse gode kontakter til USA. Når man flykter og vil komme tilbake bærer man andres bagasje. Antikommunismen ble knyttet til landsforræderiet og selvforherligelsen begynte. Demokratiet ble til forbrukersamfunnet. Kan vi bli bedre? 

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Kyss Meg, Judas!

Giskevarsler Line Oma sier at mannen hadde tungen i halsen på henne. Da har hun bevisbyrden. Hvor lang er tungen? Før jul oppfordret hun Giske til å trekke seg. Etter nyttår meldte hun seg som varsler. Det gikk ikke fram om at hun var en av de opprinnelige varslerne. Var det ett karrieretrekk før og ett etterpå da hun kom på det med den lange tunga? Tallknuser Frode Jacobsen, leder for Oslo Ap, forsterker varslet ved å si at det var sterk kost å høre Omas varsel, og at han fikk vondt i magen. Har han andre assosiasjoner enn gastroskopi? Folk rister bare på hodet av dette varslet fra den mest ambisiøse politikeren i Ap. Kvinnenettverket i Arbeiderpartiet er landsdekkende og ikke naturgeografisk lokalisert til Gamle Oslo. Det finnes muligens et undernettverk, et kyssenettverk i Oslo. Line Oma har som mål å bli statsminister. Giskesaken var en gyllen anledning til å melde seg på. Hun har et Giskemoment fra karrierens begynnelse til karrierens toppunkt. Nå kan hun bli den statsministeren…

Intelligent Opprør

Politiske opprør kommer av intelligensen, informasjonen vår, om at mange har det dårlig. Uintelligent styring av bedrift og nasjon gir intelligent opprør.
Kirken er utvalgt, ikke av Gud men av keiser Konstantin for 1700 år siden. Kirken er nå valgt bort og må gjøre de gode gjerningene. Det er politikk. Kirken må ikke skremmes til taushet av de samme politikerne som skremte Arbeiderpartiet til taushet.

Augvalds hellige ku

Det grunnleggende gode med Haugalandet er landskapet. Resten må vi arbeide for. Hogaland er urnavnet vårt. Fruktbart landskap som gir beite for dyrebare kyr. Kanskje det var innvandrende germanske stammer som gav landskapet navn. For å holde kyr, leve og la leve. En livsform som ble samlet til ett rike. Norgesveldet Håkonar Håkonsons.