Gå til hovedinnhold

Sagamotiv

Forfatter Jan Kjærstad sier i forordet til Samlagets Eddautgivelse (20022002) at verket er norsk eller i det minste et felles norsk-islandsk verk.
De som skrev ned eldre Edda tilhørte en folkegruppe som forlot den gryende statsdannelsen Norge etter et politisk oppgjør. Det nye Norge, som ble til Norgesveldet, fortrengte det gamle Norge som eide den norrøne fortellertradisjonen. Den eldre Edda ble aldri forsøkt nedskrevet i Norge fordi forutsetningene ikke var tilstede.
Islendingen Snorre skrev den yngre Edda og hyllet norskekongen med ideologi og vers, gylne trær og levende hår. Kong Håkon Håkonsson var det endelige symbol på norsk middelalderstorhet. Han drepte den islandske poeten, vitenskapsmannen, dramatikeren, historikeren og politikeren Snorre Sturlason. Dette gir ingen eiendomsrett til hans unikt islandske produksjon.
Edda er islandsk litteratur.
Hvorfor er islandsk middelalderlitteratur interessant for Norge? Fordi den kan gi Norge en posisjon i den norrøne synkvervingsverdenen. Litteratur av fineste slag. Sagaer om Midgards-menneskets ferd mot nord-nordvest.
Alle mennesker kan ta del i denne litteraturen på lik linje. Vi i Norge må bearbeide den spesielt og gi rom for våre egne motiv.

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Slik går det mot Korrupsjon

Norsk klimaminister Vidar Helgesen besøker Teslafabrikken i USA.Unødige besøk er smøring. Tesla har fått avgiftsfritak for energislukende raske og store biler. Hva mer kan Norge bidra med? Det eneste en kan lære av fritaket er sine egne feil.
Norge lærer ikke av Tesla. Tesla lærer av Norge at de kan få ferdig innebygd importfritak og halvert salgspris ift konkurrentene. Klart de er interessert i oss som kjøper energislukere: Vi er jo på verdenstoppen i forbruk. Høyre sier det selv, per capita.

De Rikes Miljøkrav

Amerikansk bilindustri har måttet innrette seg mange ganger etter oppjusterte miljøkrav, spesielt fra staten California. Da det rant over for en av industrilederne sa en kollega til ham at han ikke måtte se så svart på det. Han måtte se på situasjonen som en opportunity. Med nye miljøkrav fikk de jo solgt enda flere biler! Selv lyddemperen var et miljøkrav!
De som aldri har måttet bidra i arbeidet for en renere trafikk er bank, forsikring og bil-importører. Staten har begått flere feil ved å gi avgiftlette til forskjellige biler, senest den rådyre energislukeren Tesla. Når en først skal hjelpe på en vanskelig situasjon med å gi avgiftslette må en involvere alle ledd i bilbruken vår. Eksemplet er å ta bort avgift på små biler, gi rentefrie lån, gi gratis tredjepartsforsikring, og fri hovedservice. Slik vil alle som tjener på bilsalg yte noe for å hjelpe på trafikksituasjonen. Høyres sosiademokrati er ikke en utopi. Der er bare så mange rike som ikke vil bidra.

Økt forbruk som medisin

Høyre går foran ved å anbefale økt forbruk. Etter økonomi og økotenkningen deres skal dagens biler erstattes med el-biler. Det betyr at bilsalget ikke skal være del av ressurspolitikken. Det skal holdes på dagens nivå eller økes ved tvungen utbytting av eide biler. Dersom vi reduserer bruken av de bilene vi har reduserer vi belastningen på naturen og menneskeskapte miljø uten at det koster oss og naturen noe som helst. Bilprodusentene kan sette ned antall solgte biler uten å gå over ende. Høyre kan hjelpe med å profilere modellutvalget ved å ta bort avgifter på de små bilene som vil hjelpe saken. De tok bort avgiftene på ressursslukere som Tesla. Det holder om bilene når 100 kilometer i timen. Ved avgifteredusering kan vi få profilert bilparken til byvennlige størrelser, både antall og lengde x bredde. Den overveiende delen av biltrafikken vil dermed bli mindre innenbys. Det er ikke et problem å kjøre landet rundt i småbiler. Vi er en befolkning med erfaring i nettop det. Statistikk …